Valgamaa Spordiliit kuulutab välja taotluste esitamise konkursi 2019.a. tegevustoetuse saamiseks.

 

Valgamaa Spordiliidule riigieelarvest eraldatud tegevustoetust võivad taotleda MTÜ registrikoodiga spordiorganisatsioonid, kes on registreeritud Valgamaal (Eesti Spordiregistri järgi) ja kelle tegevuspiirkond on Valgamaa, kellel on kehtiv arengukava ja kes on õigeaegselt esitanud oma 2017.a. andmed Eesti Spordiregistrile, 2017.a. majandusaasta aruande äriregistrile ja 2017.a. tegevustoetuse kasutamise aruande Valgamaa Spordiliidule. Taotluse oma ja/või kaasfinantseerimise summa peab olema vähemalt 30% projekti maksumusest.

 

Tegevustoetust eraldatakse:

  1. Spordiorganisatsiooni tegevuse toetamiseks
  2. Spordiürituste korraldamiseks eri vanusegruppidele*
  3. Spordiinventari soetamiseks**/omaosalus 50%/
  4. Sporditegevuse korraldamisega seotud isikute koolitamiseks

 

Taotlusi saab esitada  kuni 10.aprill 2019. elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult aadressil valgamaa.sport@mail.ee või paberkandjal aadressil  Kesk 12, 68203 VALGA, Valgamaa Spordiliit, Rein Leppik

 

*Spordiüritused, millele toetust taotletakse peavad olema maakonna spordiürituste kalendris seisuga 01.04.2019.

**Inventari soetamiseks toetuse taotlemisel lisada kaks hinnapakkumist

 

Taotluse vorm siit
Aruande vorm siit