Valgamaa Spordiliidu  2023. a tegevustoetuse taotlemine

 

Valgamaa Spordiliidu  2023. a tegevustoetuse taotlemise tingimused

1.Abikõlbulik taotleja

1.1 Valgamaa Spordiliidule riigieelarvest eraldatud tegevustoetust võivad taotleda Valgamaa spordiliidu liikmesklubid (liikmed seisuga 10.märts 2023.a.) kes on esitanud:

  •     2021.a. andmed Eesti Spordiregistrile,
  •     2021.a. majandusaasta aruande äriregistrile
  •     2022. a. tegevustoetuse kasutamise aruande Valgamaa Spordiliidule.

2.Toetuse suurus

2.1 Tegevustoetuse 2023.a. konkursiga jagatakse toetusteks 4000 EUR. Maksimaalne toetuse määr ühele liikmesklubile on 400 EUR.

2.2 Taotluse oma ja/või kaasfinantseerimise summa peab olema vähemalt 30% projekti maksumusest. Spordiinventari ostmisel on omafinantseeringu suurus 50%.

3.Abikõlbulikud kulud

3.1 Spordiorganisatsiooni tegevuse toetamiseks;

3.2 Spordiürituste korraldamiseks eri vanusegruppidele;

      Spordiüritused, millele toetust taotletakse peavad olema maakonna spordiürituste kalendris seisuga 01.05.2023.

3.3 Spordiinventari ostmiseks;

3.4 Sporditegevuse korraldamisega seotud isikute koolitamiseks.

4.Tegevuste abikõlbulik periood

Tegevuste abikõlbulik periood 01.02.2023-31.12.2023.

5.Taotluste esitamine ja hindamine

5.1 Taotlusi saab esitada etteantud vormil  kuni 01. mai 2023.a. elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile valgamaasport@gmail.com

5.2 Tegevustoetuse konkursi taotlusi hindab ja toetuse eraldamise/mitteeraldamise otsustab Valgamaa Spordiliidu juhatus.

5.3 Heaks kiidetud toetuste saajatega sõlmib Valgamaa Spordiliit toetuse kasutamise lepingu.

6.Aruandlus

6.1 Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise aruande hiljemalt 31.12.2023 e-posti aadressile valgamaasport@gmail.com .