2019. aasta RMK VALGAMAA ORIENTEERUMISKOLMAPÄEVAKUTE REEGLID

Kolmapäevakute  korraldaja on Valgamaa Spordiliit ning läbiviija Otepää Spordiklubi koos OÜ LUTSUJÄRVE-ga.
Orienteerumiskolmapäevakute läbiviimist toetab RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS.

Stardimaks
Täiskasvanutel 5€.
Üliõpilastel ja pensionäridel 4€.
Noortel 13-18aastat 2€;
SI pulga laenutus 1€.

Valgamaa noortel on Noorte Kotkaste või Kodutütarde liikmepileti ettenäitamisel osalemine tasuta.

Noortele kuni 12 aastat stardimaksu ja SI pulga renditasu ei ole.

Oluline
Tea ja tunne iseennast!
Osavõtjad vastutavad ise oma oskuste ja tervisliku seisundi eest!

ISIKUANDMED
Kõik päevakutel startinud kinnitavad osaledes, et neil ei saa olla mingeid nõudmisi päevakutel salvestatava ja pärast päevakut/võistlust avaldatava materjali osas.

Start avatud kell 15.30-19.00.
Finiš suletakse kell 20.00.
LÕPETADA TULEB ENNE FINIŠI SULGEMIST!

TULEMUSTE ARVESTAMINE JA AUTASUSTAMINE

Päevaku protokoll koostatakse radade kaupa.

Vähemalt 6 etapil osalenutele loosiauhinnad.
Kõigil 8 kolmapäevakul osalenutele eriauhinnad.

Noortele kuni MN16 (2003. a ja hiljem sünd.) –  edukamate esiletõstmiseks on eriauhinnad.

RAJAD
I rada raskem (5-7 km);
II rada raske, lühem (3-4 km);
III rada lihtne (1,5-3 km);
IV rada – vabarada.  Rajale võib minna ka koos kaaslasega. Igaüks teeb ise endale raja ja pikkuse. Tulemuse saab juhul, kui on läbitud vähemalt üks kontrollpunkt. Sellel rajal saavad tulemuse ka katkestajad ja tühistatud.

Osavõtja VALIB ISE võimete ja oskuste järgi endale sobiva raja.