2017. aasta RMK VALGAMAA ORIENTEERUMISKOLMAPÄEVAKUTE REEGLID

 

Kolmapäevakute korraldaja on Valgamaa Spordiliit ning läbiviija Otepää Spordiklubi koos OÜ LUTSUJÄRVE-ga.
Orienteerumiskolmapäevakute läbiviimist toetab RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS.

Stardimaks
Täiskasvanutel 4€.
Üliõpilastel ja pensionäridel 3€.
Noortel 13-18aastat 1€;
SI pulga laenutus 1€.
Kõikide Valgamaa noorte stardimaksu ja SI pulga renditasu maksab sponsor!
Noortele kuni 12 aastat stardimaksu ja SI pulga renditasu ei ole.

Oluline
Tea ja tunne iseennast!
Osavõtjad vastutavad ise oma oskuste ja tervisliku seisundi eest!

ISIKUANDMED
Kõik päevakutel startinud kinnitavad osaledes, et neil ei saa olla mingeid nõudmisi päevakutel salvestatava ja pärast päevakut/võistlust avaldatava materjali osas.

Start avatud kell 16.00-19.00 (väljaarvatud öine).
Finiš suletakse kell 20.00 (väljaarvatud öine).
LÕPETADA TULEB ENNE FINIŠI SULGEMIST!
Kui määrustepärane raja läbimine valitud rajal äpardub – saab tulemuse valikrajal.
See annab osavõtukorra Usinuse sarjas.

TULEMUSTE ARVESTAMINE
Päevaku protokoll koostatakse radade kaupa.
Iga osalemine annab õiguse loositalongile Usinamate auhindade loosimisel.
Talonge saadakse järgmiselt: 5 osalemist – üks talong; 9 osalemist – teine talong.
Kõigil 11 kolmapäevakul osalenutele Usinaima auhind.

Noortele kuni MN16 (2001. a ja varem sünd.) – kokkuvõttes edukamate/usinamate esiletõstmiseks on eriauhinnad.

RAJAD
I rada raskeim (5-6,5 km);
II rada raske, lühem (3-4 km);
III rada lihtne (2-3 km);
IV rada hästi lihtne (1-2km).
Osavõtja VALIB ISE võimete ja oskuste järgi endale sobiva raja.