Suusasarja ja Valgamaa MV suusatamises kokkuvõte ja autasustamine

2 juuni, 2020

 

 

Suusatamise Valgamaa MV, vabatehnika – medalivõitjad

 

Autasustamine 05.06.2020. Tehvandi staadionil k.15.30-18.00

Karupesa Team hooldeboksis nr 101.

M14  Stenver Vahi; Ralf Mae; Elmar Unn

M16  Chris Marcus Krahv

M18  Steve Vahi

M      Hans Teearu, Tanel Uudeberg

M40 Lembit Uibo, Taavi Pirnipuu

M50 Olev Matt

M60  Aivar Lillipuu, Karl Teearu, Heino Laiapea

N14  Martiina Mätas, Laura Pirnipuu, Andra Arulaan

N16  Anni-Lii Unn

N18  Margaret Peterson

N      Liia Piho, Ester Peterson

N50  Kaja Tättar, Pille Illak

N60  Ene Aigro

 

Tõrva-Helme XX vabariiklik harrastusmaletajate turniir

1 juuni, 2020

 

29.-31. mail toimus Tõrvas XX vabariiklik harrastusmaletajate turniir. Osales 39 maletajat.

Absoluutarvestus:
I  koht   Tõnu Rauk  Tallinn 6,0
II koht  Grete Olde    Tallinn 6,0
III koht Nellija Maklakova  Riia 5,5
4.koht  Maris Koops Valka  5,5
5. koht  Sivert Raide Valga  5,0
6.koht   Boris Zaitsev Tallinn 4,5
Naised:
I koht  Grete Olde 6,0
II koht Nellija Maklakova Riia 5,5
III koht Naomi Maklakova Riia 4,5
Noored (2002. ja hiljem s.)
I koht  Grete Olde  6,0
II koht Sivert Raide Valga 5,0
III koht Naomi Maklakova  4,5
Ants Kadaku mälestusturniir välkmales
Mehed
I  koht  Maris Koops Valka 11,0
II koht Kaido Pihelgas Tartumaa 8,5
III koht Sivert Raide Valga 8,0
Naised
I  koht  Naomi Maklakova 7,5
II koht Nellija Maklakova 7,5
III koht Tiina Põlendik Harjumaa 6,0
Valgamaa meistrivõistlused
I koht  Sivert Raide Valga
II koht Ülo Lepik Tõrva
III koht Alvar Jallajas Tõrva

Juhised spordi- ja liikumisürituste korraldamiseks õues 2. maist COVID-19 perioodil

29 aprill, 2020

 

 

2. maist 2020 lubatakse õues toimuvad spordi- ja liikumisüritused, kui nendes tegevustes osalejaid on maksimaalselt kümme ning kui järgitakse 2 + 2 reeglit (koos tohib liikuda üksi või kahekesi ning teistega tuleb hoida vähemalt 2-meetrist vahet). Kultuuriministeerium selgitab, milliseid nõudeid tuleb täita.

Tuleb arvestada, et COVID-19 on viirus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt kontaktis nakkusohtliku inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid. Viirus võib levida ka saastunud pindadelt. Saastunud pindadel soodsatel tingimustel säilib viirus kuni 3 päeva, kuid hävineb puhastamisel ja desinfitseerimisel.

 

Minimaalsed nõuded spordiürituste korraldamisele õues

 • Spordi- ja liikumisürituste all mõeldakse vabas õhus treeningtegevust (edaspidi treening). Võistlused ei ole lubatud.
 • Ühes rühmas võib olla kuni 10 inimest, seal hulgas treener, abipersonal jt ning järgida tuleb 2 + 2 reeglit (grupis tuleb teistega hoida vähemalt 2-meetrist vahet).
 •  Kõrge intensiivsusega või suuremate kiirustega tegevuste puhul on soovituslik distants isikute vahel 20 meetrit (nt lõikude jooksmine, jalgratta grupisõit vms).
 • Alaealiste puhul peab olema (iga rühma) tegevus juhendatud täiskasvanud treeneri või juhendaja poolt.
 • Haigusnähtudega isikud ei tohi tegevustes osaleda. Tegevuse läbiviimise eest vastutaval isikul on õigus haigusnähtudega isik ja koroona nakatunuga kokku puutunud isik ära saata.
 • Ühiseid riietus- ja pesuruume ei tohi kasutada.
 • Mitme rühma üheaegsel tegutsemisel tuleb territooriumil korraldada tegevused ja liikumine nii, et maksimaalselt vältida rühmade omavahelist kokkupuutumist. Jälgida, et lähikontaktsete arv oleks võimalikult väike.
 • Arvestades 2 meetri distantsi nõuet peab olema ruumi vähemalt 4 m2/isiku kohta. Ka siis, kui samal spordiplatsil või –väljakul soovib treenida kaks või enam gruppi.
 •  Kasutada tuleb võimalusel isiklikke vahendeid. Vahendite järgmisele isikule või grupile kasutamiseks andmisel (sh laenutamisel) tuleb need eelnevalt desinfitseerida. Desinfitseerimisvahendite olemasolu ja vahendite puhastuse peab tagama tegevuse korraldaja või rajatise haldaja (kui on avalik spordirajatis). Näiteks: välijõusaalis vahendite kasutamine; pallimängudes palli(de) desinfitseerimine peale grupi vahetumist.
 • Treeningutel osalejad peavad kasutama individuaalseid joogipudeleid.
 • Vältida tuleb kätlemist, kallistamist jmt otseseid kontakte, et takistada võimalikku piisknakkuse edasikandumist.
 • Kaitsemaskide või muude isikukaitsevahendite kasutamine on vabatahtlik.
 • Tegevuste korraldaja jälgib, et isikud ei koguneks gruppidesse ega jääks peale tegevusi territooriumile.
 • Tegevuste korraldaja vastutab selle eest, et riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealised ja krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimesed) kokkupuude teiste isikutega oleks minimaalne.
 • Treeningute korraldamisel ja eriolukorra meetmete nõuete täitmise osas lasub vastutus ürituse korraldajal. Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse §1 47 kohaselt 2000 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada liikumisvabaduse piirangut järgima ning ära hoida viiruse levikut, võib määrata korduvalt.

 

Hügieeni ja puhtuse tagamise meetmed:

 • Juhul, kui tegevuse läbiviimiseks on lühiajaliselt vajalik siseruumide kasutamine (tualettruumid, vahendite hoiustamine ja rentimine, teenuste eest tasumine jms) tagatakse ruumide koristamine ja desinfitseerimine vastavalt Terviseameti soovitustele (mille leiate siit) ja tagatakse 2+2 nõude täitmine.
 • Oluline on jälgida kätehügieeni, võimalusel pestakse käsi voolava sooja vee ja seebiga või kasutatakse desinfitseerimisvahendit; käte desinfitseerimisvahendid paigutada liikumisteedele nähtavasse kohta.
 • Piisknakkuse leviku tõkestamiseks kaetakse aevastades või köhides oma suu ja nina küünarvarre või salvrätikuga. Salvrätik ja teised isikukaitsevahendid visatakse seejärel koheselt selleks ettenähtud tähistatud prügikasti ja pestakse kohe käed.
 • Võimalikud viirusega saastunud jäätmed (sh isikukaitsevahendid) hoiustada teistest jäätmetest eraldatuna suletud kotis ning käidelda 72 tunni möödudes tavajäätmetena.

Ürituste korraldaja, spordialaliit või spordiklubi võib oma üritusele kehtestada eelpool nimetatud nõuetest rangemaid nõudeid, kui see aitab kaasa viiruse leviku tõkestamisel.

Eelpool nimetatud nõudeid tuleb täita kuni järgmiste Vabariigi Valitsuse poolt kokku lepitud korralduste avalikustamiseni.

 

Eesti Olümpiakomitee treeningvideod

7 aprill, 2020

 

Eesti Olümpiakomitee on saanud nii spordirahvalt kui ka teiste elualade esindajatelt päringuid, kuidas praegustes tingimustes, mil valdavalt viibime kodus, kehalisi harjutusi läbi viia.

Eesti Olümpiakomitee, Ühenduse Sport Kõigile ja Liikumistervise innovatsiooni klaster SportEST koostöös on valminud 12 treeningvideot, kus saate tutvuda mitmekülgse harjutusvaraga.

Videod asuvad aadressil https://www.sportest.eu/et/materjalid/treening/videod/

 

Olge terved!

 

 

Valgamaa Suusasarja III etapp

10 märts, 2020

 

 

Valgamaa Suusasari III etapp toimub juba sellel kolmapäeval (11.märtsil) Tehvandi Spordikeskuses. Kavas on vabatehnika eraldistardid. Kõikide vanuseklasside stardid algavad kell 18.00. Starditakse vanuseklasside järjekorras eraldistardist 30 sekundiliste vahedega (stardiintervallidega). Tegemist ei ole avatud stardiga, seega tuleb olla kohal õigel ajal!

Registreerimine: http://www.karupesateam.ee/registreerimine/

Ühtlasi jagatakse sellel etapil välja ka Valgamaa meistrivõistluste medalid. Autasustamine toimub nädala pärast 18.märtsil. Täpsem info selle kohta Valgamaa Spordiliidu kodulehelt ja facebookist.

 

1 4 5 6 7 8 24