VALGAMAA VALDADE  JA LINNADE 2016.a. TALIMÄNGUDE JUHEND

 

Eesmärk

Selgitada välja Valgamaa edukamad vallad ja linnad ning individuaalvõistlejad kavasolevatel spordialadel ja sisustada liikudes ja sportides vaba aega.

 

Aeg ja koht:

Finaalvõistlused peetakse 19.märtsil 2016. Valga Spordihallis

Eelnevalt viiakse läbi

06.märtsil   2016.a. Saalijalgpall                              –          Valga Spordihallis

7.märts ja 15.märts 2016.a. Murdmaasuusatamine               –           Tehvandi Spordikeskus /Otepää

14.märtsil 2016.a.Turniiribridge ja mälumäng         –           Keeni Noortekeskus

17. ja 18.märts 2016. Õhupüssist laskmine – Valga (Pikk 3)

 

Osavõtjad

Osa võtavad Valgamaa valdade ja linnade võistkonnad. Võistkondadesse võivad kuuluda Valgamaal elavad, töötavad või Valgamaa Spordiklubidesse kuuluvad võistlejad.

 

Kavas olevate spordialade peakohtunikud:

Murdmaasuusatamine – Ants Orasson                                    (Otepää)

Turniiribridž                – Andres Kornel                                  (Valga)

Mälumäng                   – Mati Raudsepp                                  (Keeni)

Saalijalgpall                 – Meelis Kuivits                                   (Valga)

Lauatennis                  – Dmitri Malõšev                                 (Valga)

Male                            – Aivar Koemets                                  (Karula)

Kabe                           – Toivo Tiislär                                     (Valga)

Laskmine (Õhupüssist) – Eduard Sokolovski                         (Valga)

Võrkpall                      – Vassili Dinis                                      (Valga)

Tänavakorvpall                       – Meelis Kattai                                     (Valga)

Juhtide mitmevõistlus – Peeter Tõldsepp/Leini Kirsimäe        (Valga)

Reesõit                        – Peeter Tõldsepp/Leini kirsimäe        (Valga)

 

Valgamaa Talimängude peasekretär on                      Tiiu Tõugjas (Valga)

Valgamaa Talimängude peakohtunik on        Rein Leppik (Tõrva)

 

Korraldamine:

Valgamaa Talimängude peakorraldajad on Valgamaa Spordiliit  ja Valga Sport.

Spordialade läbiviimisele aitavad kaasa – Valga Turniiribridž  ja Mälumängu Klubi,

VK Viktooria , Valga Maleklubi, Valga Lauatennise ja Koroona klubi, Jalgpalliklubi  FC Warrior,

Valga Laskurklubi, Keeni Noortekeskus, SK Oti /Zahkna Team, Tehvandi Spordikeskus

 

Üldarvestust valdadele ja linnadele peetakse kahes grupis:

I grupp linnad vallad 2000 elanikku ja rohkem

II grupp vallad vähem kui 2000 elanikku

Edukamate valdade ja linnade selgitamiseks liidetakse kohustuslike aladena murdmaasuusatamise, teatesuusatamine , juhtide mitmevõistluse kohapunktid + veel  5 kavasoleva spordiala kohapunktid vabal valikul (male, kabe, turniiribridže, mälumäng, suusasprint, lauatennis, tänavakorvpall, saalijalgpall, segavõistkondade võrkpall, õhupüssist laskmine, reesõit)

Võrdse kohapunktide summa puhul otsustab võistkonna parem koht murdmaasuusatamises

Ala võit omavalitsusele 15p, II koht 13p; III koht 12 p. jne.

 

EELREGISTREERIMINE

04. märts  2016.a.       Saalijalgpalli eelregistreerimine       fcw.warrior@mail.ee

11. märts 2016.           Turniiribridž                                                  rein.augas@mail.ee

11. märts 2016. Mälumäng                                    mati.raudsepp@mail.ee

4. märts  2016.                        murdmaasuusatamine kl.tehnika        silva.hinnobert@mail.ee

Kl.tehnika sprint

12. märts 2016.                       murdmaasuusatamine vaba tehnika    silva.hinnobert@mail.ee

4×1,5km teatesuusatamine

15. märts 2016.                       Õhupüssist laskmine                          hans@pindi.ee           

16. märtsiks 2016.a.   Talimängude finaalipäevast osavõtjad tiiu.tougjas@gmail.com

Osavõtjad nimeliselt alade lõikes  -reesõit, male, kabe, võrkpall, tänavakorvpall, lauatennis, juhtide mitmevõistlus

 

 

Valgamaa 2016.a. Talimängudel kavasolevate spordialade juhendid

 

06.märts 2016.a. Saalijalgpall          Valga Spordihallis algus kell 10.00 

Võistkonnas kuni 10 mängijat, väljakul 4+1. Selgitatakse ka maakonna 2016.a. saalijalgpalli meister .

Igast omavalitsusest talimängudele kuni 3 võistkonda, arvesse üks ja teised kohapunkte kinni ei hoia.

 

7.märts 2016.a. murdmaasuusatamine kl. tehnika Tehvandi Spordikeskus  kell 17.30

Eelregistreerimise täpsustus  Tehvandi suusastaadionil 16.30 – 17.15)    

MURDMAASUUSATAMINE    Tehvandi Spordikeskus  klassikaline ja vaba tehnika

Vanuseklassid:

TP – 18a. (1998.- 2000.a.)                 T  3km,           P  5km

N 19. – 34.a. (1997.a. – 1982.a.)         N 5km

M 19 – 39a. (1997. – 1977.a.)            M 5km

N 35.- 44a ( 1981. – 1972.)                N 3km

M 40. – 49a. (1976. – 1967.)             M 5km

N45-54a.(1971.-1962.)                       N 3km

M50.-59a. (1966. – 1957.a.)              M 5km

N55+ (1961.a. ja varem s.)                 N 3km

M60+ (1956.a. ja varem s.)                M 5km

Võistkonnale toovad punkte vanuseklassi 30 edukamat.

I koht 33; II koht 31 ja III koht 30 punkti

Võistkonna suurus piiramata. Arvesse läheb igal võistkonnal 7 parema tulemuse kohapunktid klassikalises tehnikas ja 7 parema tulemuse kohapunktid  vabas tehnikas.

7.märts 2016. Suusasprint 100m klassikaline tehnika Tehvandi Spordikeskus kell 18.30

individuaal-võistkondlik arvestus    Võistkondlikku arvestusse 2 N ja 2 M kohapunktide summa. I koht 33p, II 31p, III 30p  Võistlejad  1999.a. ja varem sündinud

Võrde summa korral otsustab naissuusataja parem koht.

 

15.märts 2016.a. murdmaasuusatamine vaba tehnika        Tehvandi Spordikeskus  kell 17.30 

Eelregistreerimise täpsustus  Tehvandi suusastaadionil 16.30 – 17.15)   

Vanuseklassid:

TP – 18a. (1998.- 2000.a.)                 T  3km,           P  5km

N 19. – 34.a. (1997.a. – 1982.a.)        N 5km

M 19 – 39a. (1997. – 1977.a.)            M 5km

N 35.- 44a ( 1981. – 1972.)                N 3km

M 40. – 49a. (1976. – 1967.)             M 5km

N45-54a.(1971.-1962.)                        N 3km

M50.-59a. (1966. – 1957.a.)              M 5km

N55+ (1961.a. ja varem s.)                 N 3km

M60+ (1956.a. ja varem s.)                M 5km

Võistkonnale toovad punkte vanuseklassi 30 edukamat.

I koht 33; II koht 31 ja III koht 30 punkti

Võistkonna suurus piiramata. Arvesse läheb igal võistkonnal 7 parema

tulemuse kohapunktid klassikalises tehnikas ja 7 parema tulemuse kohapunktid  vabas tehnikas.

15.märts 2016. Teatesuusatamine , Tehvandi Spordikeskus kell 18.30 

4×1,5km teatesuusatamine võistkonnas 2 naist ja 2 meest sünniaasta  2000.a. ja varem s.

Igast omavalitsusest kuni 3 võistkonda, parim arvesse, teised kohapunkte kinni ei hoia.

14. märts 2016.a. MÄLUMÄNG Keeni Noortekeskus kell 18.00 (Juhend eraldi)

 

14.märts 2016.a. TURNIIRIBRIDGE Keeni  Noortekeskus kell 19.00 (Juhend eraldi)

17. – 18.märtsil 2016.a.LASKMINE ÕHUPÜSSIST, võistkond 3 liikmeline, nendest vähemalt üks 1998.ja hiljem s. 10m distants, 10 lasku istudes toelt ja 10 lasku püsti asendist

 

 

FINAALIPÄEV 19.märts 2016.  Valga Spordihall  

Kell  10.00      REESÕIT Valga Spordihalli mägi-võistkond 5 liikmeline(s.2000.a. ja varem)

                        Võistkonnas vähemasti 2 naist.

Kell 10.30       MALE   Võistkond on kolme liikmeline  (2000.a. ja varem s.)

KABE 

võistkond on kolme liikmeline, võistkonnas vähemasti üks naine (2000.a. ja varem s.)

SEGAVÕISTKONDADE VÕRKPALL – Võistkonnad kuni 8 liiget , platsil korraga 4M + 2N  .Süsteem selgub peale eelregistreerumist võistluspäeva hommikul

LAUATENNIS   Võistkonnas 2M+1N. Korraldus Dmitri Malõšev

TÄNAVAKORVPALL   algus kell 10.30

Võistkonnas kuni 4 mängijat. Väljakul 3. Ühest omavalitsusest kuni kolm võistkonda, arvestusse üks võistkond. Teised punkte kinni ei hoia.

Autasustatakse I – III koha võitjaid absoluutarvestuses. Valla linna teised võistkonnad kohapunkte kinni ei hoia. Peakohtunik: Meelis Kattai

 

Kell 13.00 – 15.00      LÕUNASÖÖK           Valga Põhikool, Kungla 16.

Kell 14.00       JUHTIDE MITMEVÕISTLUS        Valga Spordihall

(linnapea, vallavanem või nende asetäitjad, volikogu esimees või   asetäitjad)

Omavalitsust esindab kaks juhti võistkonnana.

Selgitatakse edukamad kavasolevate alade kohapunktide liitmisel I koht 1p, II koht 2p jne.

Kõik kohaletulnud juhtide täisvõistkonnad- Toovad oma vallale- linnale üldarvestusse alavõidu e.15 kohapunkti. Kui juhtide võistkonnas on asendusliikmed (volikogu liikmed, valla-linnavalitsuse liikmed) siis toovad nad oma  vallale-linnale 10 kohapunkti.

Valda linna juhtide võistlusel ei saa esindada  võistlejad, kes ei ole volikogu või linna/ vallavalitsuse liikmed.

Lõppenud spordialade autasustamine jooksvalt Valga Spordihallis

 

NB! Sõltuvalt ilmaoludest võib kavas ette tulla muudatusi, millest siis osavõtjaid teavitatakse.

 

AUTASUSTAMINE

Üksikaladel autasustatakse I – III koha võitjaid talimängude medali (murdmaasuusatamine ja saalijalgpall maakonna meistrivõistluste medaliga) auhinnaga. Võitjat võistkonda autasustatakse spordiala võitja karikaga.

Üldarvestuses autasustatakse mõlemas arvestusgrupis I – III koha võitjaid linnasid, valdasid talimängude karikaga. Autasustamine toimub jooksvalt pärast spordiala lõppemist ja kokkuvõtete tegemist. Murdmaasuusatamine, mälumäng, saalijalgpalli, turniiribridž autasustatakse võistluspaigas.

 

MAJANDAMINE

Valgamaa valdade- ja linnade 2016.a. Talimängude osavõtumaks ühe võistleja eest ühel spordialal on 3 eurot (murdmaasuusatamises kumbki päev ühele suusatajale  3 eurot, teatesuusatamine kl.sprint kumbki 3 eurot))  Osavõtutasu tasumiseks  arve väljastamisel Valgamaa Spordiliidu poolt pärast Talimängude lõppu.

Finaalipäeval, 19.märtsil 2016.a.,  võistlevatele võistlejatele kindlustatakse lõunasöök

Valga Põhikooli sööklas

Lõunasöögi soovijate arv osavõtvate linnade ja valdade poolt teatada  korraldajale

16.03.2016.a. e-post rein.leppik@valgamv.ee või tel 5234974.

Kõik Talimängude läbiviimisega seotud kulud kaetakse MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liidu,

Eesti Kultuurkapitali Valgamaa Ekspertgrupi ja Kehakultuuri ja Spordi sihtkapitali toetusest, maakondliku Harrastusspordile ja osavõtumaksudest eraldatud  vahenditest.

 

KÕIK VALGAMAA TALIMÄNGUDEST OSAVÕTJAD VASTUTAVAD

ISE OMA TERVISLIKU SEISUNDI EEST!