VALGAMAA VALDADE 2019. a TALIMÄNGUD

 

                                                                                              Kinnitatud

Valgamaa Spordiliidu Juhatuse

Koosolekul   15.02.2019.

 

 

VALGAMAA VALDADE  2019. a TALIMÄNGUDE JUHEND

 

Eesmärk

Selgitada välja Valgamaa edukamad vallad ning individuaalvõistlejad kavasolevatel spordialadel ja sisustada liikudes ja sportides vaba aega .

Aeg ja koht:

Finaalvõistlused peetakse 23.märtsil 2019. Valga Spordihallis

Eelnevalt viiakse läbi

01.märtsil    2019.a. Saalijalgpall                                   –          Valga Spordihallis

04.märtsil 2019.a.Turniiribridge ja mälumäng            –           Voorimehe Pubi Valgas

7.märts ja 12.märts 2019.a. Murdmaasuusatamine  –          Tehvandi Spordikeskus/Otepää

19.märts 2019.a. koroona                                            –           Valga bowlingukeskus Kungla

  1. ja 22.märts 2019. Õhupüssist laskmine            –            Valga (Pikk 3)

 

Osavõtjad

Osa võtavad Valgamaa valdade võistkonnad. Võistkondadesse võivad kuuluda Valgamaal elavad, töötavad, õppivad või Valgamaa Spordiklubidesse kuuluvad võistlejad.

Kavas olevate spordialade peakohtunikud:

Murdmaasuusatamine – Ants Orasson                                (Otepää)

Turniiribridž                – Viljar Savi                                         (Valga)

Mälumäng                   – Mati Raudsepp                                  (Keeni)

Saalijalgpall                 – Meelis Kuivits                                   (Valga)

Lauatennis                  – Dmitri Malõšev                                 (Valga)

Kabe                           – Toivo Tiislär                                        (Valga)

Laskmine (Õhupüssist) – Eduard Sokolovski                    (Valga)

Võrkpall                      – Vassili Dinis                                      (Valga)

Tänavakorvpall                       – Beryt Paidra                         (Valga)

Juhtide mitmevõistlus – Peeter Tõldsepp/Leini Kirsimäe    (Valga)

Bowling                      – Tiit Kattai                                         (Valga)

Koroona                      – Tiit Kattai                                         (Valga)

Reesõit                        – Peeter Tõldsepp                              (Valga)

 

Valgamaa Talimängude peasekretär on                      Tiiu Tõugjas (Valga)

Valgamaa Talimängude peakohtunik on        Rein Leppik (Tõrva)

Korraldamine:

Valgamaa Talimängude peakorraldajad on Valgamaa Spordiliit  ja Valga Sport.

Spordialade läbiviimisele aitavad kaasa – Valga Turniiribridž  ja Mälumängu Klubi,

VK Viktooria , Valga Maleklubi, Valga Lauatennise ja Koroona klubi, Jalgpalliklubi  FC Warrior,

Valga Laskurklubi, SK Karupesa Zahkna Team, Tehvandi Spordikeskus, Valga Piljardiklubi.

 

Üldarvestust valdadele peetakse ühes grupis:

 

Edukamate valdade selgitamiseks liidetakse kohustuslike aladena murdmaasuusatamise, teatesuusatamine juhtide mitmevõistluse kohapunktid + veel  7 kavasoleva spordiala kohapunktid vabal valikul (kabe, turniiribridž, mälumäng, suusasprint, lauatennis, tänavakorvpall, saalijalgpall, segavõistkondade võrkpall, õhupüssist laskmine, bowling, koroona, reesõit)

Võrdse kohapunktide summa puhul otsustab võistkonna parem koht murdmaasuusatamises

Ala võit omavalitsusele 15p, II koht 13p; III koht 12 p. jne.

 


EELREGISTREERIMINE

28.02. 2019.                Saalijalgpalli eelregistreerimine       fcw.warrior@mail.ee

2.märts 2019.             Turniiribridž                                         rein.augas@mail.ee

  1. märts 2019.       Mälumäng                                              mati.raudsepp@mail.ee

5.märts  2019.            murdmaasuusatamine kl.tehnika     silva.hinnobert@mail.ee

Kl.tehnika sprint

10.märts 2019.            murdmaasuusatamine vaba tehnika    silva.hinnobert@mail.ee

4×1,5km teatesuusatamine

17.märts 2019.            Koroona                                                 tiit02@hotmail.com

19.märts 2019.            Õhupüssist laskmine                          hans.heinjarv@pindi.ee

20.märtsiks 2019.a.   Talimängude finaalipäevast osavõtjad tiiu.tougjas@gmail.com

Osavõtjad nimeliselt alade lõikes  – kabe, võrkpall, tänavakorvpall, lauatennis, juhtide mitmevõistlus

bowling

Valgamaa 2019.a. Talimängudel kavasolevate spordialade juhendid

 

01.märts 2019.a. Saalijalgpall          Valga Spordihallis algus kell 18.00 

Võistkonnas kuni 8 mängijat, väljakul 4+1. Selgitatakse ka maakonna 2018.a. saalijalgpalli meister .

Igast omavalitsusest talimängudele kuni 3 võistkonda, arvesse kahe võistkonna kohapuntide summa (võrdsete punktide korral eespool parima koha saavutanud vald) ja teised kohapunkte kinni ei hoia.

 

7.märts 2019.a. murdmaasuusatamine kl. tehnika              Tehvandi Spordikeskus  kell 17.30 ;

Eelregistreerimise täpsustus  Tehvandi suusastaadionil 16.30 – 17.15)    

MURDMAASUUSATAMINE    Tehvandi Spordikeskus  klassikaline tehnika

Vanuseklassid:

TP – 18a. (2001.- 2005.a.)                 T  3km,           P  5km

N 19. – 39.a. (2000.a. – 1980.)             N 5km

M 19 – 39.a. (2000. – 1980.)             M 5km

N 40.- 49. a ( 1979. – 1970.)              N 3km

M 40. – 49a. (1979. – 1970.)             M 5km

N 50.-59.a.(1969.-1960.)                   N 3km

M50.-59a. (1969. – 1960.)                 M 5km

N60+ (1959.a. ja varem s.)                 N 3km

M60+ (1959.a. ja varem s.)                M 5km

Võistkonnale toovad punkte vanuseklassi 30 edukamat.

I koht 33; II koht 31 ja III koht 30 punkti

Võistkonna suurus piiramata. Arvesse läheb igal võistkonnal 15 parema tulemuse kohapunktid klassikalises tehnikas.

7.märts 2019. Suusasprint 100m klassikaline tehnika absoluutarvestus Tehvandi Spordikeskus

kell 18.30 individuaal-võistkondlik arvestus    Võistkondlikku arvestusse 4 N ja 4 M              kohapunktide summa. I koht 33p, II 31p, III 30p  Võistlejad  2005.a. ja varem sündinud

Võrdse kohapunktide summa korral otsustab naissuusataja parem koht.

 

12.märts 2019.a. murdmaasuusatamine vaba tehnika        Tehvandi Spordikeskus  kell 17.30 

Eelregistreerimise täpsustus  Tehvandi suusastaadionil 16.30 – 17.15)   

Vanuseklassid:

TP – 18a. (2001.- 2005.a.)                 T  3km,           P  5km

N 19. – 39.a. (2000.a. – 1980.)         N 5km

M 19 – 39a. (2000. – 1980.)              M 5km

N 40.- 49. a ( 1979. – 1970.)              N 3km

M 40. – 49a. (1979. – 1970.)             M 5km

N 50.-59.a.(1969.-1960.)                   N 3km

M50.-59a. (1969. – 1960.)                 M 5km

N60+ (1959.a. ja varem s.)                 N 3km

M60+ (1959.a. ja varem s.)                M 5km

Võistkonnale toovad punkte vanuseklassi 30 edukamat.

I koht 33; II koht 31 ja III koht 30 punkti

Võistkonna suurus piiramata. Arvesse 15 parema tulemuse kohapunktid  vabas tehnikas.

12.märts 2019. Teatesuusatamine , Tehvandi Spordikeskus ühes vanuseklassis e.absoluutarvestus

kell 18.30  4 x1,5 km teatesuusatamine võistkonnas 2 naist ja 2 meest sünniaasta  2005.a. ja varem s.

Võistkondade arv ühest omavalitsusest piiramata, arvesse  2 võistkonna kohapuntide summa, teised kohapunkte kinni ei hoia. Võrdsete kohapunktide summa korral otsustab edukaima võistkonna koht

  1. märts 2019.a. MÄLUMÄNG Voorimehe Pubi Valgas kell 17.30

Võistkonnad 3 liikmelised. Igast omavalitsusest võistkondade arv piiramata. Arvesse 2 võistkonna kohapunktide summa. 10 küsimust Eesti sport ja 10 küsimust Valgamaa sport.

Kui küsimusele teab vastust ainult üks võistkond, siis nn. soolo eest 3 punkti. Korraldus Valgamaa SVS . Peakohtunik; Mati Raudsepp

04.märts 2019.a. TURNIIRIBRIDGE Valgas, Voorimehe Pubis kell 18.30 (Juhend eraldi)

Korraldus: Valga TBMMK, Peakohtunik: Viljar Savi.

19.märtsil 2019.a. koroona, Valga Bowlingukeskus kell 10.00

Igast vallast üks neljaliikmeline võistkond. Võistlus peetakse turniirisüsteemis, kõik mängivad omavahel läbi. Iga võit annab 2 punkti, viik 1 punkti, kaotus 0 punkti. Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse kõigi võistkonna liikmete poolt saavutatud punktid kokku, suurima punktisumma saavutanud võistkond on talimängude võitja. Võrdsete punktisummade puhul on määravaks geimipunktide vahe.

Individuaalvõistlust lisaks ei peeta. Parim individuaalvõistleja selgitatakse võistkondlikul võistlusel peetud mängude põhjal – liidetakse saadud punktid , suurima summa koguja on võitja, võrdsete punktisummade

Korral otsustab esmalt omavahelise mängude punktide summa, seejärel omavaheliste mängude geimipunktide vahe paremus, seejärel üldine geimipunktide vahe paremus.

Võistlusmängu pikkus on kuni 4 geimi, mänguvõiduks vaja 3 geimivõitu. Vajadusel määratakse mängule ajalimiit!.

  1. – 22.märtsil 2019.a.LASKMINE ÕHUPÜSSIST, võistkond 4 liikmeline, nendest vähemalt üks naine ja üks noor (sünniaasta 2000. Ja hiljem)

10m distants, 10 lasku istudes käe pealt ja 10 lasku püsti asendist.

Igast omavalitsusest võistkondade arv piiramata, arvesse kahe edukama võistkonna kohapunktide summa, teised kohapunkte kinni ei hoia. Korraldus Valga Laskurklubi, peakohtunik

Eduard Sokolovski.

 

FINAALIPÄEV 23.märts 2019.  Valga Spordihall

Kell  10.00      REESÕIT Valga Spordihalli mägi-võistkond 5 liikmeline(s.2005.a. ja varem)

                        Võistkonnas vähemasti 2 naist.

Kell 10.30       KABE 

võistkond on kolme liikmeline, võistkonnas vähemasti üks naine (2005.a. ja varem s.)

Võistkondade arv piiramata, arvesse 2 võistkonna kohapuntide summa. Punktisumma võrdsuse korral otsustab edukaima võistkonna parim koht. Peakohtunik: Toivo Tiislär.

SEGAVÕISTKONDADE VÕRKPALL – Võistkonnad kuni 8 liiget , platsil korraga 4M + 2N  .Võistkondade arv ühest omavalitsusest piiramata. Arvesse 2 võistkonna kohapunktide summa. Punktide võrdsuse korral otsustab võistkonna parem koht. Süsteem selgub peale eelregistreerumist võistluspäeva hommikul.

Peakohtunik: Vassili Dinis

LAUATENNIS   Võistkonnas 2M+1N. Võistkondade arv ühest omavalitsusest piiramata. Arvesse 2 võistkonna kohapunktide summa. Summa võrduse korral otsustab võistkonna parem koht. Peakohtunik:  Dmitri Malõšev

TÄNAVAKORVPALL  algus kell 10.30

Võistkonnas kuni 4 mängijat. Väljakul 3. Ühest omavalitsusest piirama arv võistkondi, arvestusse 3 võistkonna kohapuntide summa. Teised punkte kinni ei hoia.

Punktide võrduse korral otsustab parem koht.

Autasustatakse I – III koha võitjaid absoluutarvestuses. Peakohtunik: Beryt Paidra

 

BOWLING  algus kell 11.00

Igast omavalitsusest kuni 3 võistkonda. Võistkonnad 3 liikmelised (sh. vähemasti 1 naine)

Valdade võistkondlikku arvestusse  2 parima võistkonna poolt kogutud punktide summad.

Võistkondlik arvestus kolme mängija poolt kogutud summa.

Peakohtunik: Tiit Kattai

 

Kell 13.00 – 15.00      LÕUNASÖÖK           Valga Spordihall

Kell 14.00       JUHTIDE MITMEVÕISTLUS        Valga Spordihall

(vallavanem või nende asetäitjad, volikogu esimees või   asetäitjad)

Omavalitsust esindab kaks juhti võistkonnana.

Selgitatakse edukamad kavasolevate alade kohapunktide liitmisel I koht 1p, II koht 2p jne.

Kõik kohaletulnud juhtide täisvõistkonnad- Toovad oma vallale üldarvestusse alavõidu e.15 kohapunkti. Kui juhtide võistkonnas on asendusliikmed (volikogu liikmed, vallavalitsuse liikmed) siis toovad nad oma  vallale 10 kohapunkti.

Valla juhtide võistlusel ei saa esindada  võistlejad, kes ei ole volikogu või vallavalitsuse liikmed.

Lõppenud spordialade autasustamine jooksvalt Valga Spordihallis

 NB! Sõltuvalt ilmaoludest võib kavas ette tulla muudatusi, millest siis osavõtjaid teavitatakse.

 

AUTASUSTAMINE

Üksikaladel autasustatakse I – III koha võitjaid talimängude medali (murdmaasuusatamine ja saalijalgpall maakonna meistrivõistluste medaliga) auhinnaga. Võitjat võistkonda autasustatakse spordiala võitja karikaga.

Üldarvestuses autasustatakse  I – III koha võitjaid  valdasid talimängude karikaga. Autasustamine toimub jooksvalt pärast spordiala lõppemist ja kokkuvõtete tegemist Valga Spordihallis. Murdmaasuusatamine, kl. sprint, teatesuusatamine,  mälumäng, saalijalgpalli, turniiribridž, koroona autasustatakse võistluspaigas.

MAJANDAMINE

Valgamaa valdade 2019.a. Talimängude osavõtumaks ühe võistleja eest ühel spordialal on 3 eurot (murdmaasuusatamises iga start ühele suusatajale  3 eurot+ teates. + kl.sprint)  Osavõtutasu tasumiseks  arve väljastamisel Valgamaa Spordiliidu poolt pärast Talimängude lõppu.

Finaalipäeval, 23.märtsil 2019.a.,  võistlevatele võistlejatele kindlustatakse lõunasöök

Valga Spordihallis

Lõunasöögi soovijate arv osavõtvate linnade ja valdade poolt teatada  korraldajale

20.03.2019.a. e-post rein.leppik@gmail.com  või tel 5234974.

Kõik Talimängude läbiviimisega seotud kulud kaetakse MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liidu,

Eesti Kultuurkapitali Valgamaa Ekspertgrupi ja Kehakultuuri ja Spordi sihtkapitali toetusest, maakondliku Harrastusspordile ja osavõtumaksudest eraldatud  vahenditest.

 

KÕIK VALGAMAA TALIMÄNGUDEST OSAVÕTJAD VASTUTAVAD

ISE OMA TERVISLIKU SEISUNDI EEST!