Valgamaa Spordiveteranide Seltsi 2017.a lahtised kergejõustiku meistrivõistlused

 

JUHEND

 

Eesmärk
Elavdada huvi sportimise ja liikumisharrastuse vastu ning selgitada 2017.a. Valgamaa spordiveteranide meistrid kergejõustikus.

 

Aeg ja koht
13. juuli 2017.a Valga Keskstaadionil (E. Enno 15), algusega kell 18.00.

 

Korraldajad
Valgamaa Spordiveteranide Selts koos Valga Spordiga.

Peakohtunik Martin Horn, peasekretär Leini Kirsimäe.

 

Osalemine
Meistrivõistlustest saavad osa võtta kõik spordiveteranide ealised naised ja mehed, kes on 13. juuliks saanud vähemalt 35. aastaseks.

 

Vanuseklassid
M35; M40; M45; M50; M55; M60; M65; M70; M75; M80; M85+

N35; N40; N45; N50; N55; N60; N65; N70; N75; N80, N85+

Võistleja kuulumine vanusegruppi määratakse sünnikuupäeva järgi.

 

Võistlusalad
Naised
100m, 60m (alates vanuseklassist N60), 800m, kaugushüpe, hoota kaugus (alates N55), kuulitõuge, odavise, kettaheide;

Mehed 100m, 60m (alates M60), 1500m, kaugushüpe, hoota kaugus (alates M60), odavise, kuulitõuge, kettaheide.

 

Jooksud toimuvad koheselt lõppaegadele; heidetes ja kaugushüppes 4 katset.

 

Autasustamine
Oma vanusegrupis esikolmikusse jõudnud sportlast autasustatakse ühe meistrivõistluste medaliga ja ühe diplomiga, olenemata võidetud esikolmiku kohtadest.

 

Majandamine
Meistrivõistlusest osavõtja kannab ise sõidu- ja toitlustamisega seotud kulud.

 

Üldiselt
Käesolevas juhendis täpsustamata küsimused lahendab peakohtunik Martin Horn koos korraldajate Mati Raudsepa ja Leini Kirsimäe ning küsimuse esitajaga.

 

NB: Iga võistleja vastutab isiklikult oma tervisliku seisundi ja treenituse eest.

 

Valgamaa Spordiveteranide Seltsi mittekuuluvale võistlejale on stardimaks 3€, olenemata alade arvust ja Valgamaa Spordiveteranide Seltsi liikmemaksu võlglastele 2€.

 

Valgamaa Spordiveteranide Selts