Valgamaa omavalitsuste talimängud 2021

 

                                                                        Kinnitatud  Valgamaa Spordiliidu Juhatuse

Koosolekul   16.02.2021.

VALGAMAA OMAVALITSUSTE  2021. a TALIMÄNGUDE JUHEND

 

Eesmärk

Selgitada välja Valgamaa edukamad vallad ning individuaalvõistlejad kavasolevatel spordialadel ja sisustada liikudes ja sportides vaba aega .

Aeg ja koht:

Eelnevalt viiakse läbi

3.märts 2021.a. Murdmaasuusatamine kl. tehnika            –            Tehvandi Spordikeskus/Otepää

(koos Valgamaa meistrivõistlustega)

3.märts 2021.a. kl. tehnika 100m sprint                                 –           Tehvandi Spordikeskus/Otepää

17.märts 2021.a. Murdmaasuusatamine  vabatehnika                 Tehvandi Spordikeskus/Otepää

(koos Valgamaa meistrivõistlustega)

17.märts 2021.a. Teatesuusatamine                                          –           Tehvandi Spordikeskus/Otepää 

21.märts 2021.a. Discgolf                                                              –           Tõrva Discgolfirada

01.aprill  2021.a. Saalijalgpall (koos Valgamaa mv-ga)            –            Valga Spordihallis

07..-08.mai  2021. Õhupüssist laskmine                                 –              Valga (Pikk 3)

08.mai 2021. Bowling                                                                    –           Valga Bowlingukeskus

08.mai 2021.a. Tänavakorvpall, lauatennis                         –               Valga Spordihall

24.mai 2021.a.Turniiribridge ja mälumäng                         –                Voorimehe Pubi Valgas

Osavõtjad

Osa võtavad Valgamaa valdade võistkonnad. Võistkondadesse võivad kuuluda Valgamaal elavad, töötavad, õppivad või Valgamaa Spordiklubidesse kuuluvad võistlejad.

Kavas olevate spordialade peakohtunikud:

Murdmaasuusatamine –  Tanel Ojaste                                  (Otepää)

(kl. tehnika, vaba tehnika, kl,sprint, teatesuusatamine)

Turniiribridž                – Andres Kornel                                  (Valga)

Mälumäng                   – Mati Raudsepp                                  (Keeni)

Saalijalgpall                 – Meelis Kuivits                                   (Valga)

Discgolf                      – Margo Metsoja                                    (Tõrva)

Lauatennis                  – Dmitri Malõšev                                 (Valga)

Laskmine (õhupüssist) – Eduard Sokolovski                       (Valga)

Tänavakorvpall               – Olver Kaljuvee                              (Valga)

Bowling                      – Tiit Kattai                                           (Valga)

Valgamaa Talimängude peasekretär on          Tiiu Tõugjas    (Valga)

Valgamaa Talimängude peakohtunik on        Rein Leppik     (Tõrva)

Korraldamine:

Valgamaa Talimängude peakorraldajad on Valgamaa Spordiliit  ja Valga Sport.

Spordialade läbiviimisele aitavad kaasa – Valga Turniiribridž  ja Mälumängu Klubi, Valga Lauatennise ja Koroona klubi, Jalgpalliklubi  FC Warrior, SK Tõrva Discgolf, Valga Laskurklubi, SK Karupesa Team, Tehvandi Spordikeskus, Valga Piljardiklubi.

Üldarvestust valdadele peetakse ühes grupis:

Edukamate valdade selgitamiseks liidetakse kohustuslike aladena murdmaasuusatamise

(eraldi kl. ja eraldi vaba tehnika), teatesuusatamine + veel  5 kavasoleva spordiala kohapunktid vabal valikul ( turniiribridž, mälumäng, suusasprint, lauatennis, tänavakorvpall, saalijalgpall, õhupüssist laskmine, bowling)

Võrdse kohapunktide summa puhul otsustab võistkonna parem koht murdmaasuusatamises

Ala võit omavalitsusele 15p, II koht 13p; III koht 12 p. jne.

 EELREGISTREERIMINE

19.märts 2021.a.        Discgolf                                                     http://discgolfmetrix.com/1594110

30.märts 2021.a.        Saalijalgpalli eelregistreerimine          fcw.warrior@mail.ee

20.mai 2021.               Turniiribridž                                           rein.augas@mail.ee

  1. mai 2021.            Mälumäng                                               mati.raudsepp@mail.ee

2.märts  2021.           Murdmaasuusatamine kl.tehnika       tanel@ojaste.ee

                                       Kl.tehnika 100m sprint

16.märts 2021.         Murdmaasuusatamine vabatehnika    tanel@ojaste.ee

                                    4×1,5km teatesuusatamine

  1. ja 8.mai 2021. Õhupüssist laskmine                              hans.heinjarv@pindi.ee        

7.mai 2021.                Tänavakorvpall 3+3                                olver.kaljuvee@gmail.com

7.mai 2021.                Lauatennis                                                reaper68@mail.ru

 

Valgamaa 2019.a. Talimängudel kavasolevate spordialade juhendid

01.aprill 2021. Saalijalgpall Valga Spordihallis algus kell 18.00 

Võistkonnas kuni 8 mängijat, väljakul 4+1. Selgitatakse ka maakonna 2021.a. saalijalgpalli meister .

Igast omavalitsusest talimängudele kuni 3 võistkonda, arvesse kahe võistkonna kohapuntide summa (võrdsete punktide korral eespool parima koha saavutanud vald) ja teised kohapunkte kinni ei hoia.

3.märts 2021.a. suusatamine kl. tehnika (koos Valgamaa meistrivõistlustega) Tehvandi kell 18.00 ;

Eelregistreerimise täpsustus  (juurde lisada ei saa)numbrite väljastamine Tehvandi suusastaadionil 17.00 – 17.45) 

MURDMAASUUSATAMINE    Tehvandi Spordikeskus  klassikaline tehnika

Vanuseklassid:

TP 14 (2007.-2008.a.)                         2,5km

TP 16 (2005.-2006.a.)                        2,5km

TP 18a. (2003.- 2004.a.)                    2,5km,

N 19. – 39.a. (2002.a. – 1982.)          2,5km

M 19 – 39.a. (2002. – 1982.)             5km

N 40.- 49. a ( 1981. – 1972.)              2,5km

M 40. – 49a. (1981. – 1972.)             5km

N 50.-59.a.(1971.-1962.)                    2,5km

M50.-59a. (1971. – 1962.)                 5km

N60+ (1961.a. ja varem s.)                2,5km

M60+ (1961.a. ja varem s.)               5km

NM70+(1951.a. ja varem s.)             2,5km

Võistkonnale toovad punkte vanuseklassi 30 edukamat.

I koht 33; II koht 31 ja III koht 30 punkti

Võistkonna suurus piiramata. Arvesse läheb igal võistkonnal 15 parema tulemuse kohapunktid klassikalises tehnikas.

3.märts 2021. Suusasprint 100m klassikaline tehnika absoluutarvestus Tehvandi Spordikeskus kell 18.30 individuaal-võistkondlik arvestus.   

Võistkondlikku arvestusse 4 N ja 4 M kohapunktide summa. I koht 33p, II 31p, III 30p  Võistlejad  2008.a. ja varem sündinud

Võrdse kohapunktide summa korral otsustab naissuusataja parem koht.

17.märts 2021.a. suusatamine vaba tehnika (koos Valgamaa meistrivõistlustega) Tehvandi  kell 18.00 

Eelregistreerimise täpsustus, rinnanumbrite väljastamine (juurde osav. lisada ei saa)  Tehvandi suusastaadionil 17.00 – 17.45)         

Vanuseklassid:

TP 14 (2007.-2008.a.)                        2,5km

TP 16 (2005.-2006.a.)                        2,5km

TP 18a. (2003.- 2004.a.)                    2,5km,

N 19. – 39.a. (2002.a. – 1982.)           2,5km

M 19 – 39.a. (2002. – 1982.)             5km

N 40.- 49. a ( 1981. – 1972.)              2,5km

M 40. – 49a. (1981. – 1972.)              5km

N 50.-59.a.(1971.-1962.)                    2,5km

M50.-59a. (1971. – 1962.)                 5km

N60+ (1961.a. ja varem s.)                 2,5km

M60+ (1961.a. ja varem s.)               5km

NM70+(1951.a. ja varem s.)              2,5km

Võistkonnale toovad punkte vanuseklassi 30 edukamat.

I koht 33; II koht 31 ja III koht 30 punkti

Võistkonna suurus piiramata. Arvesse 15 parema tulemuse kohapunktid  vabas tehnikas.

17.märts 2021. Teatesuusatamine , Tehvandi Spordikeskus ühes vanuseklassis e. absoluutarvestus

kell 19.00  .4 x1,5km teatesuusatamine võistkonnas 2 naist ja 2 meest sünniaasta  2008.a. ja varem s.

Võistkondade arv ühest omavalitsusest piiramata, arvesse  2 võistkonna kohapuntide summa, teised kohapunkte kinni ei hoia. Võrdsete kohapunktide summa korral otsustab edukaima võistkonna koht

21.märts 2021.a. Discgolf

Vanuseklassid TP kuni 20.a.(2001.a. ja hiljem); NM2000.-1982.a.); NM40 (1981. Ja varem).

Võistkondlikku arvestusse 4 parema kohapunktide summa. Võistkondade arv ühest omavalitsusest piiramata, arvesse 3 võistkonna kohapunktide summa. Ülejäänud võistkondlikke kohapunkte kinni ei

hoia. Vanuseklassis  I koht 33 punkti, II koht 31p ja III koht 30 punkti jne.

  1. mai 2021.a. MÄLUMÄNG Voorimehe Pubi Valgas kell 17.30

Võistkonnad 3 liikmelised. Igast omavalitsusest võistkondade arv piiramata. Arvesse 2 võistkonna kohapuntide summa. 10 küsimust Eesti sport ja 10 küsimust Valgamaa sport.

Kui küsimusele teab vastust ainult üks võistkond, siis nn. soolo eest 3 punkti. Korraldus Valgamaa SVS. Peakohtunik; Mati Raudsepp

24.mai 2021.a. TURNIIRIBRIDGE Valgas, Voorimehe Pubis kell 18.30 (Juhend eraldi)

Korraldus: Valga TBMMK, Peakohtunik: Andres Kornel.

08.mai 2021.Bowling Valga Bowlingukeskus kell 10.00

BOWLING. Eelregistreerimine 07.05.2021. tiit02@hotmail.com

Igast omavalitsusest 3 võistkonda. Võistkonnad 3 liikmelised (sh. vähemasti 1 naine)

Valdade võistkondlikku arvestusse  3 võistkonna poolt kogutud punktide summad.

Võistkondlik arvestus kolme mängija poolt kogutud summa.

Peakohtunik: Tiit Kattai

07.-08.mai 2021.a.LASKMINE ÕHUPÜSSIST, võistkond 3 liikmeline, nendest vähemalt üks 2000.a.ja hiljem s. 10m distants, 10 lasku istudes käe pealt ja 10 lasku püsti asendist.

Igast omavalitsusest võistkondade arv piiramata, arvesse kahe edukama võistkonna kohapunktide summa, teised kohapunkte kinni ei hoia. Korraldus Valga Laskurklubi, peakohtunik

Eduard Sokolovski.

08,mai 2021.  LAUATENNIS   Valga Spordihall Algus k.10.00

Eelregistreerimine 07.mai 2021   Reaper68@mail.ru

Võistkonnas 2M+1N. Võistkondade arv ühest omavalitsusest piiramata. Arvesse 2 võistkonna kohapunktide summa. Summa võrduse korral otsustab võistkonna parem koht. Peakohtunik:  Dmitri Malõšev

08.mai 2021.  TÄNAVAKORVPALL 3+3  Valga Spordihall

Algus kell 11.00. Eelregistreerimine  kkvalgamaa@gmail,com     kuni 07.mai 2021.

Võistkonnas kuni 4 mängijat. Väljakul 3. Ühest omavalitsusest piirama arv võistkondi, arvestusse 3 võistkonna kohapuntide summa. Teised punkte kinni ei hoia.

Punktide võrduse korral otsustab parem koht.

Autasustatakse I – III koha võitjaid absoluutarvestuses. Peakohtunik: Olver Kaljuvee

AUTASUSTAMINE

Üksikaladel autasustatakse I – III koha võitjaid talimängude medali (murdmaasuusatamine ja saalijalgpall maakonna ka meistrivõistluste medaliga) auhinnaga. Võitjat võistkonda autasustatakse spordiala võitja karikaga. Üldarvestuses autasustatakse  I – III koha võitjaid  valdasid talimängude karikaga  jooksvalt pärast spordiala   Murdmaasuusatamine, kl. sprint, teatesuusatamine,  mälumäng, saalijalgpalli, turniiribridž,  discgolf autasustatakse võistluspaigas.

MAJANDAMINE

Valgamaa valdade 2021.a. Talimängude osavõtumaks ühe võistleja eest ühel spordialal on 3 eurot (murdmaasuusatamises iga start ühele suusatajale  3 eurot+ teates. + kl. sprint)  Osavõtutasu tasumiseks  arve väljastamisel Valgamaa Spordiliidu poolt pärast Talimängude lõppu.

 Kõik Talimängude läbiviimisega seotud kulud kaetakse MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liidu,

Eesti Kultuurkapitali Valgamaa Ekspertgrupi ja Kehakultuuri ja Spordi sihtkapitali toetusest ja osavõtumaksudest eraldatud  vahenditest.

KÕIK VALGAMAA TALIMÄNGUDEST OSAVÕTJAD VASTUTAVAD ISE OMA TERVISLIKU SEISUNDI EEST ja täidavad hetkel kehtivaid COVid-19 ohutusnõudeid! Kaitsemaskide kandmine ja käte desinfitseerimine on kõikidele kohustuslik (kohtunikud, treenerid taustajõud, võistlejad jne.)