VALGAMAA OMAVALITSUSTE 2021. a TALIMÄNGUDE JUHEND

 

VALGAMAA OMAVALITSUSTE  2021.a. TALIMÄNGUDE JUHEND

 

Eesmärk

Selgitada välja Valgamaa edukamad vallad ning individuaalvõistlejad kavasolevatel spordialadel ja sisustada liikudes ja sportides vaba aega.

 

Aeg ja koht:

23.mai 21.2021.a. Discgolf                                       –           Tõrva Discgolfirada

25.mai 2021.a. Jalgpall                                             –           Valga Kungla tn väljak

03.-04.juuni 2021. Õhupüssist laskmine                   –           Valga (Pikk 3)

06.juuni 2021.a. Lauatennis                                     –           Valga Spordihall

07.juuni 2021.a. Turniiribridge ja mälumäng         –           Valga SPH auditoorium

10.juuni 2021. Bowling                                             –           Valga Bowlingukeskus

12.juuni  2021. Tänavakorvpall 2021.a.                  –           Valga, Kungla väljak

 

Osavõtjad

Osa võtavad Valgamaa valdade võistkonnad. Võistkondadesse võivad kuuluda Valgamaal elavad, töötavad, õppivad või Valgamaa Spordiklubidesse kuuluvad võistlejad.

 

Kavas olevate spordialade peakohtunikud:

Murdmaasuusatamine –  Tanel Ojaste                                                (Otepää)

(kl. tehnika, vaba tehnika, kl,sprint, teatesuusatamine)

Turniiribridž                – Viljar Savi                                         (Valga)

Mälumäng                   – Rein Augas                                       (Valga)

Jalgpall                                    – Meelis Kuivits                                   (Valga)

Discgolf                      – Margo Metsoja                                 (Tõrva)

Lauatennis                  – Dmitri Malõšev                                 (Valga)

Laskmine (Õhupüssist) – Eduard Sokolovski                         (Valga)

Tänavakorvpall                       – Olver Kaljuvee                                 (Valga)

Bowling                      – Tiit Kattai                                         (Valga)

Valgamaa Talimängude peasekretär on                      Tiiu Tõugjas (Valga)

Valgamaa Talimängude peakohtunik on        Rein Leppik (Tõrva)

 

Korraldamine:

Valgamaa Talimängude peakorraldajad on Valgamaa Spordiliit  ja Valga Sport.

Spordialade läbiviimisele aitavad kaasa Valga Turniiribridž  ja Mälumängu Klubi,

Valga Lauatennise ja Koroona klubi, Jalgpalliklubi  FC Warrior, SK Tõrva Discgolf,

Valga Laskurklubi, SK Karupesa Team, Tehvandi Spordikeskus, Valga Piljardiklubi.

 

Üldarvestust valdadele peetakse ühes grupis:

Edukamate valdade selgitamiseks liidetakse kohustuslike aladena murdmaasuusatamise (vaba tehnika)  + veel  5 kavasoleva spordiala kohapunktid vabal valikul ( turniiribridž, mälumäng, suusasprint, lauatennis, tänavakorvpall, jalgpall, õhupüssist laskmine, bowling)

Võrdse kohapunktide summa puhul otsustab võistkonna parem koht murdmaasuusatamises

Ala võit omavalitsusele 15p, II koht 13p; III koht 12 p. jne.

 

EELREGISTREERIMINE

21.mai 2021.a.                       Discgolf                                              http://discgolfmetrix.com/1594110

24.mai 2021.a            Jalgpalli eelregistreerimine               fcw.warrior@mail.ee

  1. mai 2021. Mälumäng                                         rein.augas@mail.ee  

04.juuni 2021.            Lauatennis                                         reaper68@mail.ru

02.juuni 2021.             Õhupüssist laskmine                          hans.heinjarv@pindi.ee        

04..juuni 2021.           Turniiribridž                                                 rein.augas@mail.ee

10.juuni 2021.                        Tänavakorvpall 3+3                         olver.kaljuvee@gmail.com

 

 

Valgamaa 2021.a. Talimängudel kavasolevate spordialade juhendid

23.mai 2021.a. Discgolf kell 11.00

Vanuseklassid TP kuni 20.a.(2001.a. ja hiljem); NM2000.-1982.a.); NM40 (1981. Ja varem).

Võistkondlikku arvestusse 4 parema kohapunktide summa. Võistkondade arv ühest omavalitsusest piiramata, arvesse 3 võistkonna kohapunktide summa. Ülejäänud võistkondlikke kohapunkte kinni ei

hoia. Vanuseklassis  I koht 33 punkti, II koht 31p ja III koht 30 punkti jne.

25.mai 2021. Jalgpall            Valga Kungla tn.kunstmuruväljak algus kell 17.30 

Võistkonnas kuni 8 mängijat, väljakul 4+1. Selgitatakse ka maakonna 2021.a. saalijalgpalli meister .

Igast omavalitsusest talimängudele kuni 3 võistkonda, arvesse kahe võistkonna kohapuntide summa (võrdsete punktide korral eespool parima koha saavutanud vald) ja teised kohapunkte kinni ei hoia.

03.-04.juuni 2021.a.LASKMINE ÕHUPÜSSIST, kell 16.00-st võistkond 3 liikmeline, nendest vähemalt üks 2003.a.ja hiljem s. 10m distants, 10 lasku istudes käe pealt ja 10 lasku püsti asendist.

Igast omavalitsusest võistkondade arv piiramata, arvesse kahe edukama võistkonna kohapunktide summa, teised kohapunkte kinni ei hoia. Korraldus Valga Laskurklubi, peakohtunik

Eduard Sokolovski.53990611

06.juuni 2021.  LAUATENNIS   Valga Spordihall Algus k.10.00

Eelregistreerimine 28.mai 2021. Reaper68@mail.ru

Võistkonnas 2M+1N. Võistkondade arv ühest omavalitsusest piiramata. Arvesse 2 võistkonna kohapunktide summa. Summa võrduse korral otsustab võistkonna parem koht. Peakohtunik:  Dmitri Malõšev

07.juuni 2021.a. MÄLUMÄNG  Valga Spordihall kell 17.30

Võistkonnad 3 liikmelised. Igast omavalitsusest võistkondade arv piiramata. Arvesse 2 võistkonna kohapuntide summa. 10 küsimust Eesti sport ja 10 küsimust Valgamaa sport.

Kui küsimusele teab vastust ainult üks võistkond, siis nn. soolo eest 1 lisapunkti. Korraldab Valga Turniiribridge ja Mälumängu Klubi – läbiviijad Viljar Savi, Aigar Hanimägi ja  peakohtunik on Rein Augas.

07.juuni 2021.a. TURNIIRIBRIDGE Valgas, Valga Spordihall kell 18.30 (Juhend eraldi)

Korraldus: Valga Turniiribridge ja Mälumängu Klubi, Korraldajad Peakohtunik on Viljar Savi

 

10.juuni 2021.Bowling Valga Bowlingukeskus kell 18.00

BOWLING  . Eelregistreerimine 08.06.2021.algusaeg 18.00  tiit02@hotmail.com

Igast omavalitsusest 3 võistkonda. Võistkonnad 3 liikmelised (sh. vähemasti 1 naine)

Valdade võistkondlikku arvestusse  3 võistkonna poolt kogutud punktide summad.

Võistkondlik arvestus kolme mängija poolt kogutud summa.

Peakohtunik: Tiit Kattai

12.juuni 2021.  TÄNAVAKORVPALL 3+3  Valga Kungla tn.väljak Algus kell 11.00.

Eelregistreerimine  kkvalgamaa@gmail,com    kuni 10.juuni 2021.

Võistkonnas kuni 4 mängijat. Väljakul 3. Ühest omavalitsusest piirama arv võistkondi, arvestusse 3 võistkonna kohapuntide summa. Teised punkte kinni ei hoia.

Punktide võrduse korral otsustab parem koht.

Autasustatakse I – III koha võitjaid absoluutarvestuses. Peakohtunik: Olver Kaljuvee

AUTASUSTAMINE

Üksikaladel autasustatakse I – III koha võitjaid talimängude medali (murdmaasuusatamine ja saalijalgpall maakonna ka meistrivõistluste medaliga) auhinnaga. Võitjat võistkonda autasustatakse spordiala võitja karikaga.

Üldarvestuses autasustatakse  I – III koha võitjaid  valdasid talimängude karikaga  jooksvalt pärast spordiala   Murdmaasuusatamine, kl. sprint, teatesuusatamine,  mälumäng, saalijalgpalli, turniiribridž, discgolf autasustatakse võistluspaigas.

MAJANDAMINE Valgamaa valdade 2021.a. Talimängude osavõtumaks ühe võistleja eest ühel spordialal on 3 eurot (murdmaasuusatamises iga start ühele suusatajale  3 eurot+ kl. sprint)  Osavõtutasu tasumiseks  arve väljastamisel Valgamaa Spordiliidu poolt pärast Talimängude lõppu.

 Kõik Talimängude läbiviimisega seotud kulud kaetakse MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liidu,

Eesti Kultuurkapitali Valgamaa Ekspertgrupi ja Kehakultuuri ja Spordi sihtkapitali toetusest ja osavõtumaksudest eraldatud  vahenditest.

 

KÕIK VALGAMAA TALIMÄNGUDEST OSAVÕTJAD VASTUTAVAD ISE OMA TERVISLIKU SEISUNDI EEST ja täidavad hetkel kehtivaid COVid-19 ohutusnõudeid! Kaitsemaskide kandmine ja käte desinfitseerimine on kõikidele kohustuslik (kohtunikud, treenerid taustajõud, võistlejad jne.)