VALGAMAA MEISTRIVÕISTLUSED DISCGOLFIS 2022

 

VALGAMAA MEISTRIVÕISTLUSED DISCGOLFIS  2022

J U H E N D

 

I EESMÄRK

Selgitada Valgamaa meistrid discgolfis 2022. aastal.

 

II VÕISTLUSTE AEG, KOHT, AJAKAVA

  1. Võistlused toimuvad 11. septembril 2022.
  2. Mängitakse Tõrva discgolfi rajal (18 korvi) ja Jaanikese discgolfi rajal (18 korvi).
  3. Ajakava:

10:30 – 10:40 Kohaloleku kontroll (kohustuslik)

10:40 – Mängijate koosolek

11:00 – I ring – Jaanikese – koos start

14:00 – Lõuna

16:00 – II ring – Tõrva – koos start

18:30 – Autasustamine

 

III REGISTREERIMINE

1.Osaleda saab ainult eelregistreerimisega! Registreerimine lõppeb 10. September 2022 kell 21:00

2.Registreerida saab Disc Golf Metrix keskkonnas: https://discgolfmetrix.com/2302357

3.Osavõtutasu iga sportlase kohta on 5 eurot. Osavõtutasu maksta kohapeal.

 

IV OSALEJATELE

Võistlusele lubatakse maksimaalselt 108 mängijat (registreerimise järjekorras).

Osa lubatakse võtta kõikidel Valgamaa omavalitsusüksuste territooriumidel elavatel või töötavatel inimestel, Valgamaa koolide õpilastel, Valgamaa spordiklubide liikmetel või Valgamaale sisse kirjutatud inimestel.

 

V KORRALDUS, LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

Võistlused korraldab Valgamaa Spordiliit.

Tournament Director (TD) – Mairo Mägi ja Ingmar Hinn

Reeglid

  1. Mängitakse PDGA reeglite järgi (www.pdga.com)
  2. Mängitakse koos stardiga 1 ring Jaanikese rajal ning üks ring Tõrva rajal. Mõlemad 18 korvi.
  3. Pärast I ringi toimub võistlejate ümber grupeerimine tulemuste alusel, võistlusklasside kaupa.

Võrdsete tulemuste korral auhinnalisel positsioonil selgitatakse paremusjärjestus korraldaja poolt valitud radadel ümberviskamisega.

 

Võistlusklassid

Võistlustele pääseb maksimaalselt 108 osalejat. Võistlusklass avatakse ainult siis, kui võistlusklassi on registreerunud vähemalt 3 osalejat.

Võistlusklassid:

  • Juuniorid 2004a. ja hiljem s.
  • Naised 1984.-2003a.
  • Mehed 1984.-2003.a.
  • Masters 1983.a. ja varem

 

VI AUTASUSTAMINE

Võistlusklasside I – III kohale tulnud sportlasi autasustatakse Valgamaa meistrivõistluste medali, Valgamaa Spordiliidu diplomi ning korraldaja poolt välja valitud lisaauhindadega.

Eriauhind hole-in-one (ühe viskega korvi) viskajale.

VII MAJANDAMINE

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse osavõtumaksust,  Valgamaa Spordiliidu eelarvest, Valgamaa Kultuurkapitali ekspertgrupis toetusest. Võistlejate lähetamise ja toitlustamisega seotud kulutused kannavad sportlased ise või neid lähetanud organisatsioonid.

 

VIII ÜLDISELT

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab Tournament Director.

Võistluste korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel juhendis muudatusi.

TD: Mairo mägi (mairomagi12345@gmail.com, 55502553)