VALGAMAA MEISTRIVÕISTLUSED DISCGOLFIS 2020

 

VALGAMAA MEISTRIVÕISTLUSED DISCGOLFIS 2020

J U H E N D

 

I EESMÄRK

Selgitada Valgamaa meistrid discgolfis 2020. aastal.

II VÕISTLUSTE AEG, KOHT, AJAKAVA

 1. Võistlused toimuvad 16. augustil 2020.
 2. Mängitakse Tõrva discgolfi rajal (18 korvi) ja Meegaste discgolfi rajal (18 korvi).
 3. Ajakava:

10:30 – 10:40 Kohaloleku kontroll (kohustuslik)

10:40 – Mängijate koosolek

11:00 – I ring – Meegaste – koos start

14:00 – Lõuna

15:00 – II ring – Tõrva – koos start

17:30 – Autasustamine

III REGISTREERIMINE

 1. Osaleda saab ainult eelregistreerimisega! Registreerimine lõppeb
 2. august 2019 kell 12:00
 3. Registreerida saab Disc Golf Metrix keskkonnas:

https://discgolfmetrix.com/1295930

 1. Osavõtutasu iga sportlase kohta on 5 eurot. Osavõtutasu maksta SK Tõrva Discgolf arvelduskontole EE212200221069684958 või kohapeal.

IV OSALEJATELE

Võistlusele lubatakse maksimaalselt 90 mängijat (registreerimise järjekorras).

Osa lubatakse võtta kõikidel Valgamaa omavalitsusüksuste territooriumidel elavatel või töötavatel inimestel, Valgamaa koolide õpilastel, Valgamaa spordiklubide liikmetel või Valgamaale sisse kirjutatud inimestel.

V KORRALDUS, LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

Võistlused korraldab Valgamaa Spordiliit.

Tournament Director (TD) – Margo Metsoja

Reeglid

 1. Mängitakse PDGA reeglite järgi (www.pdga.com)
 2. Mängitakse koos stardiga 1 ring Meegaste rajal ning üks ring Tõrva rajal. Mõlemad 18 korvi.
 3. Pärast I ringi toimub võistlejate ümber grupeerimine tulemuste alusel, võistlusklasside kaupa.

Võrdsete tulemuste korral auhinnalisel positsioonil selgitatakse paremusjärjestus korraldaja poolt valitud radadel ümberviskamisega.

Võistlusklassid

Võistlustele pääseb maksimaalselt 90 osalejat. Võistlusklass avatakse ainult siis, kui võistlusklassi on registreerunud vähemalt 3 osalejat.

Võistlusklassid:

 • Noored (sündinud 2000 või hiljem)
 • Naised
 • Mehed
 • Masters (mehed 40+, sündinud 1980 või varem)

VI AUTASUSTAMINE

Võistlusklasside I – III kohale tulnud sportlasi autasustatakse Valgamaa meistrivõistluste medali, Valgamaa Spordiliidu diplomi ning korraldaja poolt välja valitud lisaauhindadega.

Eriauhind hole-in-one (ühe viskega korvi) viskajale.

Auhinnafond jaguneb järgnevalt:

Mehed

 1. koht 70€
 2. koht 50€
 3. koht 40€
 4. koht 30€
 5. koht 20€
 6. koht 10€

Noored, Naised, Masters

 1. koht 50€
 2. koht 30€

VII MAJANDAMINE

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse osavõtumaksust,  Valgamaa Spordiliidu eelarvest, Leader ühisprojekti eelarvest. Võistlejate lähetamise ja toitlustamisega seotud kulutused kannavad sportlased ise või neid lähetanud organisatsioonid.

VIII ÜLDISELT

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab Tournament Director.

Võistluste korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel juhendis muudatusi.

TD: Margo Metsoja (margo@torva.ee, 5632 3049)

Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest!