VALGAMAA KOOLINOORTE KERGEJÕUSTIKU MEISTRIVÕISTLUSED 2021

 

VALGAMAA KOOLINOORTE KERGEJÕUSTIKU MEISTRIVÕISTLUSED 2021

 

        JUHEND

 

Eesmärk:   Selgitada välja 2021.a. parimad koolinoored kergejõustikus

Tüdrukute ja poiste hulgas U10, U12 ja U14  vanuseklassis

Aeg ja koht:

  1. juunil kell 10.00 Valga Keskstaadionil

Võistlevad

Tüdrukud ja poisid U14 vanuseklass (2008.-2009.a. sündinud)

tüdrukud ja poisid U12 vanuseklass (2010 .- 2011.a. sündinud)

tüdrukud ja poisid U10 vanuseklass (2012. Ja hiljem sündinud)

Võistlusalad TPU10 ja U12  60 m ja 300 m jooks, kaugushüpe, pallivise.

Tüdrukud ja poisid U12 vanuseklassile on kavas ka kõrgushüpe

(algkõrgus 0.80 ja igast koolist mitte rohkem kui 4T ja 4P).

TP U14 100m, 400m, 800m, kaugus, kõrgus, kuul, oda.

Mandaat:

Võistluspäeval kella 9.15 – 9.50 (et võistlus saaks alata õigeaegselt, palun mandaadi ajast kinni pidada).

Esitada korrektselt täidetud võistlejakaardid (ees – ja perekonnanimi trükitähtedega, täpne sünniaeg – päev-kuu-aasta, kool)

Paremuse selgitamine:

60 m ja 100m jooksus pääseb finaali 6 paremat aega näidanud võistlejat.

300 m jooksus joostakse lõppaegadele.

Jooksudes el. ajavõtt /Marko Jänes/

Palliviskes, odaviskes ja kuulitõukes on 4 katset järjest, finaali ei ole.

Kaugushüppes 4 katset vaheldumisi. Finaali ei ole.

Äratõuge kaugushüppes TPU10 ja U12 1m laiuselt äratõuke alalt, tulemus mõõdetakse äratõuke kohast.

Autasustamine:

Vanuseklassis igal alal I – III kohale tulnut autasustatakse medali ja diplomiga.

Korraldus:

Võistlust korraldab ja koordineerib Valgamaa Spordiliit.

Võistluse viivad  läbi  Valga linna koolide kehalise kasvatuse õpetajad (Anneli Taul, Riho Meri) ja kergejõustikukohtunikud –  peakohtunik on  Peeter Tõldsepp 56696101

 

NB!  Iga osavõtja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest.

Kõik osavõtjad, kohtunikud ja korraldajad täidavad hetkel kehtivaid ohutusnõudeid (mask, 2+2 , käte pesemine).