Valgamaa koolinoorte 2023. a sisekergejõustiku meistrivõistlused

Valgamaa koolinoorte 2023.a. sisekergejõustiku meistrivõistlused
JUHEND
Eesmärk
Talvine võimalus võistelda Valgamaa koolinoortele. Maakonna sisekergejõustiku parimate meistrite selgitamine erinevates vanuseklassides.
Aeg ja koht
07.detsember 2023.a. algusega kell 10.00 tüdrukud ja poisid U-20, U-18, U-16 vanuseklassid
Valga Spordihallis, J.Kuperjanovi 36
Osavõtjad
Valgamaa koolide õpilased
U-20 TP 2005. – 2006.a.sündinud ja varem kuni 19.a. kaasaarvatud
U-18 TP 2007. – 2008.a.
U-16 TP 2009. – 2010.a.
Üks võistleja võib osa võtta piiramatul arvul kavas olevatest aladest.
NB! Väljastpoolt Valgamaad osavõtjale stardimaks 3 eur. ja osavõtt kooskõlastada eelnevalt peakohtunik Riho Meriga 56640378.
Registreerimine
Eelregistreerimist ei toimu. Registreeritakse Valga Spordihallis 07.12.23. kella 9.00-9.45
Esitada korralikult – trükitähtedega ja eesti keeles täidetud võistlejakaardid (nimi, eesnimi, täpne sünniaeg – kuupäev, kuu, aasta)
Alad
TU-20 ja TU-18 60mtj., 60m, 300m, 800m, kaugus, kõrgus (ak.1.20), kuul (U20 -4kg, U18 – 3 kg.)
TU-16 60mtj., 60m, 200m, 600m, kõrgus (ak.1.20), kaugus, kuul (3kg)
PU-20 ja PU-18 60mtj.,60m, 300m, 1000m, kaugus, kõrgus (ak.1.40), kuul (U20– 6kg,U18 – 5kg)
PU-16 60mtj., 60m, 200m, 1000m, kaugus, kõrgus (ak.1.30), kuul(4 kg)
Autasustamine
Igal alal igas vanuseklassis ala I – III koha võitjatele koolinoorte meistrivõistluste medal ja diplom.

Koolide abi kohtunike brigaadides sisekergejõustiku korraldamisel Valgas 07.12.2023
Jooksualad: el. aeg ( 2 in.) +ringjiooksud(2 in.)+sekretariaat( 2 in.)Valga Gümnaasium-õp.Anneli Taul
Lähetajad:
Kuulitõuge: Valga Põhikool ( 4 in.)-õp. Peeter Tõldsepp
Kaugushüpe: Tõrva Gümnaasium ( 6 in.)
Kõrgushüpe: Valka BJSS

Võistlust korraldab ja koordineerib Valgamaa Spordiliit
Võistluse peakohtunik on Riho Meri
Täiendavad täpsustatud tingimused: 60 jooksus pääseb finaaljooksu 4 eeljooksude paremat, tõkkejooks on kohe lõppaegadele .Kuulitõukes on kõikidel võistlejatel 3 katset järjest. Finaali pääseb eelvõistluse 8 paremat, finaalvõistlust alustab eelvõistluselt finaali viimasena pääsenud võistleja ja lõpetab eelvõistluse edukaim. Kaugushüppes on kõikidel võistlejatel 3 katset vaheldumisi. Finaali pääseb eelvõistluse 8 paremat, finaalis hüpatakse pööratud järjekorras, ehk alustab viimasena finaali saanud võistleja ja vooru lõpetab eelvõistluse edukaim. Kõrgushüppes märgitakse võistleja algkõrgus võistlejakaardile või pannakse kirja võistlusprotokolli võistluspaigas, kuid mitte madalamale ajakavas märgitud vanuseklassi algkõrgusest.

Valgamaa koolinoorte 2023.a. meistrivõistlused sisekergejõustikus
AJAKAVA
07.12.2023.a. Valga Spordihallis
10.00 TU-16 60mtj. ( 12.00/8.00/76,2) finaaljooksud
TU-18 60mtj. ( 13.00/8,50/76,2) finaaljooksud
TU-20 60mtj. ( 13.00/8.50/84,0) finaaljooksud
PU-16 kuul 4kg
10.20 PU-16 60mtj. (13.00/8.50/ 84,0) finaaljooksud
TU-16 kõrgus algkõrgus 1.20
TU-18,TU-20 kõrgus algkõrgus 1.20
10.30 PU-18 60mtj. ( 13.72/9.14/91,4) finaaljooksud
PU-20 60mtj. (13.72/9.14/99,0) finaaljooksud
PU-16 1000m lõppjooksud
10.45 PU-18,PU-20 kaugus
11.00 TU-16 60m eeljooksud
TU-18,TU-20 800m lõppjooksud
11.00 PU-16 kõrgus algkõrgus 1.30 11.30 PU-18,PU-20 kuul vastavalt 5kg ja 6kg TU-18,TU-20 60m eeljooksud PU-16 kaugus
PU-18,PU-20 1000m lõppjooksud
11.45 TU-16 60m finaaljooks
12.00 PU-16 60m eeljooksud
PU-18, PU-20 kõrgus algkõrgus 1.40
TU-16 600m lõppjooksud
12.15 TU-18,TU-20 60m finaaljooks
TU-16 kuul 3kg
12.20 PU-18,PU-20 60m eeljooksud
12.30 PU-16 60m finaaljooks
TU-16 kaugus
12.45 PU-18,PU-20 60m finaaljooks
13.00 TU-18,TU-20 kuul vastavalt 3kg ja 4kg
13.15 TU-18,TU-20 kaugus
13.20 TU-16 200m lõppjooksud
13.45 PU-16 200m lõppjooksud
14.05 PU-18,PU-20 300m lõppjooksud
14.25 TU-18,TU-20 300m lõppjooksud

Ajakava võib muutuda, sõltuvalt osavõtjate arvust.
Võistluse peakohtunik Riho Meri