Valgamaa koolinoorte 2018.a. murdmaajooksu individuaal-võistkondlikud karikavõistlused

 

JUHEND

 

Eesmärk .

Selgitada maakonna parimad võistkonnad murdmaajooksus gümnaasiumide/keskkoolide, põhikoolide ja lasteaed-algkoolide (algkoolide)  arvestuses 2018.a.ning individuaalarvestuses vanuseklasside parimad.

 

Aeg ja koht:

Neljapäeval, 27.septembril, kell 11.00 Tõrva Gümnaasiumi pargis

 

Osavõtjad:

Valgamaa koolide võistkonnad ja üksikvõistlejad

 

Mandaat :    Tõrva Gümnaasiumis kella 10.00-10.45

Esitada korrektselt täidetud võistleja kaardid (mõlemad nimed, täpne sünniaeg, kool)

Üks võistleja võib osa võtta ainult ühest jooksudistantsist

 

Vanuseklassid ja distantsid:

JA       2002. ja varem s.                                P 1000m, 3000m        T 500m, 2000m

(kuni 19a. kaasa arvatud)

B         2003. – 2004.a.s.                                P 1000m, 2000m        T 500m, 1000m

C1       2005.a.s.                                             P  1000m                    T 500m

C2       2006.a.s.                                             P 1000m                     T 500m

D1       2007.a.s.                                             P 500m                       T 500m

D2       2087.a. ja hiljem s.                             P 500m                       T 500m

 

Arvestus: Võistkonna arvuline suurus on piiramata. Koolide karikaarvestusse läheb linnapõhikoolidel 20,

maapõhikoolidel 12  ja

keskkoolidel 12 parema koha kohapunktid.

lasteaed algkoolidel (algkoolidel) 6 parema koha punktid.

Võistlejate paigutamine vanuseklassidesse ja distantsidele on vaba. Võistkonda võivad esindada ja arvestusse lähevad ka 2018.a. keskkooli lõpetanud, kuni 19.a.(kaasa arvatud) võistlejad

Vanuseklassides toovad punkte üldjärjestuses 30 paremat kohta järgnevalt

I-36; II-34; III-32;4.-30; 5.-29; 6. – 28  jne.

Võistkondlikult tuleb võitjaks kool, kes kogub suurima punktisumma.  Võrdsete punktisummade korral on võitja kool, kellel on rohkem I  kohti individuaal distantsidel, selle võrdsuse korral rohkem II kohti jne.

 

Autasustamine:

Linnapõhikoolide ja maapõhikoolide I – III koha võitjat võistkonda, gümnaasiumide arvestuses I – III koha võitnud võistkonda ja  I-III koha võitnud lasteaed algkooli võistkonda autasustatakse karikatega. Individuaalarvestuses kõikide vanuseklasside I – III koha võitnutele diplom ja medal, auhind

 

Üldiselt: Võistlust koordineerib ja korraldab Valgamaa Spordiliit koostöös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liiduga. Täiendav informatsioon telefonil 5234974 Rein Leppik

Võistluse viib läbi Tõrva Gümnaasium ,võistluse peakohtunik on Ivar Hanvere .

Kõik juhendis määramata küsimused lahendab kohtunikekogu kohapeal .

 

NB! Kõik võistlejad vastutavad oma tervisliku seisundi eest ise.