VALGAMAA KOOLINOORTE 2016.a. MURDMAAJOOKSU MEISTRIVÕISTLUSED

 

JUHEND

 

AEG JA KOHT:

Võistlused toimuvad 21.aprill 2016.a. algusega kell 11.00 Tõrva Gümnaasiumi pargis

 

PROGRAMM:

Võistlus on individuaalne, võistkondlikku arvestust ei  peeta.

Võistlejate arv on piiramata, kuid iga võistleja tohib osaleda ainult ühel distantsil ja omas vanuseklassis.

 

DISTANTSID:

 

J                1998.a. ja varem s.                                P 1000 m, 3000 m           T 500 m, 2000 m

                  ( kuni 19.a.kaasa arvatud)

 

A               1999.-2000.a.                                         P 1000 m, 3000 m           T 500 m, 2000 m

 

B               2001.- 2002.a.                                        P 1000 m, 2000 m           T 500 m, 1000 m

 

C1             2003.a.                                                   P 1000 m                       T 500 m

 

C2             2004.a.                                                   P 1000m                         T 500m

 

D1             2005.                                                       P 500 m                         T 500 m

 

D2             2006.a. ja hiljem                                   P 500m                           T 500m

 

AUTASUSTAMINE:

Kõikides vanuseklasside ja kõikidel distantsidel autasustatakse I – III koha võitjaid Valgamaa koolinoorte meistrivõistluse medali, diplomi ja auhinnaga

 

ÜLESANDMINE:

Võistluspäeval Tõrva Gümnaasiumis  kella 10.00.-st kuni  10.45-ni.

Esitada korrektselt täidetud võistlejate kaardid (trükitähed, täpne sünniaeg)

NB! Kõikidel koolidel Palun kaasa võtta koolile eraldatud rinnanumbrid

 

Murdmaajooksu võistlusi korraldab:

Valgamaa Spordiliit koostöös Tõrva Gümnaasiumiga.

Murdmaajooksuvõistluse peakohtunik Ivar Hanvere telefon 76 79 455

 

Murdmaajooksuvõistlust toetab:

MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit

 

ÜLDISELT:

Murdmaajooksust osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest