Valgamaa koolide 2023. a meistrivõistlused rahvastepallis 1.-3. kl

Valgamaa koolide 2023. a meistrivõistlused rahvastepallis
1.- 3. klasside tüdrukute ja poiste koolivõistkonnad

                      

JUHEND

Eesmärk:

Elavdada sportimist õpilaste hulgas selgitada välja maakonna parimad tüdrukute ja poiste koolivõistkonnad rahvastepallis

 

Aeg ja koht:  

  1. november 2023. a algusega kell 9.00

Valga Spordihallis. Peakohtunik on Peeter Tõldsepp Valga Põhikool

 

Mandaat:

 

Eelregistreerimine kuni       20. november 2023. e-post peeter.toldsepp@valgapk.edu.ee

 

Võistluspaigas enne mängude algust esitab kehalise kasvatuse õpetaja peakohtunikule trükitähtedega täidetud võistlejate nimekirja/ees ja perekonnanimi sünniaeg, klass.

 

Osavõtjad:

osa võivad võtta 8 liikmelised /platsil 6 mängijat + 1 kapten+1 varu+1 õpetaja/ koolide võistkonnad, kelle mängijad on 1-3.klasside õpilased.

Eraldi võistlevad tüdrukute ja poiste võistkonnad. Igast koolist võib osa võtta üks tüdrukute ja üks poiste võistkond.

 

Paremate selgitamine:   Võistluste läbiviimise süsteem selgub pärast võistkondade eelregistreerumist.

 

Autasustamine:

Parimat tüdrukute ja poiste võistkonda autasustatakse karikaga ja diplomiga, võistkonna liikmeid  medalitega. II ja III koha võistkondadele, karikas ja võistkonna liikmetele medalid.

 

Üldiselt:

kõik juhendis määramata küsimused lahendab peakohtunik koos võistkondade esindajatega/koolide kehalise kasvatuse õpetajatega kohapeal