Valgamaa koolide 2022. a karikavõistlused rahvastepallis

 

Valgamaa koolide 2022. a karikavõistlused rahvastepallis

4. ja 5. klasside tüdrukute ja poiste koolivõistkonnad

                        JUHEND

Eesmärk:

Elavdada sportimist õpilaste hulgas selgitada välja maakonna parimad tüdrukute ja poiste koolivõistkonnad rahvastepallis.

Aeg ja koht: 

17. november 2022. a algusega kell 9.00 Valga Spordihallis. Peakohtunik on Peeter Tõldsepp, Valga Põhikool.

Mandaat:

Eelregistreerimine kuni 15. novembrini 2022 e-post: peeter.toldsepp@valgapk.edu.ee

Mängugraafikud saadetakse eelregistreerunud koolidele 16. november 2022.          

Võistluspaigas enne mängude algust esitab kehalise kasvatuse õpetaja peakohtunikule trükitähtedega täidetud võistlejate nimekirja/ees ja perekonnanimi sünniaeg, klass.

Osavõtjad:

Osa võivad võtta 8 liikmelised /platsil 6 mängijat + 1 kapten+1 varu+1 õpetaja/ koolide võistkonnad, kelle mängijad on 4. ja 5. klasside õpilased. Eraldi võistlevad tüdrukute ja poiste võistkonnad. Igast koolist võib osa võtta üks tüdrukute ja üks poiste võistkond.

Paremate selgitamine: 

Võistluste läbiviimise süsteem selgub pärast võistkondade eelregistreerumist.

Autasustamine:

Parimat tüdrukute ja poiste võistkonda autasustatakse karikaga ja diplomiga, võistkonna liikmeid  medalitega. II ja III koha võistkondadele karikas ja võistkonna liikmetele medalid.

Üldiselt:

Kõik juhendis määramata küsimused lahendab peakohtunik koos võistkondade esindajatega/koolide kehalise kasvatuse õpetajatega kohapeal.