Valgamaa koolide 2022. a individuaal-võistkondlikud karikavõistlused suundorienteerumises

 

 

Valgamaa koolide 2022. a individuaal-võistkondlikud karikavõistlused suundorienteerumises

 

AEG JA KOHT: 17. mai  2022. a Tõrva Gümnaasiumi juures. Saabumine võistluspaika kell 10.30–11.30. Startide algus kell 12.00. Stardiprotokollid ja täpsem võistlusteave 16. mail.

 

Korraldajad: Valgamaa Spordiliit, OÜ Lutsujärve. Peakorraldaja ja  rajameister Voldemar Tasa (515 0092).

 

VÕISTLUSALA JA OSAVÕTUKLASSID: Võisteldakse suundorienteerumises. Osa võivad võtta kõik Valgamaa koolide õpilased. Toimub paarisorienteerumine (osalevad kaheliikmelised nn. patrullid). Paar on kohustatud raja läbima koos. Iga paar (patrull) saab võistluskaardi KP-de ja legendidega ning SI-mälupulga.

 

N18    2002. – 2005.a. (kuni 20a. k.a.) sündinud tüdrukud    3 km

M18    2002. – 2005.a. (kuni 20a. k.a.) sündinud poisid        4 km

N16    2006. – 2007.a. sündinud tüdrukud                               2,5 km

M16    2006. – 2007.a. sündinud poisid                         3 km

N14    2009. – 2008.a. sündinud tüdrukud                               2 km

M14    2009. – 2008.a. sündinud poisid                         2,5 km

N12    2010. – 2011.a. sündinud tüdrukud                               1,5 km

M12    2010. – 2011.a. sündinud poisid                         2 km

N10    2012. – 2013.a. sündinud tüdrukud                   1,3 km/nöörirada/suund

M10    2012. – 2013.a. sündinud poisid                                     1,3 km/nöörirada/suund

N8     2014.a  ja hiljem sündinud tüdrukud                               1,3 km/nöörirada/suund

M8     2014.a  ja hiljem sündinud poisid                       1,3 km/nöörirada/suund

 

Lubatakse osaleda ainult oma võistlusklassis.  Segavõistkonnad (noorem+vanem või poiss+tüdruk) ei ole lubatud.

 

MAASTIK JA KAART:  Keskmise ja hea läbitavuse ja nähtavusega, reljeefiga ja teedega maastik. Kaart A4 5-värviline 1:7500  h2,5m. Nööriradadel mõõtkava 1:5000  h2,5m. Kaardi autor Tiit Tatter 2021.a. Parandused 2022.

MÄRKESÜSTEEM JA TULEMUSED:  Kasutusel elektrooniline võistlussüsteem SPORTident ehk lihtsalt SI. SPORTident märkesüsteemi kasutamise lühijuhend:

Stardis: 1.Tühjenda SI-kaardi mälu, see tähendab, enne starti aseta SI-kaart jaama kirjaga NULLIMINE/KONTROLL, oota kuni jaam annab heli/valgussignaali.

2.Peale võistluspaarile protokollis määratud stardihetke – (aparaadi stardipiiksu) võta START jaamast SI pulgale stardiaeg.

Maastikul: Märke tegemiseks aseta KP-s SI-kaart jaama auku. Heli/valgussignaal annab märku, et KP läbimine kirjutati SI-kaardi mällu. Kui jaam ei anna heli/valgussignaali, siis tee kõrval oleva kompostriga märge kaardile ja näita seda finishis.

 

Finišis: 1.Tulemuse saamiseks aseta finišis SI-kaart jaama nimega FINISH – aeg on salvestatud kui jaam annab märku heli/valgussignaaliga. Nüüd ei ole enam kiiret!

Tulemuste lugemiseks mine tähistust mööda IT kohtuniku juurde ja aseta SI-kaart jaama nimega TULEMUS. Jaam annab heli/valgussignaali kui andmed on maha loetud. Ütle korraldajale, mis klassi arvestuses jooksid. Kohtunik annab sulle etapiaegadega tulemuste väljatrüki peale SI-pulga tagastamist.

VIII  Arvestus: Võistlusklasside parimad paarid (patrullid) selguvad raja läbimiseks kulutatud aja järgi. Koolide arvestus: Keskkoolidel/gümnaasiumitel lähevad arvesse 12 parema, põhikoolidel 8 parema paari (patrulli) kohapunktid. Kohapunkte saab selliselt: I koht MN8 ja MN10 võistlusklasside nööriradadel annab 25 punkti; II-23; III-21; 4.-20 jne.; ülejäänud klassides: I – 30 punkti; II – 27; III – 25; 4. – 24 jne. Punktide võrdsuse korral saavad määravaks paremad kohapunktid.

 

VII Autasustamine: Võitjate tunnustamine (nii klasside- kui ka koolide-) toimub koolides pärast tulemuste ametlikeks/lõplikeks tunnistamist.

 

Registreerimise kord:

Nimeline eelregistreerimine võistlusklasside kaupa lõpeb 13. mail 2022. a.

Eelregistreerimisel teatada e-posti aadressile: kallemuru36@gmail.com ja koopia talu@lutsu.ee.

– kool, kontaktisiku e-posti aadress ja mob.nr.; osalejate (patrullide), võistlusklassid ja osalejate sünniaastad nimed ja eesnimed (kõik EXCEL-is!  ja eraldi lahtrites) Võistluskeskuses võimalus kuni kella 11.00-ni võistlejaid asendada (haigestumine või mõni muu põhjus). Võistluskeskusesse saabumisel saavad registreerunud koolid veelkord stardiprotokolli koos SI-kaardiga, võistluskaardi näidise ja info. Eelregistreerunud koolidele püütakse stardiprotokoll ja rajainfo saata 16. mail.

 

STARDISÜSTEEM Osavõtjad loositakse 1 minutilise stardiintervalliga. Start saadakse/võetakse  SI START-jaamast.

 

Kõik tekkinud küsitavused lahendatakse  koolide esindajate ja korraldajate vahelise läbirääkimisega, toetudes EOL reeglitele  https://orienteerumine.ee/wp-content/uploads/2022/01/02-eoli-voistlusreeglid-2022.pdf

.