Valgamaa koolide 2021.a. karikavõistlused rahvastepallis

Valgamaa koolide 2021.a. karikavõistlused rahvastepallis

 4. ja 5. klasside tüdrukute ja poiste koolide võistkonnad

 

JUHEND

Eesmärk:

Elavdada sportimist algklasside õpilaste hulgas selgitada välja maakonna parimad tüdrukute ja poiste koolivõistkonnad rahvastepallis

 

Aeg ja koht:  

02.detsember 2021.a. algusega kell 9.00

Valga Spordihallis. Peakohtunik on Peeter Tõldsepp Valga Põhikool

 

Mandaat:

Eelregistreerimine kuni       29.detsember 2021. e-post peeter.toldsepp@valgapk.edu.ee

Mängugraafikud saadetakse eelregistreerunud koolidele 01.detsember 2021..          

Võistluspaigas ennem mängude algust esitab kehalise kasvatuse õpetaja peakohtunikule trükitähtedega täidetud võistlejate     nimekirja/ees ja perekonnanimi sünniaeg, klass /.

 

Osavõtjad:

osa võivad võtta 8 liikmelised /platsil 6 mängijat + 1 kapten+1 varu+1 õpetaja/ koolide võistkonnad, kelle mängijad on 4. ja 5.klasside õpilased. Eraldi võistlevad tüdrukute ja poiste võistkonnad. Igast koolist võib osa võtta üks tüdrukute ja üks poiste võistkond.

 

Paremate selgitamine:  vt. ka EKSL kalenderplaan 2020/21.õa. lk.41 ja 42

Võistluste läbiviimise süsteem selgub pärast võistkondade eelregistreerumist.

 

Autasustamine:

Parimat tüdrukute ja poiste võistkonda autasustatakse karikaga ja diplomiga, võistkonna liikmeid  medalitega. II ja III koha võistkondadele , karikas ja võistkonna liikmetele medalid.

 

Üldiselt:

kõik juhendis määramata küsimused lahendab peakohtunik koos võistkondade esindajatega/koolide kehalise kasvatuse õpetajatega kohapeal

 

Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

Kõikidelt kaasa tulnud õpetajatelt, treeneritelt, esindajatelt kes on 18+ aasta vanused nõutav COV-id vaktsineerimise pass ja Spordihallis kantakse maski.