Valgamaa koolide 2019. a individuaal-võistkondlikud karikavõistlused orienteerumises

Valgamaa koolide 2019. a individuaal-võistkondlikud karikavõistlused orienteerumises

 

JUHEND

I  Eesmärk: Orienteerumise tutvustamine ja edendamine Valgamaa koolides. Valgamaa parimate orienteerumiskoolide väljaselgitamine.

II  Aeg ja koht: Kolmapäeval, 15. mail 2019. a., Sangaste lossi juures. Saabumine võistluspaika kell 10.30–11.30. Startide algus kell 12.00. Stardiprotokollid ja täpsem võistlusteave 13. mail.

III  Korraldajad: MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit, Valgamaa Spordiliit, OÜ Lutsujärve. Peakorraldaja ja rajameister Voldemar Tasa (515 0092).

IV  Osavõtjad ja tingimused: Osa võivad võtta kõik Valgamaa koolide õpilased. Toimub paarisorienteerumine (osalevad kaheliikmelised nn. patrullid). Paar on kohustatud raja läbima koos. Iga paar (patrull) saab võistluskaardi ja legendikaardi kontrollpunktide lühikirjeldusega ja kontrollsüsteemi SI-mälupulga (kaotamise puhul 20.- €). Tegu on suundorienteerumisega – st. osavõtjad peavad läbima oma raja kontrollpunktid (KP-d) antud järjekorras. KP-de sisustust muuta või lõhkuda ei tohi – sellisele teole järgneb kogu kooli tulemuse tühistamine!

V  Võistlusklassid ja radade ligikaudsed pikkused:

N18    2000. – 2002.a. (kuni 19a. k.a.) sündinud tüdrukud             3 km

M18    2000. – 2002.a. (kuni 19a. k.a.) sündinud poisid                  4 km

N16    2003. – 2004.a. sündinud tüdrukud                                       2,5 km

M16    2003. – 2004.a. sündinud poisid                                               3 km

N14    2005. – 2006.a. sündinud tüdrukud                                          2 km

M14    2005. – 2006.a. sündinud poisid                                            2,5 km

N12    2007. – 2008.a. sündinud tüdrukud                                       1,5 km

M12    2007. – 2008.a. sündinud poisid                                               2 km

N10    2009. – 2010.a. sündinud tüdrukud                                      1,3 km/nöörirada

M10    2009. – 2010.a. sündinud poisid                                           1,3 km/nöörirada

N8     2011.a  ja hiljem sündinud tüdrukud                                      1,3 km/nöörirada

M8     2011.a  ja hiljem sündinud poisid                                          1,3 km/nöörirada

NB!  Lubatakse osaleda ainult oma võistlusklassis.

 

Märkus: nöörirada on maastikul tähistatud heleda kilelindiga (kaardil tähistatud punase joonega) ja läbib kõik vajalikud KP-d. Paraku ei tee ta seda optimaalset varianti mööda. Võistleja ülesanne on oskuste korral nööri sik-sakid ära lõigata, läbides kõik kaardil märgitud KP-d.

 

VI  Info võistlusmaastiku kohta: Keskmise läbitavuse ja nähtavusega, suure reljeefi ning teede ja radadega metsapark.

Kaart A4 5-värviline 1:7500  h5m. Nööriradadel mõõtkava 1:5000 h5m.

VII  Kontrollsüsteem rajal: Kasutusel elektrooniline võistlussüsteem SPORTident ehk lihtsalt SI.

SPORTident märkesüsteemi kasutamise lühijuhend:

Stardis: 1. Tühjenda SI-kaardi mälu, see tähendab, enne starti aseta SI-kaart jaama kirjaga NULLIMINE/KONTROLL, oota kuni jaam annab heli/valgussignaali.

2.Peale võistluspaarile protokollis määratud stardihetke – (aparaadi stardipiiksu) võta START jaamast SI pulgale stardiaeg.

Metsas: Märke tegemiseks aseta KP-s SI-kaart jaama auku. Heli/valgussignaal annab märku, et KP läbimine kirjutati SI-kaardi mällu. Kui jaam ei anna heli/valgussignaali, siis tee kõrval oleva kompostriga märge kaardile ja näita seda finishis.

Finishis: 1. Tulemuse saamiseks aseta finishis SI-kaart jaama nimega FINISH – aeg on salvestatud kui jaam annab märku heli/valgussignaaliga. Nüüd ei ole enam kiiret!

Tulemuste lugemiseks mine tähistust mööda IT kohtuniku juurde ja aseta SI-kaart jaama nimega ANDMED/TULEMUS. Jaam annab heli/valgussignaali kui andmed on maha loetud. Ütle korraldajale, mis klassi rada jooksid. Kohtunik annab sulle etapiaegadega tulemuste väljatrüki.

VIII  Arvestus: Võistlusklasside parimad paarid (patrullid) selguvad raja läbimiseks kulutatud aja järgi. Koolide arvestus: Keskkoolidel/gümnaasiumitel lähevad arvesse 12 parema, põhikoolidel 8 parema paari (patrulli) kohapunktid. Kohapunkte saab selliselt: I koht MN8 ja MN10 võistlusklasside nööriradadel annab 25 punkti; II-23; III-21; 4.-20 jne.; ülejäänud klassides: I – 30 punkti; II – 27; III – 25; 4. – 24 jne. Punktide võrdsuse korral saavad määravaks paremad kohapunktid.

IX  Registreerimise kord: (EXEL-is!) -nimed, perenimed,(ERALDI LAHTRITES !),  vanuseklass . Nimeline eelregistreerimine võistlusklasside kaupa lõpeb 11. mai 2019. a. – laupäeval!

Eelregistreerimisel teatada e-posti aadressile: kallemuru36@gmail.com ja koopia talu@lutsu.ee

– kool, kontaktisiku e-posti aadress ja mob.nr.; osalejate nimed (patrullid), võistlusklassid ja osalejate sünniaastad (kõik EXCEL-is!) Võistluskeskuses võimalus kuni kella 11.00-ni võistlejaid asendada (haigestumine või mõni muu põhjus). Võistluskeskusesse saabumisel saavad registreerunud koolid veelkord stardiprotokolli koos SI-kaardiga, võistluskaardi näidise ja info. Eelregistreerunud koolidele püütakse stardiprotokoll ja rajainfo saata 13. mail.

X Autasustamine: Võistlusklasside kolmele paremale paarile medalid ja diplomid. Parimale Valgamaa põhikoolile ja keskkoolile/gümnaasiumile karikas. Autasud antakse kätte hiljem koolides.

XI Üldist: Iga osavõtja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest! Kõik käesolevas juhendis määratlemata ja võistluste käigus tekkinud küsimused lahendab peakorraldaja kohapeal.