Valgamaa koolide 2018.a. võistkondlikud karikavõistlused maastikuteatejooksus

 

Eesmärk:

teatejooksude tähtsustamine tõstmine ja Valgamaa parima keskkooli/gümnaasiumi ja põhikooli välja selgitamine maastikuteatejooksus

 

Aeg ja koht:

Kolmapäeval, 19.septembril 2018.a. kell 11.00

Tõrva Gümnaasiumi staadionil ja pargis

 

Osavõtjad: Valgamaa koolide 1.- 5.kl., 6.- 9.kl. ja 10.-12. klasside võistkonnad

 

Mandaat: Tõrva Gümnaasiumi staadionil kella 10.00-10.45

Esitada võistkondade nimekirjad teatevahetuste järjekorras (õpilase mõlemad nimed korrektselt trükitähtedega).

Kui kool paneb välja kaks või rohkem võistkonda, siis iga võistkonna nimekiri peab olema eraldi ülesandmislehel

 

Võistlusklassid: teatejooks toimub 1.- 5.kl., 6. – 9.kl. ja 10.-12 klassirühmadele

 

Võistlusalad , tingimused:

pendelteatejooks 10 x 60 m (5P + 5T)  –  alustab poiss, joostakse vaheldumisi

maastikuteatejooks 5T x 300m ja 5P x 500m – alustab tüdruk, joostakse vaheldumisi.

NB!   Pendelteatejooksu ei lubata joosta naelkingadega.

Üks võistleja võib startida nii pendelteatejooksus kui ka maastikuteatejooksus ja esindada ainult ühte koolivõistkonda (kui õpilane stardib pendelteatejooksus kooli I võistkonnas, siis maastikuteatejooksus ei tohi ta kuuluda kooli II võistkonda, vaid I võistkonda)

 

Paremuse selgitamine:

Selgitatakse kiireim (I koht)  1.-5.kl. pendelteatejooksus ja maastikuteatejooksus

Selgitatakse kiireim (I koht)  6.- 9.kl. pendelteatejooksus ja maastikuteatejooksus

Selgitatakse kiireim (I koht) 10.-12.kl. pendelteatejooksus ja maastikuteatejooksus

 

Autasustamine:

Igas arvestusklassis I  koha võitjale võistkonnale karikas ja võistkonnaauhind

Eraldi autasustatakse võitjaid võistkondi  maakoolide 1. – 5.kl. ja 6.-9.kl. pendelteatejooksus ja maastikuteatejooksus (Tsirguliina, Puka, Pühajärve, Hargla, Lüllemäe, Hummuli, jt.)

 

Üldiselt: kõik juhendis määramata küsimused lahendab kohtunikekogu võistluspaigas

koos võistkondade esindajatega.

Võistluse korraldaja on Valgamaa Spordiliit koostöös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liiduga. Võistluse viib läbi Tõrva Gümnaasium, võistluse peakohtunik on Ivar Hanvere.

Täiendav informatsioon tel 52 34 974 Rein Leppik ja 5255384 Ivar Hanvere

 

NB! Iga osavõtja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest.