Valgamaa koolide 2018. a maastikuteatejooksu karikavõistlused algklasside koolivõistkondadele

JUHEND

Aeg ja koht:

Võistlus toimub teisipäeval, 08. mail 2018.a. algusega kell 10.00 Valgas

Kungla tänava jalgpalliväljakul ja Valga linnapargis (J. Kuperjanovi 36)

Korraldaja:

Valgamaa Spordiliit ja MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit

Läbiviijad:

Valga Gümnaasiumi ja Valga Põhikooli  kehalise kasvatuse õpetajad

Peakohtunik on õpetaja Peeter Tõldsepp ja peasekretär õpetaja Anneli Taul

Registreerumine:

võistluspaigas kella 9.15 – 9.45

Osavõtjad:

Kõik Valgamaa koolide algklasside jooksuvõistkonnad.

Linnakoolide (Tõrva G, Valga G, Valga Priimetsa Kool, Valga PK, Otepää G.)

võistkonnad koostatakse  kooliklasside koondisena  nii et igas võistkonnas on

5 tüdrukut ja 5 poissi.

Üks kool võib välja panna ühes klassirühmas piiramatu arv võistkondi.

Maakoolide(Tsirguliina KK., Puka KK., Keeni PK., Hargla PK., Riidaja PK., Ala PK., Hummuli Pk.,Pühajärve PK., Lüllemäe PK.) võistkonnad koostatakse koondvõistkondadena  2 vanuseastmes – 2.klasside ja 3 klasside ühisvõistkonnad 5T + 5P võistlevad koos linnakoolide 3.klasside võistkondadega ja 4.-5.klasside maakoolide koondvõistkonnad  5T+5P kood linnakoolide 5.klasside võistkondadega.

Kava:

10 x 60m pendelteatejooks, 10 x 300 m maastikuteatejooks

Arvestus.

Peetakse eraldi linnakoolide  II klasside, III klasside, IV klasside ja V klasside

Arvestust kus liidetakse pendelteatejooksu ja maastikuteatejooksu kohapunktid

Maakoolide arvestust peetakse linnakoolidest eraldi, selgitatakse parim klassivõistkond

2 – 3kl. hulgas ja 4.- 5.kl. hulgas – liidetakse pendelteatejooksu ja maastikuteatejooksu kohapunktid. Võrdsete kohapuntide korral otsustab parem koht pendelteatejooksus.

Kohapunktid I koht pendelteatejooksul 1 punkt, II koht 2 punkti jne. maastikuteatejooksul I koht 1 punkt, II koht 2 punkti jne. Koolidevahelist üldarvestust ei peeta.

Autasustamine:

Eraldi autasustatakse linnakoolide II, III, IV ja V klasside võitjaid (pendel + maastikuteatejooks) ja maakoolide klassirühmade võitjaid karikaga ja võistkondade liikmeid auhindadega. II ja III koha võitnud võistkondadele v-karikas ja võistkonna liikmetele auhinnad.

 

Üldiselt:

Osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

Kõik üleskerkinud ja juhendis määrama küsimused lahendab peakohtunik koos koolide esindajatega kohapeal

 

KÕIK OSAVÕTJAD VASTUTAVAD ISE OMA TERVISLIKU SEISUNDI EEST!