Valgamaa koolide 2015.a. individuaal-võistkondlikud karikavõistlused orienteerumises

 

JUHEND
I  Eesmärk: Orienteerumise tutvustamine ja edendamine Valgamaa koolides. Valgamaa parimate orienteerumiskoolide väljaselgitamine.

II  Aeg ja koht: Kolmapäeval, 13. mail 2015. a., TEHVANDI kaardil, (võistluskeskus  Tehvandi suures parklas) . Saabumine võistluspaika kell 10.30–11.30. Startide algus kell 12.00. Stardiprotokollid ja täpsem võistlusteave 12. mail.

III  Korraldajad: MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit, Valgamaa Spordiliit, OÜ Lutsujärve. Peakorraldaja ja rajameister Voldemar Tasa (515 0092).

IV  Osavõtjad ja tingimused: Osa võivad võtta kõik Valgamaa koolide õpilased. Toimub paarisorienteerumine (osalevad kaheliikmelised nn. patrullid). Paar on kohustatud raja läbima koos. Iga paar (patrull) saab võistluskaardi ja legendikaardi kontrollpunktide lühikirjeldusega ja kontrollsüsteemi SI-mälupulga(kaotamise puhul 20.- €). Tegu on suundorienteerumisega – st. osavõtjad peavad läbima oma raja kontrollpunktid (KP-d) antud järjekorras. KP-de sisustust muuta või lõhkuda ei tohi – sellisele teole järgneb kogu kooli tulemuse tühistamine!

V  Võistlusklassid ja radade ligikaudsed pikkused:
N18    1996.  – 1998.a. (kuni 19a. k.a.) sündinud tüdrukud    3 km
M18    1996.  – 1998.a. (kuni 19a. k.a.) sündinud poisid        4 km
N16    1999.  – 2000.a. sündinud tüdrukud                      2,5 km
M16    1999.  – 2000.a. sündinud poisid                         3 km
N14    2001. –  2002.a. sündinud tüdrukud                    2
M14    2001. –  2002.a. sündinud poisid                        2,5 km
N12    2003. –  2004.a. sündinud tüdrukud                    1,5 km
M12    2003. –  2004.a. sündinud poisid                        2 km
N10    2005. –  2006.a. sündinud tüdrukud                    1,3 km/nöörirada
M10    2005. –  2006.a. sündinud poisid                        1,3 km/nöörirada
N8       2007.a. –  või hiljem sündinud tüdrukud             1,3 km/nöörirada
M8      2007.a. –  või hiljem sündinud poisid                 1,3 km/nöörirada
Märkus: nöörirada on maastikul tähistatud heleda kilelindiga (kaardil tähistatud punase joonega) ja läbib kõik vajalikud KP-d. Paraku ei tee ta seda optimaalset varianti mööda. Võistleja ülesanne on oskuste korral nööri sik-sakid ära lõigata, läbides kõik kaardil märgitud KP-d.

VI  Info võistlusmaastiku kohta: Hea  ja keskmise läbitavusega ja nähtavusega, vähese reljeefi ning teedega orienteerumismaatik.
Kaart A4 5-värviline 1:10000. Nööriradadel mõõtkava 1:5000.

VII  Kontrollsüsteem rajal: Kasutusel elektrooniline võistlussüsteem SPORTident ehk lihtsalt SI.
SPORTident märkesüsteemi kasutamise lühijuhend: Stardis: 1. Tühjenda SI-kaardi mälu, see tähendab, enne starti aseta SI-kaart jaama kirjagaNULLIMINE/KONTROLL, oota kuni jaam annab heli/valgussignaali. 2.Peale võistluspaarile protokollis määratud stardihetke – (aparaadi stardipiiksu) võtaSTART jaamast SI pulgale stardiaeg.
Metsas: Märke tegemiseks aseta KP-s SI-kaart jaama auku. Heli/valgussignaal annab märku, et KP läbimine kirjutati SI-kaardi mällu. Kui jaam ei anna heli/valgussignaali, siis tee kõrval oleva kompostriga märge kaardile ja näita seda finishis. Finishis: 1. Tulemuse saamiseks aseta finishis SI-kaart jaama nimegaFINISH – aeg on salvestatud kui jaam annab märku heli/valgussignaaliga. Nüüd ei ole enam kiiret!
Tulemuste lugemiseks mine tähistust mööda IT kohtuniku juurde ja aseta SI-kaart jaama nimega ANDMED. Jaam annab heli/valgussignaali kui andmed on maha loetud. Ütle korraldajale, mis klassi rada jooksid. Kohtunik annab sulle etapiaegadega tulemuste väljatrüki.

VIII  Arvestus: Võistlusklasside parimad paarid (patrullid) selguvad raja läbimiseks kulutatud aja järgi. Koolide arvestus: Keskkoolidel/gümnaasiumitel lähevad arvesse 12 parema, põhikoolidel 8 parema paari (patrulli) kohapunktid. Kohapunkte saab selliselt: I koht MN8 ja MN10 võistlusklasside nööriradadel annab 25 punkti; II-23; III-21; 4.-20 jne. ; ülejäänud klassides: I – 30 punkti; II – 27; III – 25; 4. – 24 jne. Punktide võrdsuse korral saavad määravaks paremad kohapunktid.

IX  Registreerimise kord – (kõik EXCEL-is! või vabavara samalaadsetes rakendustes) Nimeline eelregistreerimine võistlusklasside kaupa lõpeb 09. mai 2015.a. laupäeval!! Eelregistreerimisel teatada e-posti aadressil: talu@lutsu.ee – kool, kontaktisiku e-posti aadress ja mob.nr.; osalejate nimed (patrullid), võistlusklassid ja osalejate sünniaastad (kõik EXCEL-is!) Võistluskeskuses võimalus kuni kella 11.00-ni võistlejaid asendada (haigestumine või mõni muu põhjus). Võistluskeskusesse saabumisel saavad registreerunud koolid veelkord stardiprotokolli koos SI-kaardiga, võistluskaardi näidise ja info. Eelregistreerunud koolidele püütakse stardiprotokoll ja rajainfo saata 12. mail.

X Autasustamine:  Võistlusklasside kolmele paremale paarile medalid ja diplomid. Parimale Valgamaa põhikoolile ja keskkoolile/gümnaasiumile karikas.

XI Üldist: Iga osavõtja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest! Kõik käesolevas juhendis määratlemata ja võistluste käigus tekkinud küsimused lahendab peakorraldaja kohapeal.