VALGAMAA 2022. a MEISTRIVÕISTLUSED ORIENTEERUMISES TAVARAJAL

 

VALGAMAA 2022. a MEISTRIVÕISTLUSED ORIENTEERUMISES TAVARAJAL

JUHEND

 

I Eesmärk

Orienteerumiselu edendamine Valgamaal, Valgamaa parimate selgitamine orienteerumises.

II Aeg ja koht

Pühapäeval, 9. oktoobril 2022. a Holdre kaardil. Tähistus võistluskeskusse algab Holdre lossi juurest (kuni 3 km).

III Korraldus

Korraldab Valgamaa Spordiliit koos Otepää SK-ga, vahetu läbiviija OÜ LUTSUJÄRVE.

IV Kaart

Formaat A4; 1:10000, h2,5m. Kaardistus: Jüri Merirand 2022. aasta kevad. Valdavalt on tegemist männimetsaga. Esineb eri vanuses raiesmikke ja noorendikke. Metsa läbitavus on valdavalt väga hea. Korrapärane sihivõrk.

V Osavõtjad

Valgamaa meistrimedalitele võivad võistelda kõik, kes on ühel või teisel moel seotud Valgamaaga (alaline elukoht, töökoht, statsionaarne õppeasutus, klubi). Võistlusklassi valik peab olema vastavalt oma vanusele.

Valgamaa meistrivõistluste arvestuses osavõtumaksu ei ole. Külalistel noorteklassides 2 eurot, ülejäänutel 5 eurot.

VI Võistlusklassid

N14, M14          2008. a sünd. ja nooremad

N18, M18          2004.-2007. a sünd.

N21, M21          2003.-1983. a sünd.

N40, M40          1982.-1973. a sünd.

N50, M50          1972.-1963. a sünd.

M60                1962.-1953. a sünd.

N60                  1962. a ja varem sündinud

M70                    1952. a ja varem sündinud

 VII Rajad

Vanuseklassid ja rajad:

R1        6,0 km  – M21, M18, M40

R2        4,5 km  – N21, N18, M50

R3        3,5 km  – N40, N50, M60

R4        2,5 km  – M14, N14, N60, M70

 Rajameister Jüri Merirand

VIII Registreerimise ja startimise kord

Eelregistreerimine kuni 5. oktoobrini: talu@lutsu.ee. NB! Näidata ka võistlusklass.

Stardid alates kell 12.00.

IX Kontrollsüsteem

SPORTIDENT

Tulemused –  www.valgamaasl.ee/tulemused/

X Autasud

Valgamaa meistrivõistluste arvestuses võistlusklasside kolmele parimale Valgamaa 2022. a orienteerumise meistrivõistluste medalid.

XI Muud

Kõik käesolevas juhendis määratlemata ja võistluste käigus tekkinud küsimused lahendab võistluste peakohtunik kohapeal.

Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.