VALGAMAA 2020. a MEISTRIVÕISTLUSED ORIENTEERUMISES TAVARAJAL

 

VALGAMAA 2020. a MEISTRIVÕISTLUSED ORIENTEERUMISES TAVARAJAL

 

JUHEND

 

I Eesmärk

Orienteerumiselu edendamine Valgamaal, Valgamaa parimate selgitamine orienteerumise lühirajal.

 

II Aeg ja koht

Kolmapäeval, 26. augustil 2020. a Vilaski kaardil. Võistlus toimub orienteerumiskolmapäevaku raames.

 

III Korraldus

Korraldab Valgamaa Spordiliit koos Otepää SK-ga, vahetu läbiviija OÜ LUTSUJÄRVE.

 

IV Kaart

EOL kaart 2019026, formaat A4; 1:10000, h2,5m

 

V Osavõtjad

Valgamaa meistrimedalitele võivad võistelda kõik, kes on ühel või teisel moel seotud Valgamaaga (alaline elukoht, töökoht, statsionaarne õppeasutus, klubi). Võistlusklassi valik peab olema vastavalt oma vanusele.

 

VI Võistlusklassid

N14, M14          2006. a sünd. ja nooremad

N18, M18          2002.-2005. a sünd.

N21, M21          1981.-2001. a sünd.

N40, M40          1980.-1971. a sünd.

N50                     1970. a ja varem sündinud

M50           1970 -1961. a sünd.

M60               1960. a ja varem sündinud

 

VII Rajad

Vanuseklassid ja rajad:

R1      ~  7,0 km  – M21, M40

R2      ~  5,0 km  – M18, N21, M50

R3      ~  3,5 km  – N18, N40, N50, M60

R4      ~  2,5 km  – M14, N14

 

VIII Registreerimise ja startimise kord

 

Eelregistreerimist ei ole! Start avatud kella 15.30 – 18.30.

 

IX Kontrollsüsteem

SPORTIDENT

Tulemused –  https://www.valgamaasl.ee/orienteerumispaevakud/

 

X Autasud

Valgamaa meistrivõistluste arvestuses võistlusklasside kolmele parimale Valgamaa 2020. a orienteerumise tavaraja meistrivõistluste medalid ja diplomid.

 

XI Muud

Kõik käesolevas juhendis määratlemata ja võistluste käigus tekkinud küsimused lahendab võistluste peakohtunik kohapeal.

Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.