VALGAMAA 2019. a SUVEMÄNGUDE JUHEND

 

Kinnitan                                                                                                               
24.mai  2019.a.                                                                                    
Valgamaa Spordiliidu   juhatuse esimees   Tiit Kattai

     VALGAMAA  2019. a SUVEMÄNGUDE JUHEND

I  Eesmärk ja ülesanne

Arendada sportlikku tegevust maakonna valdades ja linnades.

Selgitada Valgamaa Suvemängude edukamad individuaalvõistlejad ja võistkonnad.

Võistlemise võimaluse pakkumine suvel.

II Spordiala, aeg ja koht

 1. Kergejõustik * 12.juuni k.16.00         Valga Keskstaadion

 2. Orienteerumine lühirada* 12.juuni k.15.30-19.00 Meegaste, ÄIDU       

 3. Disc Golf 13.juuni k.18.00 ÕRU discgolfirada

 4. Kalapüük 15.juuni k 6.00 Pedeli paisjärv(Valga)

 5. Rannavõrkpall mehed 15.juuni k.11.00 Pedeli väljakud, Valga

 6. Rannavõrkpall naised 16.juuni k.11.00 Pedeli väljakud, Valga

 7. Jalgpall meeskonnad 03.juuli k.18.00          Kungla väljak, Valga

 8. Lasketeatejooks 26.juuli k.17.00-st      Lüllemäe staadion     

 9. Jalgrattasõit 26.juuli k.19.00 Lüllemäe                    

 10. Petanque (DUO)         7. august k.18.00        Valga Petanque väljakud

*selguvad ka 2019. a maakonna meistrid kergejõustikus  ja orienteerumise lühirajal

III Osavõtjad

Suvemängudest kutsutakse osa võtma Valgamaa omavalitsuste võistkondi ning nende territooriumil tegutsevaid klubisid, koole, firmasid jt. ühendusi, kes teevad koostööd Valgamaa Spordiliiduga.

Suvemängudest osavõtjad peavad elama -, töötama -, õppima Valga maakonnas või kuuluma Valga maakonna spordiklubidesse.

IV Võistluste programm ja tulemuste arvestamine

 

1.Kergejõustik

Toimuvad koos Valgamaa 2019. a lahtiste meistrivõistlustega . Võistkonna suurus piiramata.

Kavas: N – 100 m, 400 m, 800 m, kaugus, kõrgus, kuul, ketas, oda, 4 x 100 m

M – 100 m,  400 m, 800 m, 1500 m, kaugus, kõrgus, kuul, ketas, oda, 4 x 100 m

Võistkondlikku arvestusse läheb võistkonnal 20 parema tulemuse kohapunktid + kaks  teatejooksu (üks naiskond/ üks meeskond). Igal alal annab I koht – 21p ,  II – 19 p; III – 18 jne.

Teatejooksude koefitsient on 2,0  I koht 42, II koht 38 jne.

Kergejõustikus eraldi suvemängude arvestus ja ka autasustamine (medal, diplom, auhind)

Valgamaa 2019. a. lahtiste meistrivõistluste arvestuses autasustatakse meistrivõistluste medalitega. Peakohtunik Riho Meri 56640378

 

 1. Orienteerumine

Lühirada. Võistkonna suurus piiramata.

Vanuseklassid ja rajad:

Rada 1 – M21 – 3km 

Rada 2 – N21, M18, M40 – 2,5 km

Rada 3 – N18, N40, M14, M50, M60 – 2,0 km

Rada 4 – N14, N50 

Võistkondlikku arvestusse 6 parema võistleja kohapunktid. I koht klassis 31, II koht – 29, III- 28p jne.

Osavõtuks registreerumine võistluspaigas k.16.00 – 19.00.

Autasustatakse Valgamaa MV arvestuses.

Peakohtunik: Voldemar Tasa tel: 5150 092)

 

 1. Kalapüük

Võistkonna suurus 3 võistlejat, igast vallast, klubist, ettevõttest, külast  võistkondade arv piiramata. Iga võistleja võib kasutada ühte käsiõnge (ilma kettata) ja ühe konksuga, aega 2 tundi 30minutit. Ei tohi kasutada elussööta. Lubatud peibutussööt.

Paremusjärjestus kogutud punktide alusel (1 püütud kala 1 punkt ja 10 grammi – 1 punkt)

Võrdsete punktide korral määrab paremuse püütud suurim kala.

Igast vallast arvesse parima võistkonna tulemus.

Kohalolek kell 6.00, Pedeli rannavalve maja, püügi algus kell 6.30. Autasustatakse I – III koha võitnud võistkondi. Peakohtunik:  Rein Leppik 5234974

 

 1. Rannavõrkpall naised-paarid

 Ühest omavalitsusest, klubist, ettevõttest, külast osavõtvate paaride arv piiramata.

Arvesse edukama paari kohapunktid. Ülejäänud paarid ühest üksusest kohapunkte kinni ei hoia.

Võistkondade kohalolek ja registreerumine osavõtuks 10.15 – 10,45

Peakohtunik: Vassili Dinis 5039028

 

 1. Rannavõrkpall mehed-paarid

Ühest omavalitsusest, klubist, ettevõttest, külast osavõtvate paaride arv piiramata.

Arvesse edukama paari kohapunktid. Ülejäänud paarid ühest üksusest kohapunkte kinni ei hoia.

Võistkondade kohalolek ja registreerimine osavõtuks 10.15-10.45.

Peakohtunik: Vassili Dinis 5039028

 

 1. Discgolf

Võistlevad kahe liikmelised võistkonnad.

Ühest vallast, klubist, ettevõttest, külast võistkondade arv piiramata. Arvesse  parima võistkond.

Discid (viskekettad) Palun võistkondadel võimalusel ise kaasa võtta. Teatud kogus ka võistluspaigas laenutamiseks.  Discide laenutamise vajadusest eelteavitus. Kohalolek võistluspaigas 18.00.

Rada  12 korviga läbitakse 2 ringi. Autasustatakse absoluudis I – III koha võitnud võistkondi.

Arvesse üksuse edukama võistkonna kohapunktid, teised kohapunkte kinni ei hoia.

Peakohtunik: Kaire Kuvvas 56485798

 

 1. Jalgpall meeskonnad

Meeskondadel võistkonnas kuni 8 mängijat. Väljakul 5+1. Mängitakse risti jalgpalliväljakut, käsipalli väravad. Ühest vallast, spordiklubist, firmast, külast meeskondade arv piiramata. Arvesse edukaima meeskonna tulemus. Peakohtunik: Meelis Kuivits 58077144

 

 1. Lasketeatejooks võistkondlik

Võistkonnad 3 liikmelised. Võistkondade arv ühest vallast, klubist, ettevõttest, külast piiramata. Võistkondlikku arvestusse  edukaim võistkond.

I koht 31p, II koht 29p, III koht 28p jne.

Lasketiiru tullakse 2 korda, igal korral 5 lasku langevate märkide pihta. Iga möödalask trahviring.

Eelregistreerimine kuni 24.07.2019. telefonil 53990611 E. Sokolovski

Peakohtunik: Eduard Sokolovski 53990611

 

 1. Jalgrattasõit (maantee kruusakate)

Vanuseklassid ja distantsid

NM18 (12. – 18.a. ehk 2001.- 2007.a.s.)                   – 20  km

N19 (19. – 39.a. ehk 2000. – 1980.a.)                                   – 20 km

M19 (19. – 39.a. ehk 2000. – 1980.a.)                                  – 40 km

M40 (40.a. – 49.a. ehk 1979. – 1970.a.s.)                 – 40 km

N40 (40a. – 49.a. ehk 1979.-1970.a.)                        – 20 km

M50 (50.a. -59.a.ehk 1969.-1960a.s.)                                   – 20 km

N50+ (50.a.-59.a. ehk 1969. Ja varem s.)                  – 20km

M60+(60.a. ja vanemad ehk. 1959.a. ja varem s.)       -20 km

Vallal-linnal, klubil, ettevõttel, külal läheb arvese 4 parema tulemuse kohapunktid:

I koht vanuseklassis 31p; II koht 29p; III koht 28p jne).

Registreerimine võistluspaigas 26.07.2019.a. 18.00 – 18.45 Peakohtunik: Valev Sisov 5269020

 1. Petank DUPPEL (paarid)

Võistlevad duod (kaheliikmelised võistkonnad). Osavõtvate võistkondade arv ühest vallast, klubist, ettevõttest, külast piiramata. Võistkondlikku arvestusse läheb 2 duo kohapunktide summa. I koht 31p, II koht 29p, III koht 28p jne.

Mitte arvesseminevad võistkonnad kohapunkte kinni ei hoia. Autasustatakse kokkuvõttes  I – III koha võitnud võistkondi.

Kohalolek 17.30-18.00. Algus kell 18.00. Peakohtunik: Tiit Kattai tel. 5202962

 

 ÜLDVÕITJA SELGITAMINE

Üldvõitja selgitamisel läheb arvesse 10 spordialast – 7 ala . Kohustuslikult lähevad arvestusse kergejõustik,  kalapüük.

Lisaks veel  5 parema spordiala kohapunktid.

Kohapunktid spordialadelt võistkondlikku arvestusse : I koht spordialal võistkondlikult 15p; II koht 13p; III koht 12p jne. Üldarvestuse selgitamisel võrdsete kohapunktide korral otsustab parem võistkondlik koht kergejõustikus.

Võistkonna eelregistreerimisel pidada kinni spordiala eelregistreerimise kuupäevast, võistluspäeval registreerimisel palume registreeruda ettenähtud ajal.

NB! Üks võistleja võib suvemängude programmis olevatel spordialadel esindada ainult ühte omavalitsust. Klubi, ettevõttet, küla jne. Näiteks – kui kergejõustikus esindad Valga valda, siis ka petanques või mis tahes teisel kavasoleval spordialal võisteldes esindad ka ainult Valga valda. 

 

VI Majandamine ja autasustamine

Suvemängude läbiviimisega seotud kulud kaetakse osavõtumaksudest, Eesti Kultuurkapitali Valgamaa Ekspertgrupi ja Kehakultuuri-ja spordi sihtkapitali  toetusest.

Osavõtumaks

Võistleja osavõtumaks ühest alast ühe inimese kohta on 3 eurot (ka kergejõustikus) ,

Osavõtumaks tasutakse pärast võistlust Valgamaa Spordiliidu poolt arve esitamisel.

Registreerumisel näidata ära osavõtumaksu tasuja andmed – maksja nimi, arveldusarve, aadress ja vastutav isik.

Kõik osavõtuga seotud kulud – transport, toitlustus, kannavad osavõtjad ja nende lähetajad ise.

Autasustamine

Valgamaa  2019. a suvemängude üldvõitjat  ja iga spordiala võistkondlikku võitjat autasustatakse vastava karikaga. I – III koha võitnud individuaalvõistlejat igal spordialal (või I – III koha võitnud võistkondade liikmeid igal võistkondlikul alal) v.a. orienteerumise lühirada  (antakse maakonna meistrivõistluste medalid ja diplomid) autasustatakse suvemängude medalite ja auhindadega.

Üldiselt

Kõik juhendis määramata küsimused lahendab spordiala vanemkohtunik võistluse käigus.

Protestid esitada Valgamaa Spordiliidule koos tagatismaksuga 30 eurot. Protesti rahuldamisel tagatismaks tagastatakse.

NB!

Kõik Valgamaa 2019. a suvemängudest osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest!