VALGAMAA 2019. a MEISTRIVÕISTLUSED ORIENTEERUMISES TAVARAJAL

VALGAMAA 2019. a MEISTRIVÕISTLUSED ORIENTEERUMISES TAVARAJAL

JUHEND

I
Eesmärk

Orienteerumiselu edendamine Valgamaal, Valgamaa
parimate selgitamine orienteerumise lühirajal.

II
Aeg ja koht

Kolmapäeval, 28. augustil 2019. a Otepääl. Võistlus
toimub orienteerumiskolmapäevaku raames.

III
Korraldus

Korraldab Valgamaa Spordiliit koos Otepää SK-ga,
vahetu läbiviija OÜ LUTSUJÄRVE.

IV
Kaart

EOL kaart 2019002,
formaat A4; 1:10000, h5m

V
Osavõtjad

Valgamaa meistrimedalitele võivad võistelda kõik, kes
on ühel või teisel moel seotud Valgamaaga (alaline elukoht, töökoht,
statsionaarne õppeasutus, klubi). Võistlusklassi
valik peab olema vastavalt oma vanusele.

VI
Võistlusklassid

N14, M14         
2005. a sünd. ja nooremad

N18, M18         
2001.-2004. a sünd.  

N21, M21         
1980.-2000. a sünd.  

N40, M40         
1979.-1970. a sünd.  

N50                    1969. a ja varem sündinud  

M50          1969 -1960. a sünd.  

M60              
1959. a ja varem sündinud  

VII
Rajad

Vanuseklassid ja rajad:

R1        7,0
km  – M21, M40

R2        5,0
km  – M18, N21, M50

R3        3,5
km  – N18, N40, N50, M60

R4        2,5
km  – M14, N14

VIII
Registreerimise ja startimise kord

Eelregistreerimist ei ole! Start avatud kella 15.30 – 19.00.

Ühesugusele rajale startijate vahe peab olema vähemalt 2 minutit.

IX
Kontrollsüsteem

SPORTIDENT

Tulemused – 
https://www.valgamaasl.ee/orienteerumispaevakud/

X
Autasud

Valgamaa meistrivõistluste arvestuses võistlusklasside
kolmele parimale Valgamaa 2019. a orienteerumise tavaraja meistrivõistluste
medalid ja diplomid.

XI
Muud

Kõik käesolevas juhendis määratlemata ja võistluste
käigus tekkinud küsimused lahendab võistluste peakohtunik kohapeal.

Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.