Valgamaa 2018. a meistrivõistlused suundorienteerumises tavarajal

 

VALGAMAA 2018. a MEISTRIVÕISTLUSED SUUNDORIENTEERUMISES TAVARAJAL

 

JUHEND

I Eesmärk

Orienteerumise edendamine Valgamaal, Valgamaa parimate selgitamine suundorienteerumise tavarajal.

 

II Aeg ja koht

Kolmapäeval, 29. augustil 2018. a, Purtsi – Rebaste kaardil.

Võistlus toimub Valgamaa orienteerumiskolmapäevaku raames.

 

III Korraldus

Korraldab Valgamaa Spordiliit koos Otepää SK-ga, vahetu läbiviija OÜ LUTSUJÄRVE.

 

IV Kaart

EOL kaardiserveris: 2017055LK: 1:10 000, h =2,5 m, formaat A4, välitööd ja joonis Madis Oras.

 

V Osavõtjad

Valgamaa meistrimedalitele võistlevad kõik, kes on ühel või teisel moel seotud Valgamaaga (alaline elukoht, töökoht, statsionaarne õppeasutus, klubi). Võistlusklassi valik peab olema vastavalt oma vanusele.

 

VI Võistlusklassid

N14, M14          2004.-2006. a sünd. (nooremad ainult päevaku arvestuses)

N18, M18          2000.-2003. a sünd.

N21, M21          1979.-1999. a sünd.

N40, M40          1978.-1969. a sünd.

N50                   1968. a ja varem sünd.

M50               1968.-1959. a sünd.

M60               1958. a ja varem sünd.

 

VII Rajad

Valgamaa meistrivõistlustest osavõtjad jagunevad radadele järgnevalt:

R1        7,0 km  – M21, M40

R2        5,0 km  – M18, N21, M50

R3        3,5 km  – N18, N40, N50, M60

R4        2,5 km  – M14, N14

 

VIII Registreerimise ja startimise kord

Eelregistreerimist ei ole! Start avatud kella 16.00 – 19.00.

Ühesugusele rajale startijate vahe peab olema vähemalt 2 minutit.

Ühe klubi liikmete startiaegade vahe peab olema vähemalt 3 minutit.

 

IX Kontrollsüsteem

SPORTIDENT

 

X Autasustamine

Valgamaa meistrivõistluste arvestuses võistlusklasside kolmele parimale Valgamaa 2018. a orienteerumise tavaraja meistrivõistluste medalid ja diplomid.

 

XI Muud

Tegemist on avaliku üritusega, kus võidakse pildistada ja neid pilte avalikustada. Võistluse protokollid on avalikud ja neid võidakse kasutada statistika ja ajaloo talletamiseks.

Kõik käesolevas juhendis määratlemata ja võistluste käigus tekkinud küsimused lahendab võistluste peakohtunik kohapeal.

 

Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.