VALGAMAA 2018. a LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED RANNAVÕRKPALLIS

VALGAMAA 2018. a

LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED RANNAVÕRKPALLIS

                                               JUHEND

Aeg ja  koht:

25. augustil 2019. a  Käärikul, rannavõrkpalli  liivaväljakutel.

Algusega kell 11.00.

Võistkondade kohaolek kell 10.45.

Osavõtjad:

Ootame kõiki võrkpallihuvilisi, kes õigeaegselt registreeruvad osavõtuks ja tasuvad osavõtumaksu (üks paar 8 eurot, üks osavõtja 4 eurot). Osavõtumaks tasutakse kohapeal enne turniiri algust.

Osavõtuks registreerumine:

Eelregistreerimine kuni 24. august
kella 12.00-ks, e-post
rauno.mots@mail.ee

Tel +372 53543236

Võistlussüsteem:

Selgub pärast eelregistreerumist ja sõltub osavõtvate paaride arvust. Mängitakse rahvusvahelise rannavõrkpalli määruse järgi, kasutatakse väljakut 8x8m.

Mängude läbiviijad – sekretariaat on Otepää Võrkpalliklubi ja kohtunikud võrkpalliklubi Tõrva Pall liikmed.

Autasustamine:

Autasustatakse I – III koha võitnud
naispaari ja meespaari Valgamaa meistrivõistluste medali ja auhinnaga.

Korraldamine:

Võistluse viib läbi Otepää Võrkpalliklubi, Võrkpalliklubi Tõrva Pall  koostöös Valgamaa Spordiliiduga. Peakohtunik on Rauno Mõts.

Üldiselt:

Kõik juhendis määramata võistluse
käigus üleskerkinud küsimused lahendab võistluse peakohtunik koos võistkondade
esindajatega kohapeal.

NB! Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest!