VALGAMAA 2017.a. SUVEMÄNGUDE JUHEND

 

I  Eesmärk ja ülesanne

Arendada sportlikku tegevust maakonna valdades ja linnades

Selgitada Valgamaa Suvemängude edukamad individuaalvõistlejad ja võistkonnad.

Võistlemise võimaluse pakkumine suvel

II Spordiala, aeg ja koht

  1. Rannavolle 04.juuni k.11.00 Riiska väljakud, Tõrva
  2. Disc Golf 05.juuni k.17.30 Õru Disc Golfi rada
  3. Jalgpall 06.juuni k.17.00 Valga Kungla tn. Staadion
  4. Orienteerumine lühirada* 07.juuni k.16.00-19.00 Purtsi
  5. Petanque (Triod) 07. juuni k.18.00 Valga Petanque väljakud
  6. Kergejõustik * 8.juuni k.16.00 Valga Keskstaadion
  7. Tänavakorvpall 08.juuni k. 17.30 Valga Kungla väljak
  8. Õhupüssist laskmine 8. – 09.juuni k.16.00 Pikk 3, Valga 
  9. Maastikujalgratas 09.juuni k.19.00 Veskijärv, Tantsumägi
  10. Kalapüük 10.juuni k 6.00 Riiska järv (Tõrva)

*selguvad ka 2017.a. maakonna meistrid kergejõustikus  ja orienteerumise lühirajal

III Osavõtjad

Suvemängudest kutsutakse osa võtma Valgamaa omavalitsuste võistkondi ning nende territooriumil tegutsevaid klubisid, koole, firmasid jt. ühendusi, kes teevad koostööd Valgamaa Spordiliiduga.

Suvemängudest osavõtjad peavad elama -, töötama -, õppima Valga maakonnas või kuuluma Valga maakonna Spordiklubidesse.

IV Võistluste programm ja tulemuste arvestamine

1. Kergejõustik

Toimuvad koos Valgamaa 2017.a. lahtiste meistrivõistlustega . Võistkonna suurus piiramata.

Kavas: N – 100 m, 400 m, 800 m, kaugus, kõrgus, kuul, ketas, oda, 4 x 100 m

M – 100 m,  400 m, 800 m, 1500 m, kaugus, kõrgus, kuul, ketas, oda, 4 x 100 m

Võistkondlikku arvestusse läheb võistkonnal 20 parema tulemuse kohapunktid + kaks  teatejooksu

(naised/ mehed). Igal alal annab I koht – 21p ,  II – 19 p; III – 18 jne.

Teatejooksude koefitsient on 2,0  I koht 42, II koht 38 jne.

Kergejõustikus eraldi suvemängude arvestuses individuaalaladel autasustamist ei ole.

Kergejõustikus nimeline eelregistreerimine 06.06.2017. kella 18.00-ks reimomandla@gmail.com

Autasustatakse Valgamaa 2017. a. lahtiste meistrivõistluste arvestuses

Peakohtunik Riho Meri 56640378

 

2. Orienteerumine

Lühirada. Võistkonna suurus piiramata.

Vanuseklassid ja rajad:

Rada 1 – M21 – 3km 

Rada 2 – N21, M18, M40 – 2,5 km

Rada 3 – N18, N40, M14, M50, M60 – 2,0 km

Rada 4 – N14, N50 

Võistkondlikku arvestusse 6 parema võistleja kohapunktid. I koht klassis 31, II koht – 29, III- 28p jne.

Osavõtuks registreerumine võistluspaigas k.16.00 – 19.00

Peakohtunik: Voldemar Tasa tel: 5150 092)

 

3. Jalgpall

Võistkonnas kuni 9 mängijat. Väljakul 5+1. Mängitakse risti jalgpalliväljakut, käsipalli väravad.

Ühest vallast linnast kuni 2 võistkonda. Arvesse edukaim, teine kohapunkte kinni ei hoia.

Autasustatakse I – III koha absoluutvõitjaid.

Osavõtuks registreerimine ja nimekirjad võistluspaigas  kell 16.30-16.50. 

Peakohtunik: Meelis Kuivits 56080648

 

4. Jalgrattasõit

Vanuseklassid ja distantsid

NM18 (12. – 18.a. ehk 1999.- 2005.a.s.)                   – 9  km

N19 (19. – 29.a. ehk 1998. – 1988.a.)                       – 9 km

M19 (19. – 29.a. ehk 1998. – 1988.a.)                      – 18 km

N30 (30.-39.a. ehk 1978.-1987.)                               – 9 km

M30 (30.-39.a. ehk 1978.-1987.a.)                            – 18km

M40 (40.a. – 49.a. ehk 1977. – 1968.a.s.)              – 18 km

N40 (40a. – 49.a. ehk 1977.-1968.a.)                        – 9 km

M50 (50.a. -59.a.ehk 1967.-1958a.s.)                        – 9 km

N50+ (50.a.-59.a. ehk 1967. Ja varem s.)                – 4,8km

M60+(60.a. ja vanemad ehk. 1957.a. ja varem s.)   -9 km

Vallal-linnal läheb arvese 6 parema tulemuse kohapunktid:

I koht vanuseklassis 31p; II koht 29p; III koht 28p jne). Registreerimine võistluspaigas 18.00 – 18.45) Peakohtunik: Rein Leppik  5234974, korraldaja MTÜ Tõrva Spordiselts ja Tiina Neumann

 

5. Kalapüük

Võistkonna suurus 3 võistlejat, igaüks võib kasutada ühte käsiõnge (ilma kettata) ja ühe konksuga, aega 2 tundi 30minutit. Ei tohi kasutada elussööta. Lubatud peibutussööt.

Paremusjärjestus kogutud punktide alusel (1 püütud kala 1 punkt ja 10 grammi – 1 punkt)

Võrdsete punktide korral määrab paremuse püütud suurim kala.

Kohalolek kell 6.00, Kuusiku tn. parkla Tõrva, püügi algus kell 6.30. Autasustatakse I – III koha võitnud võistkondi.

Peakohtunik:  Rein Leppik 5234974

 

6. Petank TRIOD

Võistlevad triod (kolmeliikmelised segavõistkonnad, võistkonnas vähemalt 1 naine). Mängitakse  kahes vanuseklassis: Põhiklass N19 (1978.a. ja hiljem s.), M19.(1978.a. ja hiljem s.) ja

veteranide klassis N40+(1977.a. ja varem s.) ning M40+(1977.a. ja varem s.). Mängitakse ainult oma vanusele vastavas klassis. Osavõtt piiramata. Võistkondlikku arvestusse läheb 2 TRIO kohapunktide summa. Mitte arvesseminevad võistkonnad kohapunkte kinni ei hoia. Autasustatakse

kokkuvõttes  I – III koha võitnud võistkondi. Kohalolek 17.30-18.00. Algus kell 18.00

Peakohtunik: Tiit Kattai tel. 5202962

 

7. Tänavakorvpall

Võistkonnas kuni 4 mängijat. Väljakul 3. Ühest vallast, linnast kuni 2 võistkonda.

Autasusatakse I – III koha võitjaid absoluutarvestuses. Valla linna teised võistkonnad kohapunkte kinni ei hoia. Võistkondade eelregistreerimine 06.06.2017. meelis@valgasport.ee  – osavõtjate arvust sõltub läbiviimise süsteem. Kohalolek võistluspaigas 17.00-17.30.

Peakohtunik: Meelis Kattai 5275519

 

8. Discgolf

Ühest vallast linnast vähemalt  kaks (ehk üks paar) võistlejat. –Discid (viskekettad) Palun võistkondadel võimalusel ise kaasa võtta. Teatud kogus ka võistluspaigas laenutamiseks. Discide laenutamise vajadusest eelteavitus R.Leppik 5234974. Eelregistreerimine 02.06.2017. Kaire Kuvvas, kaire.kuvvas@oeruvv.ee

Kohalolek võistluspaigas 17.00-17.30.

Rada 12 korviga läbitakse 2 ringi. Vastavalt 2 võistleja tulemuste summale  (visete arv radade läbimisel)  reastuvad võistkonnad. Autasustatakse absoluudis I – III koha võitnud võistkondi.

Peakohtunik Kaire Kuvvas

 

9. Rannavolle paaridele

Eraldi arvestus naised ja mehed. Ühest omavalitsusest osavõtvate paaride arv piiramata.

I koht 31p, II koht 29p , III koht 28p. Arvesse ühe omavalitsuse  kahe edukama paari kohapunktide

Summa, ülejäänud osavõtvad paarid kohapunkte kinni ei hoia.

Võistkondade kohalolek ja registreerumine osavõtuks 10.15 – 10,45

Peakohtunik: Kadri Pilm 56629999

 

10. Laskmine

Õhupüssist 10 lasku püsti + 10 lasku istudes (tulemused liidetakse). Võistkonnad 3 liikmelised nendest vähemasti üks 2001.a. või hiljem sündinud. Igast vallast linnast kuni 2 võistkonda. Liidetakse 3 võistleja lastud punktid ja selgub võistkondade paremusjärjestus. Ennem võistluse algust nimekirjad kus määratud võistkondade koosseisud. Eelregistreerimine ja võistluslaskmise kokkuleppimine telefonil 53990611 E. Sokolovski

Peakohtunik: Eduard Sokolovski 53990611

 

ÜLDVÕITJA SELGITAMINE

Omavalitsusevahelist üldarvestust peetakse kahes grupis

I grupp vallad-linnad elanike arvuga üle 2000 inimese (Valga, Otepää, Tõrva) ja

II grupp – vallad elanike arvuga alla 2000 inimese (Puka, Palupera, Karula, Hummuli, Taheva, Tõlliste, Sangaste, Põdrala, Õru, Helme))

Mõlemas grupis selgitatakse üldine paremusjärjestus eraldi ja autasustatakse võistkondlikult mõlemas arvestusgrupis I – III koha võitnud võistkondi. Üldvõitja selgitamisel läheb arvesse 10 spordialast – 7 ala . Kohustuslikult lähevad arvestusse kergejõustik,  kalapüük.

Lisaks veel  5 parema spordiala kohapunktid.

Kohapunktid spordialadelt võistkondlikku arvestusse : I koht spordialal võistkondlikult 15p; II koht 13p; III koht 12p jne. Üldarvestuse selgitamisel võrdsete kohapunktide korral otsustab parem võistkondlik koht kergejõustikus.

Võistkonna eelregistreerimisel pidada kinni spordiala eelregistreerimise kuupäevast, võistluspäeval registreerimisel palume esitada täpne osavõtjate nimekiri , milline on kinnitatud omavalitsusjuhi poolt.

NB! Üks võistleja võib suvemängude programmis olevatel spordialadel esindada ainult ühte omavalitsust st. Kui kergejõustikus esindad Valga linna siis ka petanques või mis tahes teisel kavasoleval spordialal võisteldes esindad ka ainult Valga linna 

NB! Iga osavõtja/võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest 

 

VI Majandamine ja autasustamine

Suvemängude läbiviimisega seotud kulud kaetakse osavõtumaksudest, Eesti Kultuurkapitali Valgamaa Ekspertgrupi ja Kehakultuuri-ja spordi sihtkapitali  toetusest.

Osavõtumaks

Võistleja osavõtumaks ühest alast ühe inimese kohta on 3 eurot ,

Osavõtumaks tasutakse pärast võistlust Valgamaa Spordiliidu poolt arve esitamisel.

Kõik osavõtuga seotud kulud – transport, toitlustus, kannavad osavõtjad ja nende lähetajad ise

Autasustamine

Valgamaa 2017.a. suvemängude üldvõitjat (mõlemas grupis I – III koht) ja iga spordiala võistkondlikku võitjat autasustatakse vastava karikaga. I – III koha võitnud individuaalvõistlejat igal spordialal (või I – III koha võitnud võistkondade liikmeid igal võistkondlikul alal) v.a. kergejõustik ja orienteerumise lühirada  (antakse maakonna meistrivõistluste medalid ja diplomid) autasustatakse suvemängude medalite ja diplomitega.

Üldiselt

Kõik juhendis määramata küsimused lahendab spordiala vanemkohtunik võistluse käigus. Protestid esitada Valgamaa Spordiliidule koos tagatismaksuga 30 eurot . Protesti rahuldamisel tagatismaks tagastatakse.

NB!

Kõik Valgamaa valdade- ja linnade suvemängudest osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.