VALGAMAA 2017. a MEISTRIVÕISTLUSED SUUNDORIENTEERUMISES TAVARAJAL

 

JUHEND

 

I Eesmärk

Orienteerumiselu edendamine Valgamaal, Valgamaa parimate selgitamine suundorienteerumise tavarajal.

II Aeg ja koht

Kolmapäeval, 30. augustil 2017. a, Apteekrimäel. Võistlus toimub 9. Valgamaa  orienteerumiskolmapäevaku raames.

Võistluskeskus on Apteekrimäe suusahüppetrampliinide juures.

III Korraldus

Korraldab Valgamaa Spordiliit koos Otepää SK-ga, vahetu läbiviija OÜ LUTSUJÄRVE.

IV Kaart

EOL kaardiserveris: 2006003 ; 1:10 000, h =5m, formaat A4, välitööd ja joonis Kalle Remm, Madis Oras.

V Osavõtjad

Valgamaa meistrimedalitele võivad püüelda kõik, kes on ühel või teisel moel seotud Valgamaaga (alaline elukoht, töökoht, statsionaarne õppeasutus, klubil). Võistlusklassi valik peab olema vastavalt oma vanusele.

VI Võistlusklassid

N14, M14          2003.-2005. a sünd. daamid ja härrad (nooremad ainult päevaku arvestuses)

N18, M18          1999.-2002. a sünd. daamid ja härrad

N21, M21          1978.-1998. a sünd. daamid ja härrad

N40, M40          1977.-1968. a sünd. daamid ja härrad

N50, M50          1967 -1958. a sünd. daamid ja härrad

M60                   1957. a ja varem sündinud härrad

VII Rajad

Valgamaa meistrivõistlustest osavõtjad jagunevad radadele järgnevalt:

R1        7,0 km  – M21, M40

R2        5,0 km  – M18, N21, M50

R3        3,5 km  – N18, N40, N50, M60

R4        2,0 km  – M14, N14

VIII Registreerimise ja startimise kord

Eelregistreerimist ei ole! Start avatud kella 16.00 – 19.00.

Ühesugusele rajale startijate vahe peab olema vähemalt 2 minutit.

Ühe klubi liikmete startiaegade vahe peab olema vähemalt 3 minutit.

IX Kontrollsüsteem

SPORTIDENT

X Autasud

Valgamaa meistrivõistluste arvestuses võistlusklasside kolmele parimale Valgamaa 2016.a. orienteerumise tavaraja meistrivõistluste medalid ja diplomid.

Tulemused –  https://www.valgamaasl.ee/orienteerumispaevakud/

XI Muud

Kõik käesolevas juhendis määratlemata ja võistluste käigus tekkinud küsimused lahendab võistluste peakohtunik kohapeal.

Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.