VALGAMAA 2017. a MEISTRIVÕISTLUSED SUUNDORIENTEERUMISES LÜHIRAJAL

JUHEND

 

I Eesmärk

Orienteerumiselu edendamine Valgamaal, Valgamaa parimate selgitamine suundorienteerumise lühirajal.

 

II Aeg ja koht

Kolmapäeval, 7. juunil 2017. a Purtsis. Valgamaa meistrid selgitatakse paralleelselt Valgamaa suvemängude parimatega. Ühtlasi peetakse päevaku arvestust.

 

Stardikoht täpsustatakse enne võistlust https://www.valgamaasl.ee/orienteerumispaevakud/

 

III Korraldus

Korraldab Valgamaa Spordiliit, vahetu läbiviija OÜ LUTSUJÄRVE.

 

IV Kaart

EOL kaardiserveris: 2015018; 1:10 000, h = 5m, formaat A4, välitööd Madis Oras 2015.

 

V Osavõtjad

Valgamaa meistrimedalitele võivad püüelda kõik, kes on ühel või teisel moel seotud Valgamaaga (alaline elukoht, töökoht, statsionaarne õppeasutus, klubiline kuuluvus). Võistlusklassi valik peab olema vastavalt oma vanusele.

 

VI Võistlusklassid

N14, M14    2003.-2005. a sünd. daamid ja härrad (nooremad ainult päevaku arvestuses)

N18, M18    1999.-2002. a sünd. daamid ja härrad

N21, M21    1976.-1998. a sünd. daamid ja härrad

N40, M40    1977.-1968. a sünd. daamid ja härrad

N50, M50    1967.-1958. a sünd. daamid ja härrad

M60         1957. a ja varem sündinud härrad

 

VII Rajad

Valgamaa meistrivõistlustest osavõtjad jagunevad radadele järgnevalt:

R1 ~3,0 km – M21, M40

R2 ~2,5 km – M18, N21, M50

R3 ~2,0 km – N18, N40, N50, M60

R4 ~1,5 km – M14, N14

 

Kaardil on ainult vajaminevad KP-d, omavahel ühendatud ning IOF sümbollegendid.

 

VIII Registreerimise ja startimise kord

Eelregistreerimist ei ole! Start avatud kella 16.00 – 19.00.

Ühesugusele rajale startijate vahe peab olema vähemalt 2 minutit.

Ühe klubi liikmete stardiaegade vahe peab olema vähemalt 3 minutit.

 

IX Kontrollsüsteem

SPORTIDENT

 

X Autasud

Valgamaa meistrivõistluste arvestuses võistlusklasside kolmele parimale Valgamaa 2017. a orienteerumise tavaraja meistrivõistluste medalid ja diplomid.

 

XI Muud

Kõik käesolevas juhendis määratlemata ja võistluste käigus tekkinud küsimused lahendab võistluste peakohtunik kohapeal.

Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.