VALGA–VALKA XXVI RAHVAJOOKS – LASTEJOOKS JA KEPIKÕND

JUHEND

Eesmärk
Ühise rahvaspordiürituse korraldamine Valga maakonna ja Valka rajooni inimestele.
Liikumisharrastusele edendamine Valgamaa ja Valka rajooni ning naabermaakondade elanike
hulgas.

Aeg ja koht
Lastejooksud: kuni 3. klass, 4. klass, 5. klass ja 6. klass tüdrukud ja poisid reedel 15.
septembril 2023.a. algusega kell 15.00 Valgas Pedeli rannas Rannavalve maja eest.
Põhijooks: naised, mehed, tüdrukud, poisid (alates 7. klassist) reedel, 15. septembril 2023.a.
algusega kell 18.00 Valgas, Pedeli rannas Rannavalve maja lähistelt

Osavõtjad
Valga maakonna ja Valka rajooni koolide õpilased, kõik liikumist harrastavad Valga maakonna
ja Valka rajooni inimesed, kõikide teiste Eesti ja Läti piirkondade elanikud, kes on õigeaegselt
osavõtuks registreerunud. XXVI Valga-Valka Rahvajooks on ka R. Leppiku nim. Valgamaa
2023.a. jooksusarja 8.etapp, vanuseklassid ja kohapunktiarvestus on nii nagu kõikidel
jooksusarja etappidel va. lastejooksud.

Registreerimine osavõtuks
Lastejooksude eelregistreerimine https://my.raceresult.com/260389/ kuni 14.09.23.kell 20.00
Koolis registreerunud saavad stardipaigas rinnanumbri.
Põhijooksule eelregistreerumine https://my.raceresult.com/260389/ kuni 15.09.23.kell 10.00
Põhijooksule eelregistreerunute stardimaks 4 eurot, tasutakse rinnanumbri väljastamisel
stardipaigas.
Võistluspäeval, reedel 15.septembril saab registreeruda lastejooksule stardipaigas, Pedeli ääres
Rannamajas kella 14.00-15.00.
Võistluspäeval, reedel 15.septembril, saab põhijooksule registreeruda ka stardipaigas kella 17.00
– 17.45. Stardipaigas registreerudes on stardimaks 8 eurot NB! Kirja pannakse ees- ja
perekonnanimi, sünniaasta.

Lastejooksud
Pedeli rannas:
Kell 15.00 kuni 3.klass tüdrukud
Kell 15.10 kuni 3.klass poisid
Kell 15.20 4.klass tüdrukud
Kell 15.30 4.klass poisid
Kell 15.40 5.klass tüdrukud
Kell 15.50 5.klass poisid
Kell 16.00 6.klass tüdrukud
Kell 16.10 6.klass poisid
Lastejooksu raja pikkus on 1250m. Autasustatakse iga vanuseklassi I – III koha võitjaid (logoga
T-särk, medal), 4. – 6. koht logoga T-särk. Kõikidele jooksu lõpetajatele osavõtuauhind

Valga–Valka XXVI Rahvajooksu põhijooks stardiga kell 18.00
Starditakse ühes stardigrupis.

Rada
Stardipaik Rannavalve maja lähistel (Perve tänav), joostakse (kõnnitakse keppidega) Pedeli
paisjärve parempoolsel kergliiklusteel, Tartu mnt. sillani üle Tartu mnt, edasi Valka ümber
paisjärve kuni esimese sillani sealt tagasi mööda paisjärve äärt. üle Raja tn ja uuesti Pedeli
äärsele kergliiklusteele – teisel kaldal – kuni Pika tn sillani ja sealt finišisse Rannavalve maja
ees. Rada on pikk ca 4,5 km.

Korraldus
Valga maakonna ja Valka rajooni spordiaktiiv, spordijuhtide koordineerimisel.
Võistluste kohtunikud, sekretariaadi, helitehnika stardis ja finišis kindlustab Valgamaa spordiliit.
Jooksutrasside tähistuse ja ohutuse tagamise (meditsiiniline teenistus, liiklusohutus,
turvateenistus) kindlustavad mõlemad pooled omal territooriumil.

Autasustamine
Absoluutklassi kuut esimest nais- ja kuut esimest meesjooksjat autasustatakse
karikate ja auhindadega. Kõikide osavõtjate vahel loositakse välja 15 T-särki Rahvajooksu
logoga. Kepikõndijate vahel loositakse lisaks 3 T-särki.

XXVI Valga – Valka rahvajooksu korraldamist toetavad
Eesti Kultuurkapitali Valgamaa Ekspertgrupp
SA Valga Sport
SA Valgamaa arenguagentuur
Valkas Novads

Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest!