VALGA – VALKA XXV RAHVAJOOKS – LASTEJOOKS JA KEPIKÕND

 

VALGA – VALKA XXV RAHVAJOOKS – LASTEJOOKS JA KEPIKÕND
JUHEND

Eesmärk
Ühise rahvaspordiürituse korraldamine Valga maakonna ja Valka rajooni inimestele.
Liikumisharrastusele edendamine Valgamaa ja Valka rajooni ning naabermaakondade elanike
hulgas.

Aeg ja koht
Lastejooksud: kuni 3.klass, 4.klass, 5.klass ja 6.klass tüdrukud ja poisid reedel 16. septembril 2022. a algusega kell 15.00 Valgas Pedeli rannas Rannavalve maja eest.
Põhijooks: naised, mehed, tüdrukud, poisid (alates 7.klassist) reedel, 16. septembril 2022. a algusega kell 18.00 Valgas, Pedeli rannas Rannavalve maja lähistelt.

Osavõtjad
Valga maakonna ja Valka rajooni koolide õpilased, kõik liikumist harrastavad Valga maakonna ja Valka rajooni inimesed, kõikide teiste Eesti ja Läti piirkondade elanikud, kes on õigeaegselt osavõtuks registreerunud. XXV Valga – Valka Rahvajooks on ka Valgamaa 2022. a jooksusarja
8. etapp, vanuseklassid ja kohapunktiarvestus on nii nagu kõikidel jooksusarja etappidel va. lastejooksud.

Registreerimine osavõtuks
Lastejooksude eelregistreerimine http://timesport.ee kuni 15.09.22.kell 20.00. Koolis registreerunud saavad stardipaigas rinnanumbri.
Põhijooksule eelregistreerumine http://timesport.ee kuni 16.09.22.kell 10.00. Põhijooksule eelregistreerunute stardimaks 3 eurot, tasutakse rinnanumbri väljastamisel stardipaigas.
Võistluspäeval, reedel, 16. septembril saab registreeruda lastejooksule stardipaigas, Pedeli ääres Rannamajas kella 14.00-15.00.
Võistluspäeval, reedel, 16. septembril saab põhijooksule registreeruda ka stardipaigas kella 16.30– 17.30. Stardipaigas registreerudes on stardimaks 5 eurot NB! Kirja pannakse ees- ja perekonnanimi, sünniaasta.
Lastejooksud Pedeli rannas:

kell 15.00 kuni 3.klass – tüdrukud
kell 15.10 kuni 3.klass poisid
kell 15.20 4.klass tüdrukud
kell 15.30 4.klass poisid
kell 15.40 5.klass tüdrukud
kell 15.50 5.klass poisid
kell 16.00 6.klass tüdrukud
kell 16.10 6.klass poisid
Lastejooksu raja pikkus on 1250m. Autasustatakse iga vanuseklassi I – III koha võitjaid (logoga T-särk, medal), 4. – 6.koht logoga T-särk. Kõikidele jooksu lõpetajatele osavõtuauhind.

Valga – Valka XXV Rahvajooksu põhijooks stardiga kell 18.00.
Starditakse ühes stardigrupis.

Rada
Stardipaik Rannavalve maja lähistel (Perve tänav), joostakse (kõnnitakse keppidega) Pedeli paisjärve parempoolsel kergliiklusteel, Tartu mnt. sillani üle Tartu mnt, edasi Valka ümber Paisjärve kuni esimese sillani, sealt tagasi mööda Riia mnt. üle Raja tn ja uuesti Pedeli äärsele
kergliiklusteele – teisel kaldal – kuni Pika tn sillani ja sealt finišisse Rannavalve maja ees. Rada on pikk 4,5 km.

Korraldus

Valga maakonna ja Valka rajooni spordiaktiiv, spordijuhtide koordineerimisel. Võistluste kohtunikud, sekretariaadi, helitehnika stardis ja finišis kindlustab Valgamaa spordiliit.  Jooksutrasside tähistuse ja ohutuse tagamise (meditsiiniline teenistus. Liiklusohutus, turvateenistus) kindlustavad mõlemad pooled omal territooriumil.

Autasustamine

Absoluutklassi kuut esimest nais- ja kuut esimest meesjooksjat autasustatakse karikate ja auhindadega. Kõikide osavõtjate vahel loositakse välja 20 T-särki Rahvajooksu logoga. Kepikõndijate vahel loositakse lisaks 5 T-särki.

XXV Valga – Valka rahvajooksu korraldamist toetavad
Eesti Kultuurkapitali Valgamaa Ekspertgrupp
Valga Vallavalitsus
SA Valgamaa arenguagentuur
Valkas Novads

Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest!