VALGA – VALKA XXIII RAHVAJOOKS – LASTEJOOKS JA KEPIKÕND

VALGA – VALKA  XXIII  RAHVAJOOKS – LASTEJOOKS JA KEPIKÕND

 

JUHEND

Eesmärk

Ühise rahvaspordiürituse korraldamine Valga maakonna ja Valka rajooni inimestele.

Liikumisharrastusele edendamine Valgamaa ja Valka rajooni ning naabermaakondade elanike hulgas.

Aeg ja koht

Lastejooksud: kuni 3.klass, 4.klass, 5.klass ja 6.klass tüdrukud ja poisid

Reedel 11.septembril 2020.a. algusega kell 15.00 Valgas Pedeli rannas Rannavalve maja eest.

Põhijooks : naised, mehed, tüdrukud, poisid (alates 7.klassist)

Reedel, 11.septembril 2020.a. algusega kell 18.00 Valgas, Pedeli rannas Rannavalve maja lähistelt

Osavõtjad

Valga maakonna ja Valka rajooni koolide õpilased, kõik liikumist harrastavad Valga maakonna ja Valka rajooni inimesed, kõikide teiste Eesti ja Läti piirkondade elanikud,

kes on õigeaegselt osavõtuks registreerunud.

XXIII  Valga – Valka Rahvajooks on ka Valgamaa 2020.a. jooksusarja 7.etapp

Ja vanuseklassid ja kohapunktiarvestus on nii nagu kõikidel jooksusarja etappidel 

Registreerimine osavõtuks

Lastejooksude eelregistreerimine http://timesport.ee kuni 10.09.20.kell 20.00

Koolis registreerunud saavad stardipaigas rinnanumbri, stardipaigas.

Põhijooksule eelregistreerumine http://timesport.ee  kuni 11.09.20.kell 10.00

Põhijooksule eelregistreerunute stardimaks 2 eurot, tasutakse rinnanumbri väljastamisel stardipaigas.

Võistluspäeval, reedel 11.septembril saab registreeruda lastejooksule stardipaigas, Pedeli ääres Rannamajas kella 14.00-15.00

Võistluspäeval, reedel 11.septembril, saab  põhijooksule registreeruda ka stardipaigas kella 16.30 – 17.30. Stardipaigas registreerudes on stardimaks 3 eurot

NB! Kirja pannakse ees- ja perekonnanimi, sünniaasta.

Lastejooksud Pedeli rannas:           kell 15.00        kuni 3.klass – tüdrukud

                                                           Kell 15.10       kuni 3.klass poisid

                                                           Kell 15.20       4.klass tüdrukud

                                                           Kell 15.30       4.klass poisid

                                                           Kell 15.40       5.klass tüdrukud

                                                           Kell 15.50       5.klass poisid

                                                           Kell 16.00       6.klass tüdrukud

                                                           Kell 16.10       6.klass poisid

Lastejooksu raja pikkus on 1250m. Autasustatakse (kohe jooksu lõpus) iga vanuseklassi I – III koha võitjaid (logoga T-särk, medal), 4. – 6.koht logoga T-särk. Kõikidele jooksu lõpetajatele osavõtuauhind

 Valga – Valka XXIII Rahvajooksu põhijooks stardiga kell 18.00

Starditakse ühes stardigrupis

Rada

Stardipaik Rannavalve maja lähistel (Perve tänav) , joostakse (kõnnitakse keppidega) Pedele paisjärve parempoolsel kergliiklusteel,  Tartu mnt. sillani üle Tartu mnt, edasi Valka ümber

Paisjärve kuni esimese sillani sealt tagasi mööda Riia mnt. üle Raja tn ja uuesti Pedeli äärsele kergliiklusteele – teisel kaldal – kuni Pika tn sillani ja sealt finišisse Rannavalve maja ees.

Rada on pikk 4,5 km.

 

Korraldus  –  Valga maakonna ja Valka rajooni spordiaktiiv, spordijuhtide koordineerimisel. Võistluste kohtunikud, sekretariaadi, helitehnika stardis ja finišis   kindlustab Valga maakond. Jooksutrasside tähistuse ja ohutuse tagamise (meditsiiniline teenistus.

Liiklusohutus, turvateenistus) kindlustavad mõlemad pooled omal territooriumil.

Autasustamine          –  absoluutklassi kuut esimest nais- ja kuut esimest meesjooksjat autasustatakse karikate ja auhindadega. 7.- 12.koht saavad jooksu logoga T-särgi.

Kõikide osavõtjate vahel loositakse välja 50 T Särki Rahvajooksu logoga.

Kepikõndijate vahel loositakse lisaks 10T särki.

 

XXIII Valga – Valka rahvajooksu korraldamist toetavad

Eesti Kultuurkapitali Valgamaa Ekspertgrupp

Valga Vallavalitsus,

MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit,

Raadio Ruut FM,

Valkas Novaz

 

Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest!