VALGA – VALKA XXI RAHVAJOOKS

 

VALGA – VALKA  XXI  RAHVAJOOKS – LASTEJOOKS JA KEPIKÕND

 

JUHEND

Eesmärk

Ühise rahvaspordiürituse korraldamine Valga maakonna ja Valka rajooni inimestele.

Liikumisharrastusele edendamine Valgamaa ja Valka rajooni elanike hulgas.

Aeg ja koht

Lastejooksud: kuni 3.klass, 4.klass, 5.klass ja 6.klass tüdrukud ja poisid

Reedel 14.septembril 2018.a. algusega kell 15.00 Valgas Pedeli rannas Rannavalve maja eest.

Põhijooks : naised, mehed, tüdrukud, poisid (alates 7.klassist)

Reedel, 14. septembril 2018.a. algusega kell 18.00 Valgas, Pedeli rannas Rannavalve maja lähistelt

Osavõtjad

Valga maakonna ja Valka rajooni koolide õpilased, kõik liikumist harrastavad Valga maakonna ja Valka rajooni inimesed, kõikide teiste Eesti ja Läti piirkondade elanikud,

kes on õigeaegselt osavõtuks registreerunud.

XXI  Valga – Valka Rahvajooks on ka Valgamaa 2018.a. jooksusarja 9.etapp

Ja vanuseklassid ja kohapunktiarvestus on nii nagu kõikidel jooksusarja etappidel

Registreerimine osavõtuks

Elektroonne registreerimine nii laste kui põhijooksule 13.09.2018  aadressil.   https://my2.raceresult.com/106563/registration?lang=en

Võistluspäeval, reedel 14.septembril saab registreeruda lastejooksule stardipaigas, Pedeli ääres Rannamajas kella 14.00-15.00

Võistluspäeval, reedel 14.septembril, saab  põhijooksule registreeruda ka stardipaigas kella 16.30 – 17.30. Stardipaigas registreerudes on stardimaks 3 eurot

NB! Kirja pannakse ees- ja perekonnanimi, sünniaasta.

Lastejooksud Pedeli rannas:       kell 15.00        kuni 3.klass – tüdrukud

                                                           Kell 15.10       kuni 3.klass poisid

                                                           Kell 15.20       4.klass tüdrukud

                                                           Kell 15.30       4.klass poisid

                                                           Kell 15.40       5.klass tüdrukud

                                                           Kell 15.50       5.klass poisid

                                                           Kell 16.00       6.klass tüdrukud

                                                           Kell 16.10       6.klass poisid

Lastejooksu raja pikkus on 1250m. Autasustatakse (kohe jooksu lõpus) iga vanuseklassi I – III koha võitjaid (logoga T-särk, medal), 4. – 6.koht logoga T-särk. Kõikidele jooksu lõpetajatele osavõtuauhind

 

Valga – Valka XXI Rahvajooksu põhijooks stardiga kell 18.00

Starditakse ühes stardigrupis

Rada

Stardipaik Rannavalve maja lähistel (Perve tänav) , joostakse (kõnnitakse keppidega) Pedele paisjärve parempoolsel kergliiklusteel,  Tartu mnt. sillani üle Tartu mnt, edasi Valka ümber

Paisjärve kuni esimese sillani sealt tagasi mööda Riia mnt. üle Raja tn ja uuesti Pedeli äärsele kergliiklusteele – teisel kaldal – kuni Pika tn sillani ja sealt finišisse Rannavalve maja ees.

Rada on pikk 4,5 km.

 

Korraldus : Valga maakonna ja Valka rajooni spordiaktiiv, spordijuhtide koordineerimisel – Valgamaa Spordiliit, Valga Sport, SK Maret-Sport, Valga Põhikool, Valka Novaz,

Valka Spordikool

 

Võistluste kohtunikud, sekretariaadi, helitehnika stardis ja finišis   kindlustab Valga maakond. Jooksutrasside tähistuse ja ohutuse tagamise (meditsiiniline teenistus.

Liiklusohutus, turvateenistus) kindlustavad mõlemad pooled omal territooriumil.

 

Autasustamine          –  absoluutklassi kuut esimest nais- ja kuut esimest meesjooksjat autasustatakse karikate ja auhindadega. 7.- 12.koht saavad jooksu logoga T-särgi.

Kõikide osavõtjate vahel loositakse välja 50 T Särki Rahvajooksu logoga.

Kepikõndijate vahel loositakse lisaks 10T särki.

 

XXI Valga – Valka rahvajooksu korraldamist toetavad

Eesti Kultuurkapitali Valgamaa Ekspertgrupp, Hasartmängumaksu Nõukogu

Valga Vallavalitsus

MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit,

Raadio Ruut FM,

Valkas Novads

Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest!