VALGA – VALKA XVIII RAHVAJOOKS – LASTEJOOKS JA KEPIKÕND

 

JUHEND

Eesmärk
Ühise rahvaspordiürituse korraldamine Valga maakonna ja Valka rajooni inimestele. Liikumisharrastusele edendamine Valgamaa ja Valka rajooni elanike hulgas.

Aeg ja koht
Lastejooksud: kuni 3.klass, 4.klass, 5.klass ja 6.klass tüdrukud ja poisid
Reedel 11.septembril 2015.a. algusega kell 15.00 Valgas Pedeli rannas Rannavalve maja eest.
Põhijooks : naised, mehed, tüdrukud, poisid (alates 7.klassist)
Reedel, 11.septembril 2015.a. algusega kell 18.00 Valgas, Pedeli rannas Rannavalve maja lähistelt

Osavõtjad
Valga maakonna ja Valka rajooni koolide õpilased, kõik liikumist harrastavad Valga maakonna ja Valka rajooni inimesed, kõikide teiste Eesti ja Läti piirkondade elanikud, kes on õigeaegselt osavõtuks registreerunud.
XVIII Valga – Valka Rahvajooks on ka Valgamaa 2015.a. jooksusarja 8.etapp Ja vanuseklassid ja kohapunktiarvestus on nii nagu kõikidel jooksusarja etappidel Valga linna spordiklubide vahel peetakse arvestust osavõtjate arvukuse järgi- Lastejooksud, põhijooks kokku (reg. lehele kool ja klubi). Autasustatakse enima osavõtjate arvuga spordiklubi kahes grupis – liikmeid kuni 40 ja liikmeid 41 ja rohkem

Registreerimine osavõtuks
Lastejooksudele kirja panek toimub koolides,
kehalise kasvatuse õpetajate ja klassijuhatajate juures vastavatel registreerimislehtedel (Iga klass ja tüdrukud poisid eraldi registreerimislehtedele) kuhu märgitakse osavõtja eesnimi, nimi, sünniaasta.
>> Registreerimislehed
10.09.kella 16.00 e-post rein.leppik@valgamv.ee või Kesk 12 valvelauda
Koolis registreerunud saavad stardipaigas rinnanumbri, mis kantakse registreerimislehele stardipaigas. Põhijooksule registreerumine e-postitsi kuni 10.09.15. kella 16.00-ni aadressil rein.leppik@valgamv.ee, rinnanumbri saavad eelregistreerunud stardipaigas.

Võistluspäeval, reedel 11.septembril saab registreeruda lastejooksule stardipaigas, Pedeli ääres Rannamajas kella 14.00-15.00
Võistluspäeval, reedel 11.septembril, saab põhijooksule registreeruda ka stardipaigas kella 16.30 – 17.30. Stardipaigas registreerudes on stardimaks 3 eurot
NB!
Kirja pannakse ees- ja perekonnanimi, sünniaasta.

Lastejooksud Pedeli rannas:
kell 15.00 kuni 3.klass – tüdrukud
Kell 15.10 kuni 3.klass poisid
Kell 15.20 4.klass tüdrukud
Kell 15.30 4.klass poisid
Kell 15.40 5.klass tüdrukud
Kell 15.50 5.klass poisid
Kell 16.00 6.klass tüdrukud
Kell 16.10 6.klass poisid
Lastejooksu raja pikkus on 1250m. Autasustatakse (kohe jooksu lõpus) iga vanuseklassi I – III koha võitjaid (logoga T-särk, karikas), 4. – 6.koht logoga T-särk. Kõikidele jooksu lõpetajatele osavõtuauhind

 

Valga – Valka XVIII Rahvajooksu põhijooks stardiga kell 18.00
Starditakse ühes stardigrupis

Rada
Stardipaik Rannavalve maja lähistel (Perve tänav) , joostakse(kõnnitakse keppidega) Pedele paisjärve parempoolsel kergliiklusteel, Tartu mnt. sillani üle Tartu mnt, edasi Valka ümber Paisjärve kuni esimese sillani sealt tagasi mööda Riia mnt. üle Raja tn ja uuesti Pedeli äärsele kergliiklusteele – teisel kaldal – kuni Pika tn sillani ja sealt finišisse Rannavalve maja ees. Rada on pikk 4,5 km.

Korraldus – Valga maakonna ja Valka rajooni spordiaktiiv, spordijuhtide koordineerimisel. Võistluste kohtunikud, sekretariaadi, helitehnika stardis ja finišis kindlustab Valga maakond. Jooksutrasside tähistuse ja ohutuse tagamise (meditsiiniline teenistus. Liiklusohutus, turvateenistus) kindlustavad mõlemad pooled omal territooriumil.

Autasustamine – absoluutklassi kuut esimest nais- ja kuut esimest meesjooksjat autasustatakse karikate ja auhindadega. 7.- 12.koht saavad jooksu logoga T-särgi. Kõikide osavõtjate vahel loositakse välja 70 T Särki Rahvajooksu logoga. Kepikõndijate vahel loositakse lisaks 10 T särki.

XVIII Valga – Valka jooksu korraldamist toetavad
Eesti Kultuurkapitali Valgamaa Ekspertgrupp ja Kehakultuuri ja Spordi sihtkapital
Valga Maavalitsus,
Valga Linnavalitsus,
MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit,
Raadio Ruut FM,
Valkas Novaz

Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest!