VALGA – VALKA XIX RAHVAJOOKS – LASTEJOOKS JA KEPIKÕND

JUHEND

Eesmärk

Ühise rahvaspordiürituse korraldamine Valga maakonna ja Valka rajooni inimestele.

Liikumisharrastusele edendamine Valgamaa ja Valka rajooni elanike hulgas.

 

Aeg ja koht

Lastejooksud: kuni 3.klass, 4.klass, 5.klass ja 6.klass tüdrukud ja poisid

Reedel 09.septembril 2016.a. algusega kell 15.00 Valgas Pedeli rannas Rannavalve maja eest.

Põhijooks : naised, mehed, tüdrukud, poisid (alates 7.klassist)

Reedel, 09.septembril 2016.a. algusega kell 18.00 Valgas, Pedeli rannas Rannavalve maja lähistelt

 

Osavõtjad

Valga maakonna ja Valka rajooni koolide õpilased, kõik liikumist harrastavad Valga maakonna ja Valka rajooni inimesed, kõikide teiste Eesti ja Läti piirkondade elanikud, kes on õigeaegselt osavõtuks registreerunud.

XIX  Valga – Valka Rahvajooks on ka Valgamaa 2016.a. jooksusarja 9.etapp

Ja vanuseklassid ja kohapunktiarvestus on nii nagu kõikidel jooksusarja etappidel

 

Registreerimine osavõtuks

Lastejooksudele kirja panek toimub koolides, kehalise kasvatuse õpetajate ja klassijuhatajate juures vastavatel registreerimislehtedel (Iga klass ja tüdrukud poisid eraldi registreerimislehtedele) kuhu märgitakse osavõtja eesnimi, nimi, sünniaasta.

Registreerimislehed
08.09.kella 16.00 e-post rein.leppik@valgamv.ee või Kesk 12 valvelauda

Koolis registreerunud saavad stardipaigas rinnanumbri, mis kantakse registreerimislehele stardipaigas. Põhijooksule registreerumine e-postitsi kuni 09.09.16. kella 15.00-ni aadressil rein.leppik@valgamv.ee, rinnanumbri saavad eelregistreerunud stardipaigas.

 

Võistluspäeval, reedel 09.septembril saab registreeruda lastejooksule stardipaigas, Pedeli ääres Rannamajas kella 14.00-15.00

Võistluspäeval, reedel 09.septembril, saab  põhijooksule registreeruda ka stardipaigas kella 16.30 – 17.30. Stardipaigas registreerudes on stardimaks 3 eurot

NB! Kirja pannakse ees- ja perekonnanimi, sünniaasta.

Lastejooksud Pedeli rannas:      kell 15.00        kuni 3.klass – tüdrukud

                                                           Kell 15.10       kuni 3.klass poisid

                                                           Kell 15.20       4.klass tüdrukud

                                                           Kell 15.30       4.klass poisid

                                                           Kell 15.40       5.klass tüdrukud

                                                           Kell 15.50       5.klass poisid

                                                           Kell 16.00       6.klass tüdrukud

                                                           Kell 16.10       6.klass poisid

Lastejooksu raja pikkus on 1250m. Autasustatakse (kohe jooksu lõpus) iga vanuseklassi I – III koha võitjaid (logoga T-särk, medal), 4. – 6.koht logoga T-särk. Kõikidele jooksu lõpetajatele osavõtuauhind


Valga – Valka XIX Rahvajooksu põhijooks stardiga kell 18.00

Starditakse ühes stardigrupis

 

Rada

Stardipaik Rannavalve maja lähistel (Perve tänav) , joostakse (kõnnitakse keppidega) Pedele paisjärve parempoolsel kergliiklusteel,  Tartu mnt. sillani üle Tartu mnt, edasi Valka ümber

Paisjärve kuni esimese sillani sealt tagasi mööda Riia mnt. üle Raja tn ja uuesti Pedeli äärsele kergliiklusteele – teisel kaldal – kuni Pika tn sillani ja sealt finišisse Rannavalve maja ees.

Rada on pikk 4,5 km.

 

Korraldus  –  Valga maakonna ja Valka rajooni spordiaktiiv, spordijuhtide koordineerimisel. Võistluste kohtunikud, sekretariaadi, helitehnika stardis ja finišis   kindlustab Valga maakond. Jooksutrasside tähistuse ja ohutuse tagamise (meditsiiniline teenistus.

Liiklusohutus, turvateenistus) kindlustavad mõlemad pooled omal territooriumil.

 

Autasustamine  –  absoluutklassi kuut esimest nais- ja kuut esimest meesjooksjat autasustatakse karikate ja auhindadega. 7.- 12.koht saavad jooksu logoga T-särgi.

Kõikide osavõtjate vahel loositakse välja 60 T Särki Rahvajooksu logoga.

Kepikõndijate vahel loositakse lisaks 10T särki.

 

XIX Valga – Valka rahvajooksu korraldamist toetavad

Eesti Kultuurkapitali Valgamaa Ekspertgrupp, Hasartmängumaksu Nõukogu

Valga Maavalitsus,

Valga Linnavalitsus,

MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit,

Raadio Ruut FM,

Valkas Novaz

 

Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest!