Valga maakonna 2020. a edukamate sportlaste, võistkondade, aktivistide, noortetreeneri, kohalike spordisündmuse, kohaliku spordiaktivisti ja spordiperekondade, sportliku omavalitsuse valimiseks kandidaatide esitamine.

 

Valga maakonna 2020. a edukamate sportlaste, võistkondade, aktivistide,  noortetreeneri, kohalike spordisündmuse, kohaliku spordiaktivisti  ja spordiperekondade, sportliku omavalitsuse valimiseks kandidaatide esitamine.

Edukate esitamise tingimused:

1.Kõik Valga maakonna spordiklubid ja Valga maakonna omavalitsused esitavad ainult endaga seotud (klubiliikmed, omavalitsuse elanikke) sportlasi, treenereid, sündmusi, aktiviste jne.

Esitatavad peavad kuuluma Valga maakonna spordiklubidesse (spordiregister) või registreeritud alalise elukohaga Valga maakonna omavalitsuses.

2.Edukate sportlaste valimiseks esitatakse kandidaadid alates tüdrukute ja poiste U16vanuseklassist (14.a. ja vanemad ehk 2006. a.s.ja varem s.) kuni veteranide vanuseklassini, lisaks tehnikasport, inva-parasport, aktivistid-spordiürituste korraldajad, noortetreenerid.

Koos vanuseklassiga märgitakse ka ära sportlase tegelik vanus  (erinevatel spordialadel on samasse vanuseklassi kuulujate vanus erinev).

3.Kõik esitatud kandidaadid peavad olema Eesti meistrivõistlustel või karikavõistlustel (oma vanuseklassis või absoluutklassis) medalivõitjad, või rahvusvahelistel tiitlivõistlustest osavõtnud ja Eesti koondvõistkonda kuulunud.

2020.a võib esitada ka medalivõitjaid Eesti omavalitsuste tali ja suvemängudel, EMSL Jõud meistrivõistlustel.

 4.Eraldi võib välja tuua võistkonnad ja noorsportlased nooremad kui U16 vanuseklass (hiljem kui 2006. a.s.), kes aga on Eesti omavanuste tiitlivõistlustel võitnud  I – III koha.

 5.Aktivist – kohaliku, piirkondliku, maakondliku spordi eestvedaja, valla-linna võistkondade koostaja ja osavõtu organiseerija maakondlikest ja vabariiklikest võistlustest (maakonna tali- ja suvemängud, Eesti linnade ja Eesti valda suve ja talimängud ) jt. sarnased spordivõistlused. Nimi eesnimi, tegevuse kirjeldus, staaž, CV.

 

6.Tehnikaspordis esitatakse individuaalsed Eesti meistrivõistluste medalivõitjad. Kui Eesti meistrivõistlustel on tugevusliigad ja seal autasustatakse eraldi, siis ankeeti ära märkida ka liiga, mille arvestuses medalid võideti, samuti võistleja sünniaasta ning vanuseklass (osavõtjaid arvestusklassis)

7.Kohalik spordisündmus.

Korraldavad Valga maakonna spordiklubid ja Valga maakonna omavalitsused, kohalik spordiaktiiv. Sündmuse nimi, osavõtjate arv, korraldaja, toetajad-lühikirjeldus ja kui on fotod.

8.Valga maakonna edukaim noortetreener 2020. Esitatakse Valga maakonna spordiklubis või Valga maakonna omavalitsuse juures töötav noortetreener kelle õpilased on kuni  23.a.(1998.a. ja hiljem s.) ja võitnud medaleid Eesti noorte meistrivõistlustelt või kuulunud rahvusvahelistel tiitlivõistlusel Eesti noorte koondvõistkonda.

 9.Valgamaa spordiperekond (3 ja rohkem liiget, lapsed noored kuni 23.a.)

Esitatakse vabas vormis, loetledes üles tegevused saavutused mida teie arvates spordiperekond (perekonna liikmed) on 2020.a. saavutanud.

 

10.Vastavate tulemuste korral valitakse: 2020. a Valga maakonna edukaim:

naissportlane, meessportlane,

noorsooklassi noormees ja neiu (kuni 23.a.),

juunior tüdruk ja poiss,

U18- ja U20-vanuseklassi tüdruk ja poiss,

U16-vanuseklassi tüdruk ja poiss,

veteranide (M35 ja N35 ja vanemad) naine ja mees,

tehnikaspordi edukaim täiskasvanu ja noor (kuni 18.a. – 2001.a.ja hiljem s.),

võistkond noored (võistkonna koosseis), võistkond täiskasvanud (võistkonna koosseis), võistkond tehnikasport, spordiaktivist (id), noortetreener, kohalik spordisündmused

pallimänguvõistkond (noored, täiskasvanud)

Üldiselt! Nõutud tasemel tulemuste puudumisel 2020.a. võivad vastavates arvestusklassides jääda valikud tegemata.

 

Ankeet koos oma esitatavate andmetega esitatakse 15. novembriks 2020. a. aadressil Kesk 12, 68203 VALGA, Valgamaa Spordiliit või e-post valgamaa.sport@mail.ee või   rein.leppik@gmail.com

Esitatakse ainult oma klubi /valla/linna saavutusi, ainult oma klubi või klubi koduvallas/linnas toimuvaid üritusi, sporditoetajaid, spordiperekondi.

Esitatavad peavad kuuluma Valgamaa spordiklubidesse või omama alalist elukohta mõnes Valgamaa omavalitsuses.