TV10 olümpiastarti 2023./2024. a hooaja Valgamaa II etapp

TV10 olümpiastarti 2023./2024. a hooaja Valgamaa II etapp

 

Aeg ja koht: 

22.jaanuar 2024.a. Valga Spordihallis, algus kell 13.00

 

Osavõtuks registreerumine:

Võistluspäeval, võistluspaigas kohapeal kella 12.00-12.45

(võistleja kaartide täitmine)

 

Kavasolevad alad ja vanuseklassid:

Tüdrukud vanem aste TV (2010.-2011.a.s.)              60m tj, teivashüpe

Tüdrukud noorem aste TN (2012.a. ja hiljem s.)      60m tj, kaugushüpe

Poisid vanem aste PV (2010.-2011.a.s.)                     60m tj, kaugushüpe

Poisid noorem aste PN (2012.a. ja hiljem s.)            60m tj, teivashüpe

 

Autasustamine:

Kõikide vanuseastmete kõikidel kavasolevatel aladel autasustatakse I – III koha võitjaid TV10 olümpiastardi meenega, diplomiga.

 

Korraldus:

Võistluse viivad läbi Valga Põhikooli ja Valga Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetajad koos Valga linna kergejõustikukohtunikega.

Võistluse läbiviimist koordineerib Valgamaa Spordiliit.

Peakohtunik on Riho Meri.