TV10 olümpiastarti 2018. a hooaja Valgamaa I etapp

 

TV10 olümpiastarti 2018. a hooaja Valgamaa I etapp

 

Aeg ja koht: 

  1. november 2018. a Valga Spordihallis, algus kell 13.00.

 

Osavõtuks registreerumine:

Võistluspäeval, võistluspaigas kohapeal kella 12.00-12.45

(võistleja kaartide täitmine).

 

Kavasolevad alad ja vanuseklassid:

Tüdrukud vanem aste TV (2005.-2006.a.s.)            60m jooks,  kuulitõuge

Tüdrukud noorem aste TN (2007.a. ja hiljem s.)    60m jooks, kõrgushüpe

Poisid vanem aste PV (2005.-2006.a.s.)                   60m jooks, teivashüpe

Poisid noorem aste PN (2007.a. ja hiljem s.)                       60m jooks, kõrgushüpe

 

Autasustamine:

Kõikide vanuseastmete kõikidel kavasolevatel aladel autasustatakse I – III koha võitjaid TV10 olümpiastardi meenega, diplomiga.

 

Korraldus:

Võistluse viivad läbi Valga Põhikooli ja Valga Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetajad koos Valga linna kergejõustikukohtunikega.

Võistluse läbiviimist koordineerib Valgamaa Spordiliit.

Peakohtunik on Riho Meri.

 

Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest!