OTEPÄÄ VALLA 2016. a LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED SUUNDORIENTEERUMISE LÜHIRAJAL

 JUHEND

 

I Eesmärk

Orienteerumiselu edendamine Otepää vallas, parimate selgitamine suundorienteerumise lühirajal.

 

II Aeg ja koht

Pühapäeval, 9. oktoobril 2016. a Meegaste mäel Struve punkti juures, Puka vallas.

ÜHISSTARDID alates  kell 12.00.

Finiš suletakse 13.30.

 

III Korraldus

Korraldab: Otepää Spordiklubi ja OÜ LUTSUJÄRVE.

Korraldaja ja rajameister Voldemar Tasa.

Peakohtunik Arvo Saal.

 

IV Kaart

Mõõtkava 1:10000,  5 m, 2015058LK.

 

V Osavõtjad

Osavõtta võivad kõik.

 

VI Võistlusklassid

M;N14            2002.a. ja hiljem sünd. daamid ja härrad

M;N18            1998.a. ja hiljem sünd. daamid ja härrad

M;N21            1977.-1997.a sünd. daamid ja härrad

M;N40            1976.-1967. a. sünd. daamid ja härrad

M;N50            1966. a. ja varem sünd. daamid ja härrad

 

VII Rajad

M21, M18, M40  – 4 – 5km;

N21, N18, M14, M50 – 3 km;

N 40, N50, N14 – 2 km.

 

VIII Kontrollsüsteem

SPORTIDENT – korraldajal on olemas rendikiibid.

 

IX Autasud

Kõikide võistlusklasside kolmele paremale medalid ja auhinnad. Autasustamine toimub pärast finiši sulgemist.

 

X Muud

1. Oma soovist peavad kõik teada andma hiljemalt  07.10.2016.a.

aadressil talu@lutsu.ee – teada anda nimi(ed), klass ja startijate arv.

2. Valgamaa orienteerujatele on võistlus tasuta, väljastpoolt maakonda osalejatele – täiskasvanud 2€ ja noored 1€.

3. Kõik käesolevas juhendis määratlemata ja võistluste käigus tekkinud küsimused lahendab võistluste peakohtunik kohapeal.

4. Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

 

Võistlust toetavad Otepää vald ja Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp.