Eestimaa Spordiliit Jõud 2017. aasta meistrivõistlused kergejõustikus

Pärnumaa 2017. aasta meistrivõistlused kergejõustikus

Juhend

AJAKAVA

I Eesmärk
1. Populariseerida kergejõustiku harrastamist Eestis ja Pärnumaal.
2. Pakkuda Eesti maakondades elavatele kergejõustiklastele võistlemisvõimalusi.
3. Selgitada EMSL Jõud 2017. aasta meistrid kergejõustikus ja paremad maakondade võistkonnad.
4. Selgitada Pärnumaa 2017. aasta meistrid kergejõustikus.

II Aeg ja koht
Võistlused toimuvad 20. augustil 2017. a. Pärnu Rannastaadionil, Ranna pst. 2  Pärnu, algusega kell 12.00.

III Võistluste korraldamine
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Pärnumaa Spordiliiduga.
Võistluste info Kaiu Kustasson, e-post kaiu.kustasson@psl.ee, tel.5149380.

IV Osavõtjad
Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Eesti maakondade ja Pärnumaa kergejõustiklastel, võistkondadel ning külalisvõistlejail.
Võistlused on individuaal – võistkondlikud.

V  Vanuseklassid ja programm
B-klass (U-16)    poisid ja tüdrukud sünniaastad     2002 – 2003
A-klass (U-18)    noormehed ja neiud     sünniaastad 2001 – 2000
M-klass     mehed     sünniaastad 1978 – 1999
N-klass      naised     sünniaastad 1983 – 1999
MV-klass      meesveteranid     sünniaastad 1977 ja varem sündinud
NV-klass       naisveteranid       sünniaastad 1982 ja varem sündinud

PB, PA, M, MV
100 m, 400 m, 1500 m, kaugus, kõrgus, kuul, ketas, oda
M 5000 m (ühes vanusegrupis)
M 4 x 100 m (ühes vanusegrupis)

TB, TA, N, NV
100 m, 800 m, kõrgus, kaugus, kuul, ketas, oda
N 4 x 100 m (ühes vanusegrupis)

VI  Tehnilised tingimused
1. Kõrgushüpe (teine kõrgus)
Tüdrukud B      –           140 cm
Neiud A           –            140 cm
Naised             –             140 cm
Naisveteranid   –            130 cm
Poisid B          –              150 cm
Noormehed A   –            160 cm
Mehed             –             170 cm
Meesveteranid  –            150 cm

2. Heitevahendite kaalud
kuul / ketas / oda
Tüdrukud B
3 kg / 0,75 kg / 400 g
Neiud A
3 kg / 1 kg / 500 g
Naised
4 kg / 1 kg / 600 g
NV
4 kg / 1 kg / 600 g
Poisid B
4 kg / 1 kg / 500 g
Noormehed A
5 kg / 1,5 kg / 600 g
Mehed
7,26 kg / 2 kg / 800 g
MV
7,26 k / 2 kg / 800 g

3. Kõikidel jooksualadel peetakse kohe finaaljooksud.
4. Väljakualadel on kõikidele neli katset.

VII  Tulemuste arvestamine
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel liidetakse igal maakonnal 30 parema tulemuse kohapunktid sõltumata vanuseklassist ja parema naiste ning parema meeste teatevõistkonna kohapunktid.
Kohapunkte saab igal üksikalal alljärgnevalt: I koht- 25 punkti, II koht- 23 punkti, III koht- 20 punkti,4.koht- 19 punkti jne. Kõik koha ja tulemuse saanud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti.
Teatejooksudes koefitsent 2,0
Arvesse mitteminevad võistlejad ja külalisvõistlejad punkte kinni ei hoia.

VIII  Autasustamine
Kõikidel võistlusprogrammi kuuluvatel aladel autasustatakse kolme paremat EMSL Jõud meistrivõistluste medalite ja diplomitega. Lisaks autasustatakse kõikidel võistlusprogrammi kuuluvatel aladel kolme paremat Pärnumaa sportlast Pärnumaa meistrivõistluste medalite ja diplomitega.
Eestimaa Spordiliit Jõud võistkondlikus arvestuses autasustatakse paremat võistkonda karika ja diplomiga, II ja III kohale tulnud võistkondi diplomitega.

IX Registreerimine
Võistlustele registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu
http://www.joud.ee/est/g161/   hiljemalt 18. augustiks 2017. a.

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.
Erandkorras saab registreeruda  võistluspaigas 1 tund enne vastava spordiala algust.

X Majandamine ja osavõtumaksud
Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, mis on 6 eurot osavõtja kohta. Tasuda saab sularahas võistluspaigas või ülekandega Pärnumaa Spordiliidu arveldusarvele. Lähetusega seotud kulud kannavad osavõtjad või neid lähetav organisatsioon.

XI Üldiselt
1.  Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste läbiviija koos võistkondade esindajatega, tuginedes võistlusmäärustele.
2.  Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest.

Eestimaa Spordiliit Jõud 
Pärnumaa Spordiliit