Eesti juunioride meistrivõistlused tõstmises 2018

V Õ I S T L U S J U H E N D

1. Võistluste eesmärk:
Selgitada välja Eesti meistrid juunioride vanuseklassis ning populariseerida tõstesporti.

2 Aeg ja koht:
Võistlused toimuvad 10. November 2018 Valga spordihoones Valga linnas.

3. Ajakava
PÜHAPÄEV VÕISTLUSPÄEV
08:30 –09:30 Mandaat ja I grupi kaalumine (tüdrukud; poisid -55kg; -61kg)
10:15 Võistluse avamine
10:30 Võistluste algus

4. Osavõtjad ja tulemuste arvestamine:
Võistlema on lubatud sportlased sünniaastaga 1998- 2003.
Noormehed: -55 kg; -61 kg; -67 kg; -73 kg; -89 kg; -96 kg; -102 kg; +102 kg
Neiud: -59kg ja +59kg.

Osavõtunormid
Võistlustele lubatakse sportlased, kelle algraskuste kahe tõste summa on võrdne või ületab võistlusel osalemiseks vajaliku Sinclair’i punktitabeli alusel kehtestatud osavõtunormi:
Noormehed 170 sp. ja neiud 100 sp.
Klubidel võistlejate arvu ei piirata.Võimalus osaleda ka individuaalvõistlejatel, s.t klubidesse mittekuuluvatel sportlastel.

5. Võistkondlik arvestus
Parimate võistkondade väljaselgitamiseks liidetakse võistkonda kuulunud sportlaste Sinclair’i punktitabeli punktid.
Poisid: arvesse läheb iga klubi 5 parima poisi punktisummad. Ühes tõsteviisis „nulli” teinud sportlast ei kõrvaldata võistkonnarvetusest ja ta toob punkte ühe tõsteviisi tulemuse eest.
Tüdrukud: arvesse läheb iga klubi 3 parima tüdruku punktisummad. Ühes tõsteviisis „nulli” teinud sportlast ei kõrvaldata võistkonnarvetusest ja ta toob punkte ühe tõsteviisi tulemuse eest.

6. Autasustamine:
Kõikide kaalude kolme parimat noormeest ja kolme neidu (absoluutarvestuses sinclairi punktide alusel) autasustatakse diplomi ja medaliga. Kolme parimat meeskonda autasustatakse karikaga.
Kehakaalude võitjatele meened.

7. Võistlusele registreerimine ja mandaat võistluspaigas:
Iga klubi ja üksikvõistleja peab esitama eelregistreerimise hiljemalt 01. november ning saatma selle e-mailile: aivo@tosteliit.ee
Eelregistreerimise andmed tuleb esitada ETL-i poolt saadetud registreerimisevormiga!
Eelregistreerimise lehel peavad olema näidatud: võistleja nimi, klubi, sünnikuupäev, -kuu ja -aasta, kehakaalu kategooria ning treener.
Võistlusel ei saa osaleda need klubid ja sportlased, kes ei ole eelregistreerunud!
Need, kes eelregistreerimise andmetes muudatusi ei tee, mandaati ilmuma ei pea
Mandaadis võib teha muudatusi võistlejate paigutuses kehakaalukategooriatesse.

8. Stardiraha:
Stardiraha, summas 15 eurot võistleja ja treeneri kohta, tasutakse koos eelregistreerimisega hiljemalt 01. novembriks. Sisaldab 1 toidukorda ja võistluse osavõtumaksu!
Eesti Tõstespordiliit, EE561010052028320001 SEB
Pärast 24. Oktoobrit on stardiraha summaks 20 eurot. Sama on ka summa võistluspaigas mandaadis tasumisel.

9. Võistluse organiseerimine ja juhtimine:
Võistlust organiseerib, valmistab ette ning viib läbi Eesti Tõstespordiliit koos Valgamaa Spordiliiduga.
Võistluste direktor: Ain Põder, kontakt nr. +372 5214994, e-mail: ain@etl.ee
Võistluse kordinaator: Aivo Roonurm, kontakt nr. 5344 8888, e-mail: aivo@tosteliit.ee

10. Muud:
a. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab žürii ja võistluse direktor kohapeal
b. Vastavalt Eesti Olümpiakomitee ja ETL-i vahelisele lepingule on kõigil sportlastel kohustus omada perearsti kirjalikku luba, kus on näidatud, kas sportlane võib võistelda.
c. Kõik võistlejad vastutavad personaalselt oma tervisliku seisundi eest. Soovitav on omada kindlustust
d. Kõigile võistlejatele ja treeneritele on tagatud toitlustus. Treener peab tasuma enda osalemise eest, täpselt nii nagu sportlased.
e. Täpsustatud ajakava ja jaotumine kehakaalukategooriate alusel gruppidesse toimub peale eelregistreerimist ja teavitatakse ETL kodulehel hiljemalt 03. novembril.