Eesti juunioride meistrivõistlused tõstmises 2016

 

V Õ I S T L U S J U H E N D

 

1.      Võistluste eesmärk:

Selgitada välja Eesti meistrid juunioride vanuseklassis ning populariseerida tõstesporti.

 

2.      Aeg ja koht:

Laupäev, 12. november 2016 Valga Spordihallis – J.Kuperjanovi 36, 68207 VALGA

 

3.       Ajakava: täpne jaotus gruppidesse selgub peale registreerimist.

 

08:30 –09:00 Mandaat (võistlejate ja esindajate registreerimine)
08:30 –9:30 I grupi võistlejate kaalumine
10:15 Võistluse avamine ja I grupi võistlejate tutvustamine
10:30 I grupi võistluse algus
10:30 –11:30 II grupi võistlejate kaalumine
12:15 II grupi võistlejate tutvustamine, I grupi võistlejate autasustamine
12:30 II grupi võistluse algus
12:30 –13:30 III grupi võistlejate kaalumine
14:15 III grupi võistlejate tutvustamine, II grupi võistlejate autasustamine
14:30 III grupi võistluse algus
14:30 –15:30 IV grupi võistlejate kaalumine
17:15 IV grupi võistlejate tutvustamine, III grupi võistlejate autasustamine
16:30 IV grupi võistluse algus
18:15 IV grupi võistlejate autasustamine
18:20 Parimate sportlaste ja võistkondade autasustamine. Võistluse lõpetamine.

 

4.          Osavõtjad ja tulemuste arvestamine:

Võistlema on lubatud sportlased sünniaastaga 1996- 2003.

Noormehed: -56 kg; -62 kg; -69 kg; -77 kg; -85 kg; -94 kg; -105 kg; +105 kg

Neiud: absoluutkaaludes: -58kg ja +58kg.

 

Osavõtunormid

Võistlustele lubatakse sportlased, kelle algraskuste kahe tõste summa on võrdne või ületab võistlusel
osalemiseks vajaliku Sinclair’i punktitabeli alusel kehtestatud osavõtunormi:

Noormehed 170 sp.  ja neiud 100 sp.

Klubidel võistlejate arvu ei piirata.Võimalus osaleda ka individuaalvõistlejatel, s.t klubidesse
mittekuuluvatel sportlastel.

 

UUS!

Iga osalev spordiklubi peab võistlustele registreerima ühe kohtuniku ja garanteerima tema kohaloleku kogu võistluse vältel.  Kohtuniku registreerimine tuleb teha aadressile lydon@etl.ee .

 

5.         Meeskondlik arvestus:

Parima meeskonna väljaselgitamiseks liidetakse meeskonda kuulunud sportlaste Sinclair’i punktitabeli  punktid, kusjuures arvesse lähevad iga klubi 7 parima noormehe punktisummad. Ühes tõsteviisis „nulli” teinud sportlast ei kõrvaldata meeskonnaarvetusest

 

6.         Autasustamine:

Kõikide kaalude kolme parimat noormeest  ja kolme neidu (absoluutarvestuses sinclairi punktide alusel) autasustatakse diplomi ja medaliga. Kolme parimat meeskonda autasustatakse karikaga.

Kehakaalude võitjatele meened.

 

7.    Võistlusele registreerimine ja mandaat võistluspaigas:

Iga klubi ja üksikvõistleja peavad esitama eelregistreerimise hiljemalt 4. novembriks ning saatma selle

e-mailile: rein.leppik@valgamv.ee, lydon@etl.ee

Eelregistreerimiseks tuleb kasutada ETL võistlusele registreerimise ankeeti!

Eelregistreerimise lehel peavad olema näidatud: võistleja klubi, nimi, sünnikuupäev, -kuu ja -aasta, kehakaalu kategooria ja parim kogusumma.

Võistlusel ei saa osaleda need klubid ja sportlased, kes ei ole eelregistreerunud!

 

Need, kes eelregistreerimise andmetes muudatusi ei tee, mandaati ilmuma  ei pea

Mandaadis võib teha muudatusi võistlejate paigutuses kehakaalukategooriatesse.

 

8.     Stardiraha:

Stardiraha, summas 15 eurot võistleja kohta, tasutakse koos eelregistreerimisega hiljemalt 4. novembriks

korraldaja Valgamaa Spordiliit  pangakontole EE742200001120119359 Swedbank

Pärast 4. novembrit on stardiraha summaks 20  eurot. Sama on ka summa võistluspaigas mandaadis tasumisel.

 

9.     Võistluse organiseerimine ja juhtimine:

Võistlust organiseerib, valmistab ette ning viib läbi Eesti Tõstespordiliit koos Valgamaa Spordiliiduga.

Võistluste direktor: Rein Leppik , kontakt nr. 5234974, e-post: rein.leppik@valgamv.ee

ETL esindaja võistlusel on Lydon Mürgimäe,  kontakt 5211232, e-post: lydon@etl.ee

 

10.     Muud:

a.      Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab žürii kohapeal

b.      Vastavalt Eesti Olümpiakomitee ja ETL-i vahelisele lepingule on kõigil sportlastel kohustus omada perearsti kirjalikku luba, kus on näidatud, kas sportlane võib võistelda

c.      Kõik võistlejad vastutavad personaalselt oma tervisliku seisundi eest. Soovitav on omada kindlustust

d.     Kõigile võistlejatele ja treeneritele on tagatud  lõunasöök

e.    Täpsustatud ajakava ja jaotumine kehakaalukategooriate alusel gruppidesse toimub peale eelregistreerimist ja teavitatakse ETL kodulehel hiljemalt 9. novembril.