Dumle rahvastepall 2017.a. Valgamaa maakondlik võistlus

Aeg ja koht:

21.02.2017.a. Valga Spordihall algus kell 10.00

 

Eelregistreerimine :

kuni 17.02.2017. e-post peeter.toldsepp@valgapk.edu.ee

 

Osavõtjad:

Maakonna koolide 1.-3.klasside õpilastest koostatud tüdrukute ja poiste võistkonnad. Võistkonnas kuni 8 mängijat + õpetaja. Väljakul korraga 6 + 1.

 

Mängusüsteem:

Selgub pärast eelregistreerumist, võistluspäeva hommikul

 

Korraldus: Valga Põhikool – peakohtunik Peeter Tõldsepp

 

Autasustamine:

I – III koha võitnud võistkonnale karikas, võistkonna liikmetele medal ja auhind

 

Üldiselt:

Kõik juhendis määramata küsimused lahendab peakohtunik koos koolide esindajatega võistluspaigas.

 

Võistlusmäärused:

Mänguaeg: 3 x 4 minutit , *) mängitakse 2 geimi võiduni

• Palli võivad mängijad hankida oma väljakust väljaspool, kuid seejuures mõlemad jalalabad ei tohi ületada maas või õhus olles väljaku piirjooni.
• Palli võib platsil visata ainult see mängija, kes püüab palli õhust või saab selle maast. Vastasel korral antakse pall üle vastastele.
• Mängija, kes palli eest põiklemisel väljub kasvõi ühe jalaga oma väljaku piirjoontele või sellest üle, loetakse tabatuks.
• Kui palli visanud võistkonna mängija astus joonele või sellest üle tabades palliga vastast, siis tabamus ei loe ja pall läheb üle vastasvõistkonnale.
• Mängijat ei loeta tabatuks
-kui ta püüab vastaste visatud palli kinni;
-kui pall puudutab küll mängijat, kuid selle püüab enne mahakukkumist kinni teine sama võistkonna mängija (aga ta ei tohi väljuda oma väljaku piiridest); vastasel korral loetakse tabatuks ainult 1. mängija;
– kui pall puudutab küll mängijat, kuid sama mängija püüab palli enne mahakukkumist kinni, väljudes samal ajal oma väljaku piiridest; sellisel juhul jääb mängijale elu alles ja võistkond kaotab palli omamise õiguse
-kui vastase visatud pall enne mängija tabamist puudutab maad;
-kui mängija puudutab oma võistkonna teiste mängijate poolt visatud palli;
• Kui mängija pärast tema tabamist puudutab palli, antakse see üle vastastele.
• Kapten läheb väljakule siis kui ta seda vajalikuks peab ja teda asendab siis üks väljavisatud mängijatest kuni geimi lõpuni.
• Kapten ja väljavisatud mängijad peavad palli hankimiseks küljelt startima väljaku mõtteliselt otsajoone pikenduselt, kusjuures palli saanu ei tohi seda visata tagasi otsajoone taha.
• Mäng algab vilega. Iga kolmas vise peab olema ründevise. Ründeviskeks loetakse viset, kui pall liigub mängija peast allpool ja mängijast umbes 1 m kauguselt.
• Mängu tahtliku venitamise korral teeb kohtunik hoiatuse, teistkordse mängu tahtliku venitamise korral antakse pall vastasele.
• Kui mäng jääb normaalajal viiki, mängitakse lisaaeg esimese väljaviskamiseni, alustab palli valdaja.
• Väljakumängijat võib vahetada varuga geimi alguses või trauma korral.
• Kõigil on 1 „elu“.
• Võitja saab 2, kaotaja 1, mängust loobunu 0 punkti.
Paremuse selgitamine: Turniirivõidu saab rohkem punkte kogunud võistkond. Kui kahel võistkonnal on võrdselt punkte, määrab paremuse nende omavahelise kohtumise tulemus.
Kolme või enama võistkonna punktide võrdsuse korral arvestatakse omavaheliste mängude tulemusi:
1- suurem võitude arv
2- geimide suhet
3- geimipunktide suhet

 

Peakohtunik:  Peeter Tõldsepp